Bàn hỗ trợ

Khởi tạo, quản lý thông tin chăm sóc, hỗ trợ khách hàng theo hình thức Ticket (Email Support).

Chăm sóc, hỗ trợ khách hàng
trực tuyến
Khởi tạo, quản lý thông tin chăm sóc, hỗ trợ khách hàng theo hình thức Ticket (Email Support).

Tùy biến thiết lập người dùng

Phân quyền tài khoản người dùng. Thiết lập phân nhóm chuyên đề hỗ trợ/ chăm sóc khách hàng. Tùy biến mẫu nội dung phản hồi (Email template)

Kết nối tính năng với phân hệ sử dụng khác

Hỗ trợ kết nối tra cứu nhanh thông tin khách hàng Liên hệ.


Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn