TS24pro
Dịch vụ quản lý tổng thể  

Các dịch vụ của TS24pro

TS24pro-M™

Quản lý tổng thể doanh nghiệp sản xuất

 Tích hợp hệ thống TS24gov.
Tích hợp hệ thống TS24biz.
Tối ưu các tính năng cho sản xuất

Xử lý việc tiêu thụ và sản xuất sản phẩm
...

TS24pro-S™

Quản lý tổng thể doanh nghiệp thương mại, dịch vụ

Tích hợp hệ thống TS24gov.
Tích hợp hệ thống TS24biz.
Tối ưu các tính năng cho thương mại, dịch vụ.

TS24pro-R™

Quản lý tổng thể doanh nghiệp bán lẻ, siêu thị

 Tích hợp hệ thống TS24gov.
Tích hợp hệ thống TS24biz.
Tối ưu các tính năng cho bán lẻ, siêu thị.

TS24pro-A™

Quản lý tổng thể doanh nghiệp đa ngành

Tích hợp hệ thống TS24gov.
Tích hợp hệ thống TS24biz.
Tối ưu các tính năng theo yêu cầu thực tế.

Hỗ trợ khách hàng

Tổng đài: 1900-6154
Line 1: Hỗ trợ kỹ thuật miền Nam
Line 2: Hỗ trợ kỹ thuật miền Bắc

Chăm sóc khách hàng

(028)-3866-4188 line 2
Email: kinhdoanh@TS24.com.vn

Tư vấn dịch vụ

(028)-3866-4188 line 1
Email: tuvan@TS24.com.vn