0 0

Quản lý hoá đơn

Quản lý hoá đơn ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem hướng dẫn [1] 1. Cập nhật thông tin nhận hoá đơn điện tử:     * Thực hiện cập nhật thông tin chữ ký số (USB Token) với hệ thống của TS24 để có thể nhận hóa đơn điện tử được xuất từ ứng dụng XuatHoaDon™ của người bán gửi đến, người dùng thực hiện như sau: - Người dùng gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính, trong ứng dụng XuaHoaDon™, trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào  “Quản lý hóa đơn” (1) >  * “Cập nhật thông tin nhận hóa đơn điện tử” (2). * - Thực hiện đăng ký thông tin nhận hóa đơn điện tử. (1): tùy chọn thông tin chữ ký số của đơn vị. (2): thông tin đăng ký của đơn vị, có thể tùy chỉnh lại nội dung này. (3*): tùy chọn cho lần đầu đăng ký sử dụng chức năng nhận hóa đơn điện tử của TS24. (3**): tùy chọn cập nhật lại thông ti

0 0

Lập hóa đơn trực tiếp trong ứng dụng

Lập hóa đơn trực tiếp trong ứng dụng ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem hướng dẫn [1] Để lập hoá đơn trực tiếp trong ứng dụng XuatHoaDon™, người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào “Hóa đơn điện tử” (1)* > tùy theo loại hóa đơn đơn vị đăng ký sử dụng để chọn mở bảng nhập liệu (2)*. -  Thực hiện tùy chọn / nhập thông tin người mua hàng, mẫu hóa đơn sử dụng, thông tin hàng bán để tạo hóa đơn. Kết thúc quá trình nhập liệu, thực hiện ký số hóa đơn để gửi email đến cho người mua hàng. (1): tùy chọn và nhập thông tin người mua hàng. Thông tin này lấy theo danh mục khách hàng mà người dùng đã thiết lập ban đầu trong ứng dụng. (2): tùy chọn mẫu hóa đơn cần sử dụng, ngày lập hóa đơn và thuế suất áp dụng cho hóa đơn này. (3): tùy chọn thông tin hàng hóa xuất bán. Thông tin

0 0

Tra cứu thông tin hoá đơn điện tử xuất từ ứng dụng XuatHoaDon™

Tra cứu thông tin hoá đơn điện tử xuất từ ứng dụng XuatHoaDon™ ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử - Để tra cứu thông tin hóa đơn điện tử người dùng có thể thực hiện theo 2 cách sau: 1. Tra cứu thông tin hoá đơn đã xuất từ email:* Đơn vị nhận được email thông tin xuất hoá đơn từ hệ thống của TS24, kiểm tra email này để có thông tin mẫu, ký hiệu, số hoá đơn và ngày lập. Tùy theo thao tác thực hiện, đơn vị chọn đúng đường dẫn phù hợp. 2. Tra cứu thông tin hoá đơn đã xuất từ website:* Truy cập website https://www.xuathoadon.com.vn* , chọn vào mục “Tra cứu”* (1)* , nhập mã nhận hoá đơn từ trong email (2)* , nhập “Mã xác nhận”* và nhấn “Tra cứu” (3)* . Để xem chi tiết thông tin hóa đơn, chọn “Chi tiết” * *Để tải hóa đơn theo định dạng chuẩn của Cơ quan thuế (*.XML), đơn vị vui long chọn “Tải

0 0

Xóa bỏ (hủy) hóa đơn đã xuất

Xóa bỏ (hủy) hóa đơn đã xuất ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện xóa bỏ (hủy) hóa đơn đã xuất, trong ứng dụng XuatHoaDon™ người dùng thực hiện như sau: -  * Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Hóa đơn điện tử” (1*) > “Danh sách hóa đơn điện tử” (2)*. - Tùy chọn mẫu hóa đơn (1)* , thực hiện tra cứu danh sách hóa đơn đã xuất (2)* , nhấp chuột phải chọn xóa bỏ hóa đơn (3)* . - Xuất hiện biên bản thu hồi hóa đơn, người dùng gắn thiết bị chữ ký số USB token vào máy tính, thực hiện nhập thông tin theo hướng dẫn tại mẫu biên bản này và nhấn chọn “Lưu (F5)”. * * - Anh/chị vui lòng làm lại bước 2 chọn chữ ký số để ký số. Hoàn tất ký số biên bản hủy hóa đơn, người dùng có thể in biên bản này để gửi email đến người mua hàng. Tình trạng hóa đơn lúc này sẽ chuyển t

0 0

Lập hóa đơn từ file Excel

Lập hóa đơn từ file Excel ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem hướng dẫn [1] I. Giới thiệu: * Tính năng “Lập hóa đơn từ file Excel”* hỗ trợ cho người dùng một số file mẫu nhập liệu thông tin hóa đơn, hoặc người dùng có thể tùy chọn file dữ liệu của mình để thực hiện xuất hóa đơn cho người mua hàng. Với tính năng này, người dùng không cần thực hiện các bước khởi tạo thông tin quản lý danh mục khách hàng, hàng hóa trực tiếp trong iXHD™*, mà vẫn có thể xuất hóa đơn từ dữ liệu sẵn có một cách dễ dàng. II. Hướng dẫn sử dụng: * 1. Vị trí tính năng: * iXHD™ > Hóa đơn điện tử > Lập hóa đơn từ file Excel (*) (*): tính năng có hỗ trợ trong mục “Hóa đơn có mã CQT”* & “Hóa đơn bệnh viện” * * 2. Lập hóa đơn từ file mẫu Excel theo mẫu có sẵn: * * Chức năng này cung cấp cho người dùng một số mẫu nhập dữ l

0 0

Tổng hợp báo cáo theo dữ liệu hoá đơn đã xuất

Tổng hợp báo cáo theo dữ liệu hoá đơn đã xuất ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem Hướng Dẫn [1] Chức năng “Báo cáo”hỗ trợ người dùng lập báo cáo liên quan đến hoá đơn như báo cáo nội bộ, xuất tờ khai thuế để đơn vị có thể thực hiện nộp báo cáo cho cơ quan thuế qua mạng, một số chức năng tổng hợp báo cáo cần lưu ý như sau: 1. Báo cáo tổng hợp:* Hỗ trợ người dùng xuất bảng tổng hợp thông tin hoá đơn đã sử dụng để báo cáo nội bộ hoặc làm bản sao lưu tại đơn vị. (1), (2): Vị trí mở chức năng trong ứng dụng. (3): Bảng chức năng hỗ trợ tuỳ chọn thời gian, loại hoá đơn, tình trạng sử dụng … để tổng hợp ra bảng thông tin hoá đơn. (4): Danh sách hiển thị thông tin hoá đơn sau khi đã được tổng hợp. (5): Nút chức năng hỗ trợ in bảng tổng hợp ra giấy hoặc xuất file Excel lưu về máy tính. 2. THSDHD

0 0

Cài đặt quyết định, tạo mẫu hóa đơn, lập thông báo phát hành

Cài đặt quyết định, tạo mẫu hóa đơn, lập thông báo phát hành ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem hướng dẫn [1] Để bắt đầu sử dụng các chức năng trong ứng dụng XuatHoaDon™, người dùng cần thực hiện cài đặt mới thông  tin quyết định, tạo mẫu và thông báo phát hành hoá đơn, các bước th ực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Hệ Thống“ (1)* > “Quyết Định” (2)* > “Thêm mới quyết định” (3).* - Nhập thông tin vào mẫu quyết định > chọn hình thức hóa đơn cần đăng kí với cơ quan thuế (hóa đơn điện tử), nhập số quyết định và tùy chọn ngày quyết định áp dụng hình thức hóa đơn điện tử tại đơn vị. Kiểm tra những thông tin hiển thị mặc định, nhập ngày bắt đầu áp dụng quyết định sử dụng hóa đơn (1)*, Nhập thông tin số giấy phép kinh doanh (1)* và cơ quan thuế quản lý (2)* > Tùy chọn loại hó

0 0

Tra cứu danh sách hoá đơn điện tử đã xuất

Tra cứu danh sách hoá đơn điện tử đã xuất  ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem Hướng Dẫn [1] Để tra cứu kiểm tra lại nội dung hóa đơn điện tử đã xuất, hoặc gửi lại thông tin tra cứu hóa đơn nếu có yêu cầu từ khách hàng, trong ứng dụng XuatHoaDon™ người dùng thực hiện như sau: -Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Hóa đơn điện tử” (1) ** > “Danh sách hóa đơn điện tử” (2). * * (*: tùy theo loại hình hóa đơn đơn vị sử dụng mà nút chức năng này sẽ khác nhau, ví dụ: hóa đơn điện tử, hóa đơn tự in …) - Bên dưới xuất hiện danh sách các mẫu hóa đơn đang được sử dụng, người dùng chọn vào mẫu hóa đơn cần tra cứu (1), tùy chỉnh lại thời gian cần tra cứu (2), bên dưới hiển thị danh sách thông tin hóa đơn đã xuất, có thể nhấn chọn vào cột “Số HĐ” (3) để mở xem nội dung chi tiết của hóa đơn, tùy chọn hóa

0 0

Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn xác thực

Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn xác thực ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện tra cứu thông báo phát hành hóa đơn xác thực, người dùng thực hiện như sau: (1) * : truy cập vào địa chỉ http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dkphtc.html [2] (2) * : chọn “Hóa đơn có mã xác thực” > “Tra cứu đăng ký phát hành”. (3) * : nhập mã số thuế, thời gian tra cứu & mã xác thực (4) * : nhấn chọn “Tra cứu”. (5) * : Bên dưới xuất hiện Thông tin doanh nghiệp & Danh sách đăng ký phát hành. Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved. [1] https://youtu.be/jVKHDDAHgsA [2] http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dkphtc.html

0 0

Bộ sưu tập mẫu hoá đơn

Bộ sưu tập mẫu hoá đơn ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Nội dung này hướng dẫn người dùng tuỳ chọn mẫu hoá đơn có sẵn do TS24 thiết kế & cung cấp, đơn vị có thể chọn lựa sử dụng trong ứng dụng iXHD để xuất hoá đơn điện tử, các bước thực hiện như sau: - Truy cập https://web.ts24.com.vn (1) *> “Hỗ trợ” (2)* > “Bộ sưu tập hoá đơn” (3)*. - Tuỳ chọn vào những bộ sưu tập để xem danh sách mẫu hoá đơn (4)*, mở xem chi tiết nội dung mẫu (5)*, nhấn chọn tổ hợp phím Ctrl + C* để thực hiện lệnh sao chép (Copy)* đoạn mã của mẫu hoá đơn mà đơn vị lựa chọn sử dụng (6)*. - Trong ứng dụng iXHD, tại bước thực hiện cài đặt mẫu hoá đơn (Hệ thống > Cài đặt hoá đơn), đánh dấu chọn vào ô “Chọn mẫu: …” (7)*, nhấn chọn tổ hợp phím Ctrl + V* để thực hiện lệnh dán (Paste) đoạn mã hoá đơn vào, nhấp chọn biểu tượng kín

0 0

Thiết lập thông tin đơn vị

Thiết lập thông tin đơn vị ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem Hướng Dẫn [1] Thực hiện thiết lập thông tin đơn vị trong ứng dụng XuatHoaDon™, người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề, người dùng nhấn chọn “Hệ thống” (1) *> chọn “Thông tin công ty” (2) * * - Tại giao diện thông tin công ty, bên trái có cột thông tin “Danh sách đơn vị” (1)*, nhấn chọn “Thêm” (2) *để thực hiện nhập nội dung vào bảng kê khai thông tin đơn vị (3)*. Lưu ý: những nội dung có dấu (*) là bắt buộc cần phải nhập thông tin. - Trong bảng “ Thông tin chung*”: nhập tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại (di động, cố định, fax)… một số nội dung như tỉnh/thành phố, quận/ huyện, phường/xã thì tùy chọn theo bảng danh mục thiết lập sẵn trên ứng dụng. Di chuyển màn hình xuống phần

0 0

Sao lưu - Phục hồi dữ liệu

Sao lưu - Phục hồi dữ liệu ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem hướng dẫn [1] Chức năng “Sao lưu phục hồi” trong ứng dụng XuatHoaDon™ hỗ trợ người dùng thiết lập phương thức sao lưu dữ liệu, sao lưu, phục hồi lại dữ liệu chương trình trong trường hợp máy tính người dùng cài đặt lại hoặc thay đổi máy tính làm việc. Để sử dụng những tính năng này, người dùng thực hiện như sau: 1. Thiết lập cấu hình sao lưu dữ liệu:* - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào “Hệ thống” (*1) > “Sao lưu phục hồi” (2*) > “Cấu hình sao lưu dữ liệu” (3)*. - Tùy chọn phương thức “Sao lưu thủ công” (1*) thì người dùng cần tự thực hiện sao lưu dữ liệu sử dụng bằng chức năng “Sao lưu dữ liệu*” trong ứng dụng (chi tiết hướng dẫn vui lòng tham khảo tiếp tại phần 2 của nội dung tài liệu này), hoặc tùy chọn “Sao lưu tự động” (

0 0

Thiết lập danh mục khách hàng

Thiết lập danh mục khách hàng ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thiết lập danh mục khách hàng trong ứng dụng XuatHoaDon™, người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu nhấn chọn vào  “Danh mục” (1) > *  “Khách hàng” (2). * - Ứng dụng cung cấp mặc định 4 nhóm khách hàng (1),* tùy theo thông tin khách hàng thực tế của đơn vị mà người dùng tùy chọn khởi tạo thông tin chi tiết khách hàng tương ứng theo từng nhóm khách hàng này. Nhấn chọn  * “Thêm (F4)” (2) *để thực hiện nhập thông tin khách hàng trực tiếp vào biểu mẫu trong ứng dụng  (3), *nhấn chọn  “Ghi (F5)” (4) *sau khi đã hoàn tất việc nhập liệu.  * Người dùng có thể tạo file mẫu (Excel) danh mục khách hàng để nhập liệu, sau đó nạp file mẫu vào ứng dụng. Khi thực hiện nhập liệu trong file mẫu, người dùng lưu

0 0

Thiết lập hệ thống

Thiết lập hệ thống ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem Hướng Dẫn [1] Nội dung này hướng dẫn người dùng thiết lập một số thông tin cơ bản như vị trí lưu hóa đơn, số lượng hiển thị phần thập phân, kết nối dữ liệu, hình thức sử dụng thiết bị chữ ký số … trước khi bắt đầu tạo mẫu hóa đơn để sử dụng trong ứng dụng XuatHoaDon™. Để thiết lập những thông tin này, người dùng thực hiện như sau: 1. Tham số hệ thống:* Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào “Hệ thống” (1)* > “Thiết lập hệ thống” (2)* > “Tham số hệ thống” (3)*. Bảng “Tùy chọn*” > “ Cấu hình chung*”: Thiết bị ký số: hỗ trợ tùy chọn dạng thiết bị chữ ký số sử dụng để ký hóa đơn điện tử, USB Token, HSM (double click vào tên thiết bị để có thể cấu hình chi tiết) hoặc Ký số Cloud24. Người bán hàng: nhập tên người bán hàng, nội dung này tự động

0 0

Thiết lập danh mục hàng hóa

Thiết lập danh mục hàng hóa ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem hướng dẫn [1] Để lập danh mục hàng hoá trong ứng dụng XuatHoaDon™, người dùng thực hiện như sau: 1. Thiết lập danh sách nhóm hàng: * - Trên thanh tiêu đề chọn vào mục  “Danh mục” (1) > nhấn chọn  * “DM Hàng hóa” (2). * * - Tại bảng danh sách nhóm hàng bên trái, nhấn chọn vào  “Chọn danh mục chuẩn” (1) > xuất hiện bảng danh mục  nhóm hàng chuẩn, người dùng đánh dấu chọn vào nhóm hàng cần sử dụng  * (2), hoàn tất thì nhấn nút  * “Chọn” (3), thông tin nhóm hàng đã chọn sẽ xuất hiện tại bảng danh sách nhóm hàng bên trái  * (4).  * Lưu ý: danh mục nhóm hàng chuẩn người dùng chỉ tùy chọn theo danh mục mặc định có sẵn trong ứng dụng. - Nhập danh mục đơn vị tính, tại bảng danh mục hàng hóa bên phải, nhấn chọn vào dấu  “+” (1) *

0 0

Thiết lập danh mục tiền tệ

Thiết lập danh mục tiền tệ ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thiết lập danh mục tiền tệ trong ứng dụng XuatHoaDon™, người dùng thực hiện như sau: 1. Danh mục ngoại tệ:* -  Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào   “Danh mục” (1)* > “Ngoại tệ” (2)*. - Nhấn chọn   “Thêm (F4)” (1)*, tùy chọn tên loại ngoại tệ và nhập tỷ giá quy đổi  (2)*, nhấn chọn  “Ghi (F5)”* (3)* để lưu thông tin để nhập, thông tin ngoại tệ sẽ thể hiện tại danh mục bên dưới  (4)* . Thực hiện lại các bước hướng dẫn như trên nếu muốn thêm nhiều loại tiền tệ khác nhau, lưu ý đối với tiền đồng Việt Nam thì tỷ giá mặc định là 1. 2. Danh mục thanh toán:* -  Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào  “Danh mục” (1)* > “Thanh toán” (2)*. -  Nhấn chọn   “Thêm (F4)” (1) * nhập ký hiệu và tên hình thức thanh toán (2)* ,

0 0

Thiết lập dữ liệu mở rộng

Thiết lập dữ liệu mở rộng ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Nội dung này hướng dẫn người dùng thiết lập thông tin dữ liệu mở rộng, hỗ trợ việc xuất hoá đơn theo mẫu thiết kế riêng cho đơn vị, có mở rộng một số nội dung ngoài các thông tin quy định cơ bản trên hoá đơn từ Cơ quan Thuế. Để thiết lập nội dung này, trong ứng dụng XuatHoaDon™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn “Hệ thống” (1)* > “Thiết lập hệ thống” (2)* > “Tham số hệ thống” (3)*. - Xuất hiện bảng “Tuỳ chọn” (1)* , đánh dấu chọn và nhấn đúp chuột (double click) vào dòng chữ “Thiết lập dữ liệu hoá đơn mở rộng”* , hiện bảng “Thiết lập cột hoá đơn” (2)* , người dùng nhập thông tin thiết lập cho từng cột mở rộng cho mẫu hoá đơn của đơn vị (*)* , nhấn chọn “Lưu”* để lưu lại thông tin đã thiết lập. (*)*:

0 0

Thiết lập danh mục quản lý Chi nhánh/ Điểm bán hàng

Thiết lập danh mục quản lý Chi nhánh/ Điểm bán hàng ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem hướng dẫn [1] Danh mục Chi nhánh/Điểm bán hàng hỗ trợ người dùng thiết lập và quản lý thông tin chuỗi cửa hàng, áp dụng cho đơn vị bán hàng là shop, siêu thị, quán hàng ăn có từ 2 địa điểm kinh doanh trở lên, hỗ trợ phân quyền sử dụng hóa đơn cho từng chi nhánh/điểm bán hàng và phân quyền tài khoản người dùng có thể truy cập vào ứng dụng XuatHoaDon™ theo thông tin Chi nhánh/Điểm bán hàng đã khởi tạo. Để thiết lập danh mục này, trong ứng dụng XuatHoaDon™ người dùng thực hiện như sau: 1. Chi nhánh/Điểm bán hàng:* Bước 1:* Trên thanh tiêu đề nhấn chọn “Danh mục” (1)* > “Chi nhánh/Điểm bán hàng” (2).* * Bước 2:* Xuất hiện bản thông tin bên dưới, nhấn chọn “Thêm (F4)” (1), thực hiện nhập thông tin khởi t