Trường hợp doanh nghiệp mua hàng từ nước ngoài và bán cho đối tác tại nước ngoài đồng thời được đối tác mua hàng chỉ định giao cho cho doanh nghiệp tại Việt Nam thì doanh nghiệp tại Việt Nam chỉ được đứng tên nhập khẩu hàng hóa nếu đáp ứng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP.

Trả lời công văn của doanh nghiệp về thủ tục hải quan đối với trường hợp mua bán ba bên, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

-          Trường hợp doanh nghiệp tại Việt Nam là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thì căn cứ theo quy định tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP và quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP để thực hiện.

-          Trường hợp doanh nghiệp mua hàng từ Mỹ bán cho đối tác tại nước ngoài và được đối tác mua hàng chỉ định giao cho cho doanh nghiệp tại Việt Nam thì doanh nghiệp tại Việt Nam chỉ được đứng tên nhập khẩu hàng hóa nếu đáp ứng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

v  Tại Điều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP có quy định thì: “người khai hải quan gồm”:

+   Chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu. Trường hợp chủ hàng hóa là thương nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam thì phải thực hiện thủ tục hải quan thông qua đại lý làm thủ tục hải quan.

+   Chủ phương tiện, người điều khiển phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh hoặc người được chủ phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh ủy quyền.

+   Đại lý làm thủ tục hải quan.

+   Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính quốc tế, dịch vụ chuyển phát nhanh quốc tế trừ trường hợp chủ hàng có yêu cầu khác....

-          Thủ tục hải quan thực hiện theo quy định tại Thông tư 38/2015/TT-BTC được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 39/2018/TT-BTC.

-          Thủ tục thanh toán qua ngân hàng thì doanh nghiệp liên hệ Ngân hàng nhà nước Việt Nam để được hướng dẫn.    

 

Theo Công văn số 1377/GSQL-GQ1 ngày 26/04/2019 của Cục GSQL về Hải quan.

Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể
xem tại đây