Trình ký tờ khai thuế

Trình ký tờ khai thuế

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Trình ký hồ sơ khai thuế là quá trình người lập hồ sơ thuế (nhân viên) thực hiện kết xuất ra hồ sơ khai thuế hoàn chỉnh và gửi file cho người giữ thiết bị chữ ký số (cấp quản lý) để thực hiện ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng (giao dịch điện tử) đến cơ quan Thuế.

Lưu ý: trường hợp người dùng là người thực hiện lập hồ sơ khai thuế, đồng thời cũng là người giữ thiết bị chữ ký số để ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng thì không cần thực hiện theo nội dung hướng dẫn này.

Để thực hiện trình ký tờ khai cho người giữ chữ ký số để ký nộp tờ khai qua mạng, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Kết xuất báo cáo(1) > , chọn kỳ báo cáo và thời gian kê khai > chọn “Tính”.

 

Xuất hiện bảng danh sách tên tờ khai, kiểm tra tùy chọn đúng năm tính thuế (1), đánh dấu chọn tờ khai cần kết xuất (2) > nhấn chọn “Kết xuất” (3).

Chương trình sẽ tự động thực hiện tổng hợp ra tờ khai hoàn chỉnh, đánh dấu chọn tờ khai cần nộp, lưu ý kiểm tra cột “Kỳ kê khai” xem đã đúng theo kỳ cần nộp hay không, trước khi ký và nộp qua mạng (1), có thể nhấn đúp chuột (double click) vào biểu tượng file để mở xem nội dung chi tiết trên tờ khai (2).- Tùy chọn hình thức trình ký theo 1 trong 2 cách: Gửi qua hệ thống Cloud24 hoặc gửi đến email người ký > chọn “Trình ký”.

 

File trình ký sẽ được hệ thống tự động chuyển đến cho người ký.


-Tại máy tính người giữ thiết bị chữ ký số, thực hiện đăng nhập vào ứng dụng KySo™ trong bộ sản phẩm TS24pro., trên thanh tiêu đề chọn vào mục TaxOnline (1) > “Mở file dữ liệu ký số TaxOnline (*.tds)(2).

 

Tại giao diện mở file trình ký, lựa chọn hình thức mở file trình ký:

 

Chọn file lưu dưới máy” (trường hợp người làm thực hiện trình ký qua email).


“Chọn file được trình ký qua Cloud24” (trường hợp người làm đã gởi trình ký qua Cloud24).

- Gắn thiết bị USB Token vào máy tính để thực hiện ký và nộp tờ khai qua mạng.


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.