Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn xác thực

Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn xác thực

Quản lý xuất hoá đơn điện tử

Để thực hiện tra cứu thông báo phát hành hóa đơn xác thực, người dùng thực hiện như sau:

(1): truy cập vào địa chỉ http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dkphtc.html

(2): chọn “Hóa đơn có mã xác thực” > “Tra cứu đăng ký phát hành”.

(3): nhập thông tin công ty và thời gian muốn tra cứu.

(4): nhấn “Tra cứu”.

    (5): danh sách đăng ký phát hành hiển thị bên dưới.


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.