Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn xác thực

Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn xác thực

Quản lý xuất hoá đơn điện tử


Xem hướng dẫnĐể thực hiện tra cứu thông báo phát hành hóa đơn xác thực, người dùng thực hiện như sau:

(1): truy cập vào địa chỉ http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dkphtc.html

(2): chọn “Hóa đơn có mã xác thực” > “Tra cứu đăng ký phát hành”.

(3): nhập mã số thuế, thời gian tra cứu & mã xác thực

(4): nhấn chọn “Tra cứu”.

    (5): Bên dưới xuất hiện Thông tin doanh nghiệp & Danh sách đăng ký phát hành.


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.