Tổng hợp báo cáo theo dữ liệu hoá đơn đã xuất

Tổng hợp báo cáo theo dữ liệu hoá đơn đã xuất

Quản lý xuất hoá đơn điện tử

Xem Hướng Dẫn

Chức năng “Báo cáo”hỗ trợ người dùng lập báo cáo liên quan đến hoá đơn như báo cáo nội bộ, xuất tờ khai thuế để đơn vị có thể thực hiện nộp báo cáo cho cơ quan thuế qua mạng, một số chức năng tổng hợp báo cáo cần lưu ý như sau:

1. Báo cáo tổng hợp:

Hỗ trợ người dùng xuất bảng tổng hợp thông tin hoá đơn đã sử dụng để báo cáo nội bộ hoặc làm bản sao lưu tại đơn vị.


(1), (2): Vị trí mở chức năng trong ứng dụng.

(3): Bảng chức năng hỗ trợ tuỳ chọn thời gian, loại hoá đơn, tình trạng sử dụng … để tổng hợp ra bảng thông tin hoá đơn.

(4): Danh sách hiển thị thông tin hoá đơn sau khi đã được tổng hợp.

(5): Nút chức năng hỗ trợ in bảng tổng hợp ra giấy hoặc xuất file Excel lưu về máy tính. 


2. THSDHD (Tình hình sử dụng hoá đơn):

Hỗ trợ người dùng xuất ra mẫu tờ khai thuế báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn quý (BC26/AC) của doanh nghiệp, có thể xuất file lưu về máy tính hoặc in nội dung tờ khai ra giấy để lưu trữ.(1), (2): Vị trí chức năng trong ứng dụng.

(3): Chọn kỳ kê khai cần xuất báo cáo.

(4): Nội dung hiển thị báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn đã được tổng hợp.

(5): Thanh công cụ mở rộng, hỗ trợ người dùng trong quá trình xem file (hiển thị phóng to, thu nhỏ …), lưu nội dung thành file lưu trên máy tính hoặc in ra giấy.

 

3. Bảng kê chi tiết hoá đơn của tổ chức, cá nhân đến thời điểm quyết toán hoá đơn:

Hỗ trợ người dùng xuất bảng kê thông tin hoá đơn tiếp tục sử dụng và đã hết hạn sử dụng đến thời điểm quyết toán năm từ dữ liệ hoá đơn đã xuất trong ứng dụng.


(1), (2): Vị trí chức năng trong ứng dụng.

(3): Thanh công cụ hỗ trợ tổng hợp dữ liệu hoá đơn đã xuất để tổng hợp lên bảng kê.

(4): Nội dung hiển thị thông tin hoá đơn tiếp tục sử dụng và hết giá trị sử dụng.

 

4. 

Hỗ trợ xuất dữ liệu để nạp vào TaxOnline/HTKK:

Hỗ trợ người dùng xuất file bảng kê hoá đơn mua vào, bán ra và báo cáo tình hình sử dụng hoá đơn để nạp vào ứng dụng kê khai thuế TaxOnline, giao dịch điện tử với cơ quan thuế.


(1), (2): Vị trí chức năng trong ứng dụng.

(3): Tuỳ chọn kỳ kê khai cần xuất báo cáo và vị trí lưu file trên máy tính.

(4): Thông báo ứng dụng xuất file thành công lưu về máy tính.

(5): Danh sách tờ khai và bảng kê đã xuất theo kỳ kê khai đã lựa chọn.

(6): File báo cáo đã được lưu trên máy tính theo vị trí lưu file đã lựa chọn ban đầu.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.