Tờ khai Vận tải nước ngoài (01/VTNN)

Tờ khai Vận tải nước ngoài (01/VTNN)

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn


Để thực hiện lập Tờ khai Vận tải nước ngoài (01/VTNN), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kê Khai” > “Thuế nhà thầu” >  “Vận tải nước ngoài (01/VTNN)” > tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “Đồng ý”.

- Cột bên trái nhấn vào “Thêm (F1)(1) để tạo ra lần nhập liệu (2) > Xuất hiện giao diện nhập liệu, nhập mã số thuế nhà thầu mà đơn vị nộp thuế thay (3).(Trường hợp đơn vị chưa có mã số thuế này thì có thể liên hệ với CQT để đăng ký) > Khai báo thêm nội dung vào bảng kê chi tiết thì nhấn chọn “Thêm phụ lục (F8)(4) > Tùy chọn phụ lục cần kê khai (5) > Nhấn “Đồng ý(6).

- Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách: nhập trực tiếp nội dung vào tờ khai hoặc làm file mẫu và nạp dữ liệu vào ứng dụng.

- Nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

- Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)


- Sau khi hiển thị ra giao diện “Danh sách các báo cáo và biểu mẫu”, người dùng có thể kiểm tra lại nội dung của tờ khai bằng cách nhấn vào biểu tưởng XML (1) > Đánh dấu vào tờ khai cần nộp cho CQT (2) > “Ký và nộp tờ khai” (3) “Chọn CKS” (4) “Ký” (5).


- Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn ngày nộp báo cáo (3) > “Hiển thị kết quả” (4)

- Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột “Mô tả giao dịch” (5)

- Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai (6)


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.