Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt

Dịch vụ thuế điện tử

Để thực hiện lập Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt, người dùng thực hiện như sau:


- Vào ứng dụng  TaxOnline™ > “Kê khai” (1) > “Thuế TTĐB” (2) 


- Chọn kỳ tính thuế > “Đồng ý”.


- Chọn “Thêm mới (F2)” bên góc tay trái phía dưới màn hình để tạo mới lần nhập liệu


- Người dùng nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trên phần mềm 


- Để thêm phụ lục kê khai, chọn “Thêm phụ lục” (1) > chọn biểu mẫu phụ lục kê khai (2) > “Đồng ý” (3)


- Nhấn “Lưu(F5)” để lưu lại hoàn tất thông tin kê khai.

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

- Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)


- Sau khi hiển thị ra giao diện “Danh sách các báo cáo và biểu mẫu”, người dùng có thể kiểm tra lại nội dung của tờ khai bằng cách nhấn vào biểu tưởng XML (1) > Đánh dấu vào tờ khai cần nộp cho CQT (2) > “Ký và nộp tờ khai” (3) “Chọn CKS” (4) “Ký” (5).


- Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn ngày nộp báo cáo (3) > “Hiển thị kết quả” (4)

- Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột “Mô tả giao dịch” (5)

- Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai (6)


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.