Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân (Cá nhân kê khai) Có thu nhập từ Đầu tư vốn/ Chuyển nhượng/ Trúng thưởng

Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân (Cá nhân kê khai) Có thu nhập từ Đầu tư vốn/ Chuyển nhượng/ Trúng thưởng

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để lập Tờ Khai Thuế Thu Nhập Cá Nhân (Cá nhân kê khai) Có thu nhập từ chuyển nhượng/ quả tặng/ trúng thưởng, người dùng thực hiện như sau:

 

- Với đối tượng cá nhân kê khai có thu nhập từ chuyển nhượng/ quà tặng/ trúng thưởng > Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Kê khai” > “KK tự động hàng tháng/lần phát sinh” >  “Đầu tư vốn”, “Chuyển nhượng Chứng khoán”, “Bản quyền, chuyển nhượng quyền thương mại” và “Trúng thưởng”.

 

 

- Ví dụ chọn lập tờ khai “Đầu tư vốn”  > Tùy chọn kỳ kê khai cần làm và nhấn “Đồng ý”.

 

 

Chọn đúng tháng cần kê khai (1) và nhập liệu theo một trong hai cách sau.

Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào ứng dụng

 

 

Cách 2: Sử dụng file mẫu để nạp dữ liệu vào ứng dụng 

 

 

- Nhấn “Ghi (F5)” để lưu lại hoàn tất thông tin kê khai.

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

- Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)


- Sau khi hiển thị ra giao diện “Danh sách các báo cáo và biểu mẫu”, người dùng có thể kiểm tra lại nội dung của tờ khai bằng cách nhấn vào biểu tưởng XML (1) > Đánh dấu vào tờ khai cần nộp cho CQT (2) > “Ký và nộp tờ khai” (3) “Chọn CKS” (4) “Ký” (5).


- Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn ngày nộp báo cáo (3) > “Hiển thị kết quả” (4)

- Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột “Mô tả giao dịch” (5)

- Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai (6)


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.