Tờ khai thuế Hàng không nước ngoài (01/HKNN)

Tờ khai thuế Hàng không nước ngoài (01/HKNN)

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để thực hiện lập tờ khai thuế Hàng không nước ngoài (01/HKNN), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kê khai(1) > “Thuế nhà thầu(2) >  “Hàng không nước ngoài (01/HKNN) (3) > tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “Đồng ý”.- Cột bên trái nhấn chọn vào “Thêm (F1)” để tạo lần nhập liệu.


- Xuất hiện giao diện nhập liệu, tùy chọn thông tin cơ quan Thuế quản lý (1)> Khai báo thêm nội dung vào bảng kê chi tiết thì nhấn chọn “Thêm phụ lục (F8)(2) > Tùy chọn phụ lục cần kê khai (3)> Nhấn “Đồng ý(4).


- Nhập mã số thuế nhà thầu mà đơn vị nộp thuế thay (mã số thuế nhà thầu là mã số thuế bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay, trường hợp đơn vị chưa có mã số thuế này thì có thể liên hệ với CQT để đăng ký) > thực hiện nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trên phần mềm > Nhấn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.


Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

- Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)


- Sau khi hiển thị ra giao diện “Danh sách các báo cáo và biểu mẫu”, người dùng có thể kiểm tra lại nội dung của tờ khai bằng cách nhấn vào biểu tưởng XML (1) > Đánh dấu vào tờ khai cần nộp cho CQT (2) > “Ký và nộp tờ khai” (3) “Chọn CKS” (4) “Ký” (5).


- Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn ngày nộp báo cáo (3) > “Hiển thị kết quả” (4)

- Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột “Mô tả giao dịch” (5)

- Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai (6)


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.