Tờ khai thuế GTGT thủy điện (01/TĐ-GTGT)

Tờ khai thuế GTGT thủy điện (01/TĐ-GTGT)

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để lập tờ khai thuế GTGT thủy điện (01/TĐ-GTGT), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Thủ tục khác(1) > “Thuế thủy điện(2) > “Tờ khai thuế GTGT (01/TĐ-GTGT)(3), tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai và nhấn chọn “Đồng ý”.

 

 

- Nhấn chọn “Thêm phụ lục (F8)”, tùy chọn phụ lục cần kê khai và nhấn chọn “Đồng ý”.

 

- Thực hiện nhập số liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai, nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.