Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC)

Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC)

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để lập tờ khai thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

 

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “QLHĐ(1) > “Hóa đơn (2) > “Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC)(3).

 

- Tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai và nhấn chọn “Đồng ý”.

 

- Chọn “Thêm (F1)(1) để tạo ra lần nhập liệu trong kỳ kê khai.

Thực hiện nhập liệu vào ứng dụng theo 2 cách: nhập liệu trực tiếp trên tờ khai (2) hoặc làm file mẫu rồi nạp dữ liệu vào ứng dụng (3).


- Nhấn chọn “Lưu (F5)” để lưu lại hoàn tất thông tin kê khai.

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

- Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)


- Sau khi hiển thị ra giao diện “Danh sách các báo cáo và biểu mẫu”, người dùng có thể kiểm tra lại nội dung của tờ khai bằng cách nhấn vào biểu tưởng XML (1) > Đánh dấu vào tờ khai cần nộp cho CQT (2) > “Ký và nộp tờ khai” (3) “Chọn CKS” (4) “Ký” (5).


- Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn ngày nộp báo cáo (3) > “Hiển thị kết quả” (4)

- Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột “Mô tả giao dịch” (5)

- Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai (6)


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.