Tax_Tờ Khai Quyết Toán Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài (04/NTNN)

Tax_Tờ Khai Quyết Toán Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài (04/NTNN)

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để thực hiện lập Tờ Khai Quyết Toán Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài (04/NTNN), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kê Khai” (1) > “Thuế nhà thầu” (2) >  “Tờ Khai Quyết Toán Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài  (04/NTNN)” (3) > tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “Đồng ý”.- Chọn vào “Thêm phụ lục (F8)” để thêm mẫu phụ lục nộp kèm với tờ khai chính, tùy chọn phụ lục cần kê khai, nhấn chọn “Đồng ý”.- Thực hiện nhập liệu trực tiếp nội dung vào tờ khai, nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.


Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.