Tax_Tờ khai nhận tái Bảo hiểm Nước ngoài (01/TBH)

Tax_Tờ khai nhận tái Bảo hiểm Nước ngoài (01/TBH)

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn


Để thực hiện lập Tờ khai nhận tái Bảo hiểm Nước ngoài (01/TBH), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:              

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kê khai(1) > “Thuế nhà thầu(2) >  “Tờ khai nhận tái bảo hiểm nước ngoài (01/TBH)(3), tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai và nhấn chọn “Đồng ý”.


- Cột bên trái nhấn vào “Thêm (F1)” để tạo lần nhập liệu.- Xuất hiện giao diện nhập liệu bên phải, tùy chọn thông tin cơ quan Thuế quản lý (1)> Nhập mã số thuế nhà thầu mà đơn vị nộp thuế thay (mã số thuế nhà thầu là mã số thuế bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay, trường hợp đơn vị chưa có mã số thuế này thì có thể liên hệ với CQT để đăng ký) (2) > Thực hiện nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trên ứng dụng (3).


- Nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.