Tax_TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CHO CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG THÔNG QUA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP (05-ĐK-TH-TCT)

Tax_TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CHO CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG THÔNG QUA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP (05-ĐK-TH-TCT)

Dịch vụ thuế điện tử

Tờ khai “Đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập (05-ĐK-TH-TCT)” hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký mới Mã số thuế cho người lao động, thay đổi thông tin cá nhận của người lao động đang làm việc tại cơ quan với cơ quan thuế.

Để thực hiện lập “Đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập (05-ĐK-TH-TCT)” trong TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kê khai” (1) > “Quyết toán” (2) >  “Mẫu 05-ĐK-TH-TCT” (3) > tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “Đồng ý”.- Cột bên trái nhấn vào “Thêm (F1)” (1) > Chọn lần phát sinh (2)  > Kiểm tra Thông tin cơ quan thuế quản lý (3) > Chọn “Đăng ký thuế/ Thay đổi thông tin đăng ký thuế”  (4)- Có 2 hình thức nhập liệu.

Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào tờ khai.

Cách 2: Sử dụng file mẫu để nạp dữ liệu: Chọn “File mẫu” (1) > Đặt tên file mẫu (2) > Save (3)


Tiến hành nhập liệu vào file mẫu:


Sau khi hoàn tất quá trình nhập dữ liệu vào file mẫu, bấm Save (Ctrl + S), đóng file mẫu. Quay trở lại phần mềm TaxOnline > “Nạp dữ liệu (F8)” > Chọn đường dẫn đến file mẫu vừa lưu > “Nạp dữ liệu”


Bấm Ghi (F5) và tiến hành kết xuất báo cáo, ký gửi tờ khai.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

- Để tra cứu kết quả hồ sơ trả về từ cơ quan thuế, người dùng thực hiện như sau.

- Chọn “Kết xuất báo cáo” (1) > “Lịch sử giao dịch” (2) > Nhập ngày nộp tờ khai thuế, chọn “Hiển thị kết quả” (3) > Nhấn chọn vào dấu (+) ở cột “Thông báo từ TCT” (4) để hiển thị bảng thông báo chi tiết kết quả nộp tờ khai > Ở dòng “Thông báo khác”, người dùng chọn vào biểu tượng màu xanh lá để xem nội dung của file kết quả (5)


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.