Tax_Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 06/TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

Tax_Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 06/TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

Dịch vụ thuế điện tử


Để thực hiện lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 06/TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kê Khai” (1) > “KK trực tiếp hàng tháng/quý” (2) > “Mẫu 06/TNCN (TT92)” (3)


- Chọn kỳ tính thuế cần kê khai theo tháng hoặc quý.


- Thực hiện nhập liệu trực tiếp dữ liệu vào tờ khai (1), nhấn chọn “Ghi (F5)” (2) để lưu lại sau khi đã hoàn tất nhập liệu.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.