Tax_Hướng dẫn lập thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC)

Tax_Hướng dẫn lập thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC)

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để lập tờ khai thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

 

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “QLHĐ(1) > “Hóa đơn (2) > “Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn (TB04/AC)(3).

 

- Tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai và nhấn chọn “Đồng ý”.

 

- Chọn “Thêm (F1)(1) để tạo ra lần nhập liệu trong kỳ kê khai.

Thực hiện nhập liệu vào ứng dụng theo 2 cách: nhập liệu trực tiếp trên tờ khai (2) hoặc làm file mẫu rồi nạp dữ liệu vào ứng dụng (3).


- Nhấn chọn “Lưu (F5)” để lưu lại hoàn tất thông tin kê khai.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.