Tax_Hướng dẫn lập báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC)

Tax_Hướng dẫn lập báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC)

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để lập báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau::

 

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “QLHĐ(1) > “Hóa đơn(2) > “Báo cáo tình hình nhận in hóa đơn (BC01/AC) (3) 


- Thực hiện nhập liệu vào ứng dụng theo 2 cách: nhập trực tiếp trên ứng dụng (1) hoặc làm file mẫu rồi nạp dữ liệu vào ứng dụng (2).

Lưu ý nôi dung ghi chú trên mẫu tờ khai để thực hiện nhập liệu vào những cột thông tin cần thiết (3).


- Nhấn chọn “Lưu (F5)” để lưu lại nội dung đã kê khai.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.