0 0

Thay đổi thông tin đăng ký nộp thuế điện tử (Cập nhật thiết bị chữ ký số) trong chức năng Pay24

Thay đổi thông tin đăng ký nộp thuế điện tử (Cập nhật thiết bị chữ ký số) trong chức năng Pay24 ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] . Để thực hiện thay đổi thông tin đăng ký nộp thuế điện tử chức năng Pay24 người dùng thực hiện như sau: - Gắn thiết bị chữ ký số (USB Tooken) vào máy tính - Mở ứng dụng TaxOnline - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục Pay24 >  “ Thay đổi thông tin đăng ký nộp thuế điện tử* ”. - Kiểm tra nội dung thông tin người nộp thuế (1)*, tùy chọn thông tin chứng thư số (2)* > kiểm tra và cập nhật thông tin ngân hàng và số tài khoản cần đăng ký (3)* > nhấn chọn “ Nộp hồ sơ*” để thực hiện ký và nộp tờ khai thay đổi thông tin (4)*. <v:shape id="Picture_x0020_4" o:spid="_x0000_i1033" type="#_x0000_t75" alt="Description: C:\Users\catlt\AppData\Local\Temp\SNAGHTML4689

0 0

Ngày 23 và 30/05/2019 là 2 đợt cập nhật các văn bản mới - văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Thuế trên ứng dụng VBPL.

Trong 02 đợt cập nhật này, có 107 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau: 1 686/QĐ-BTC (19/04/2019) Danh mục vị trí công tác; thời hạn luân phiên, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công, viên chức của BTC [1] * 2 4907/BTC-CST (26/04/2019) Chính sách thuế đối với sản xuất, lắp ráp phương tiện phòng cháy và chữa cháy [2] * 3 50/TCT-KK (04/01/2019) Hoàn tiền thuế nộp thừa [3] * 4 85/TCT-QLN (07/01/2019) Xử lý thu tiền thuế nợ do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ [4] * 5 85/TCT-QLN (07/01/2019) Xử lý thu tiền thuế nợ do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ [5] * 6 108/TCT-QLN (09/01/2019) Xóa tiền thuế nợ [6] * 7 135/TCT-CS (10/01/2019) Thuế nhà thầu đối với giải thưởng cuộc thi trình bày dự án khởi nghiệp của Công ty Nhật Bản [7] * 8 210/TCT-KTNB (17/01/2019) Chính sách thuế thu nh

0 0

Lập hóa đơn từ ứng dụng quản lý bán hàng SM24™

Lập hóa đơn từ ứng dụng quản lý bán hàng SM24™ ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện lập hóa đơn gián tiếp trên ứng dụng XuatHoaDon™, số liệu được lấy từ ứng dụng quản lý bán hàng SM24™, người dùng thực hiện như sau: - Thiết lập thông tin kết nối dữ liệu với ứng dụng quản lý bán hàng SM24™: Kiểm tra kết nối cơ sở dữ liệu với ứng dụng quản lý bán hàng, trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào “Hệ thống” (1)* > “Thiết lập hệ thống” (2)* > “Tham số hệ thống” (3)*. Xuát hiện bảng “Tùy chọn”,* nhấn chọn vào “Kết nối CSDL bán hàng”*. Nhấn chọn “Kết nối SM24” (1)* để khởi tạo dòng thông tin kết nối dữ liệu với ứng dụng quản lý bán hàng (SM24™), nhấn chọn “Kiểm tra kết nối” (2)*, nếu xuất hiện thông báo (3)* thành công là hoàn tất, nhấn chọn “Lưu lại” (4)*, trở về bảng “Tùy chọ

0 0

Thiết lập thông số sử dụng

Thiết lập thông số sử dụng ** Thông báo, đăng ký chương trình khuyến mại Xem Hướng Dẫn [1] Để thiết lập thông số sử dụng trong ứng dụng SM24™, người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Hệ thống” (1) *> “Tuỳ chọn” (2).* - Tại giao diện “Thiết lập thông số sử dụng”*, tuỳ theo nhu cầu sử dụng của người dùng để thực hiện thiết lập cấu hình sử dụng tương ứng trong ứng dụng SM24™, chức năng này hỗ trợ thiết lập một số thông tin như sau: “Máy lưu dữ liệu”*: tuỳ chọn vị trí lưu dữ liệu theo dạng cục bộ (local) trên máy tính người dùng hoặc tập trung (server), trường hợp đơn vị có hệ thống mạng máy tính lớn và thông tin dữ liệu được lưu tại máy chủ do nhân viên IT quản lý chung. Tuỳ chọn lưu dữ liệu tập trung cần nhập thêm thông tin địa chỉ máy lưu dữ liệu. <v:shape i

0 0

Sao lưu - Phục hồi dữ liệu

Sao lưu - Phục hồi dữ liệu ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện sao lưu - phục hồi dữ liệu, trong ứng dụng Taxonline™ người dùng thực hiện như sau: 1. Sao lưu dữ liệu: - Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “ Tùy chọn* ” (1)* > “ Sao lưu dữ liệu* ” (2)* > nhấn chọn “ Tiếp tục* ” (3)* . -  Nhấn chọn vào “…” (1)* để mở bảng tùy chọn vị trí lưu file trên máy tính > Chọn vị trí lưu lại file sao lưu này trên máy tính (2)* > Tên file có thể giữ nguyên hoặc đặt theo ý người dùng (3)* > nhấn chọn “ Save* ” (4)* > “ Bắt đầu sao lưu* ” (5)* . -  Xuất hiện thông báo hoàn thành sao lưu dữ liệu, nhấn chọn “ Hoàn thành* ”. 2. Phục hồi dữ liệu: - Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “ Tùy chọn* ” (1)* > “ Phục hồi dữ liệu* ” (2)* > nhấn chọn “ Tiếp tục* ” (3)* . Hoặc chọn vào mục “ Tax

0 0

Đăng ký ngừng dịch vụ T-VAN

Đăng ký ngừng dịch vụ T-VAN ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện thủ tục đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau: 1. Thực hiện trong ứng dụng TaxOnline™: - Gắn thiết bị chữ ký số USB Token vào máy tính. - Trên thanh tiêu đề tùy chọn vào mục “ TT chung*” (1)* > “ Đăng ký T-VAN*” (2)* > “ ĐK ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN*” (3)*. - Tại giao diện “ Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN*”, nhập “ Lý do ngừng*” (1)* > chọn “ Nộp Hồ Sơ*” (2)* > thực hiện thao tác ký và nộp tờ khai (3)* > sau khi hoàn tất thì chọn “ Trở về*” (4). * * - Tại giao diện “ Đăng ký T-VAN*”, kiểm tra tình trạng tờ khai “ Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ T-VAN*” báo “ Chấp nhận*” là thông tin đăng ký ngừng dịch vụ T-VAN đã được cập nhật thành công trên hệ thống thuế.

0 0

Hồ sơ Chi chế độ - [606]: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, được NN hỗ trợ)

Hồ sơ Chi chế độ - [606]: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, được NN hỗ trợ) ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Thực hiện lập hồ sơ Chi chế độ: Hoàn trả tiền đã đóng(Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, được NN hỗ trợ) trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấp chọn vào mục “ Hồ sơ điện tử*” (1)* > “ Chi chế độ*” (2)* > “ [606] Hoàn trả tiền đã đóng(Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, được NN hỗ trợ)*” (3)* > Tạo lần nhập liệu và nhấp chọn “ Đồng ý*” (4)*. -  Tại giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, đánh dấu chọn vào “ Tờ khai cung cấp thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS,01 bản/người)*” (1)*. Bên dưới sẽ xuất hiện sheet “ TK01-TS*” (2)*, người dùng bấm chọn vào đây để nhập l

0 0

Hồ sơ Thu - Lập hồ sơ [600] Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Hồ sơ giấy)

Hồ sơ Thu - Lập hồ sơ [600] Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Hồ sơ giấy) ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Để thực hiện  lập hồ sơ [600] Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, trong ứng dụng  iBHXH™ người dùng thực hiện như sau: * -  * Trên thanh tiêu đề nhấp chọn  “Hồ sơ giấy” (1) >  * “Thu” (2) >  * “Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH,BHYT” (3) > “ * [600] Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT” (4). *Chọn kỳ kê khai cần lập, nhấp chọn  * “Đồng ý” (5). * - Tại phiếu giao nhận hồ sơ, người dụng tùy chọn loại giấy tờ/ biểu mẫu cần thiết  (1). *Biểu mẫu tương ứng sẽ được mở tại ứng dụng  (2) * - Nhập liệu vào ứng dụng theo một trong hai cách sau: / Cách 1: Nhập trực tiếp vào ứng dụng */ Để thêm dòng bấm  Insert, *để xóa dòng bấm  * F11* t rên bàn phím máy tính Cách 2: Sử dụng file mẫu nhập liệu* Nhấp chọn  “File mẫu

0 0

Doanh nghiệp chế xuất thực hiện thuê đất tại khu công nghiệp từ công ty khác để làm bãi đỗ xe cho nhân viên thì không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%. Trường hợp doanh nghiệp chế xuất thuê lại lô đất cùng các cơ sở hạ tầng và các tài sản trên đất nằm trong khu công nghiệp để thực hiện dự án sản xuất và xuất khẩu 100% thì thuộc trường hợp áp dụng thuế suất thuế GTGT 0%.

Cục thuế TP Hà Nội trả l ời về chính sách thuế như sau: 1.      Căn cứ Khoản 2 Điều 1 Nghị định 114/2015/NĐ-CP quy định về khu công nghiệp, khu chế xuất và khu kinh tế như sau: -        Khu chế xuất hoặc doanh nghiệp chế xuất được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hệ thống tường rào, có cổng và cửa ra, vào, bảo đảm điều kiện cho sự kiểm tra, giám sát, kiểm soát của cơ quan hải quan và các cơ quan chức năng có liên quan. 2.      Căn cứ Điều 9 Thông tư 219/2013/TT-BTC hướng dẫn mức thuế suất thuế GTGT 0% như sau: -        Thuế suất 0%: áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu; hoạt động xây dựng, lắp đặt công trình ở nước ngoài và ở trong khu phi thuế quan; vận tải quốc tế; hàng hóa, dịch vụ thuộc diện không chịu thuế GTGT khi xuất khẩu, trừ các trường hợp không áp dụng mức th

0 0

Hồ sơ Sổ - Xác nhận lại sổ BHXH khi người tham gia dừng hưởng hoặc kết thúc hoặc bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ Sổ - Xác nhận lại sổ BHXH khi người tham gia dừng hưởng hoặc kết thúc hoặc bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Để lập hồ sơ Xác nhận lại sổ BHXH khi người tham gia dừng hưởng hoặc kết thúc hoặc bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau: -  *Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1) *> “Sổ” (2)* > “Xác nhận quá trình đóng BHXH, BHTN” (3) *> “[629] Xác nhận lại sổ BHXH khi người tham gia dừng hưởng hoặc kết thúc hoặc bị thu hồi trợ cấp thất nghiệp” (4)*. Xuất hiện bảng tùy chọn kỳ kê khai, nhấp chọn “Đồng ý” (5)* -  *Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, nhấp chọn biểu mẫu tờ khai cần lập (1)*. Ứng dụng sẽ tự động mở tờ khai TK1-TS (2)* -  *Người dùng nhập thông tin vào mẫu TK1_TS* theo một trong hai cách sau: Cá

0 0

Ngày 21 và 28/06/2019 là 2 đợt cập nhật các văn bản mới - văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực BHXH trên ứng dụng VBPL.

Trong 02 đợt cập nhật này, có 32 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau: 1 49/2019/NĐ-CP (06/06/2019) Hướng dẫn Luật Công an nhân dân [1] * 2 50/2019/NĐ-CP (07/06/2019) Cấp chứng chỉnh hành nghề đối với người hành nghề KCB và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở KCB trong Quân đội [2] * 3 2401/BYT-KH-TC (04/05/2019) Triển khai TT 37/2018/TT-BYT quy định về mức tối đa khung giá DV KCB không do Quỹ BHYT thanh toán [3] * 4 3115/BYT-BH (04/06/2019) Mã hóa, trích chuyển dữ liệu đối với khí NO (Nitric oxid) [4] * 5 09/2019/TT-BYT (10/06/2019) Điều kiện ký HĐ KCB BHYT ban đầu, chuyển thực hiện DV cận lâm sàng và thanh toán trực tiếp chi phí trong KCB BHYT [5] * 6 3250/BYT-KCB (10/06/2019) Khám giám định thương tật đối với thương binh, tai nạn lao động [6] * 7 3385/BYT-KH-TC (17/06/20

0 0

Trình ký tờ khai thuế

Trình ký tờ khai thuế ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] Trình ký hồ sơ khai thuế là quá trình người lập hồ sơ thuế (nhân viên) thực hiện kết xuất ra hồ sơ khai thuế hoàn chỉnh và gửi file cho người giữ thiết bị chữ ký số (cấp quản lý) để thực hiện ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng (giao dịch điện tử) đến cơ quan Thuế. Lưu ý: trường hợp người dùng là người thực hiện lập hồ sơ khai thuế, đồng thời cũng là người giữ thiết bị chữ ký số để ký nộp hồ sơ khai thuế qua mạng thì không cần thực hiện theo nội dung hướng dẫn này. Để thực hiện trình ký tờ khai cho người giữ chữ ký số để ký nộp tờ khai qua mạng, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: -* Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “ Kết xuất báo cáo*” (1)* > , chọn kỳ báo cáo và thời gian kê khai > chọn “ Tính*”. <v:shapety

0 0

Thiết lập danh mục khách hàng

Thiết lập danh mục khách hàng ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thiết lập danh mục khách hàng trong ứng dụng XuatHoaDon™, người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu nhấn chọn vào  “Danh mục” (1) > *  “Khách hàng” (2). * - Ứng dụng cung cấp mặc định 4 nhóm khách hàng (1),* tùy theo thông tin khách hàng thực tế của đơn vị mà người dùng tùy chọn khởi tạo thông tin chi tiết khách hàng tương ứng theo từng nhóm khách hàng này. Nhấn chọn  * “Thêm (F4)” (2) *để thực hiện nhập thông tin khách hàng trực tiếp vào biểu mẫu trong ứng dụng  (3), *nhấn chọn  “Ghi (F5)” (4) *sau khi đã hoàn tất việc nhập liệu.  * Người dùng có thể tạo file mẫu (Excel) danh mục khách hàng để nhập liệu, sau đó nạp file mẫu vào ứng dụng. Khi thực hiện nhập liệu trong file mẫu, người dùng lưu

0 0

Khai báo thông tin đơn vị

Khai báo thông tin đơn vị ** Thông báo, đăng ký chương trình khuyến mại Xem Hướng Dẫn [1] Thực hiện khai báo thông tin đơn vị trong ứng dụng SM24™, người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề, người dùng nhấn chọn “Hệ thống” (1)* > “Thông tin đơn vị” (2)* - Tại giao diện thông tin đơn vị, bên trái có cột thông tin “Danh sách đơn vị” (1)*, nhấn chọn “Thêm” (2) *để thực hiện nhập nội dung vào bảng kê khai thông tin đơn vị (3).* - Trong bảng “Thông tin chung” (1)*, nhập và tùy chọn thông tin đầy đủ vào những phần nội dung sau: (Trong quá trình nhập liệu có thể di chuyển trang thông tin lên xuống để có thể thấy được các phần thông tin như nội dung hướng dẫn) Phần “Thông tin chung” (2)*: nhập tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại (di động, cố định, fax)… một số nội dung như tỉn

0 0

Hồ sơ Thu - Lập hồ sơ [600b] Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (điều chỉnh mức đóng) (Hồ sơ giấy)

Hồ sơ Thu - Lập hồ sơ [600b] Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (điều chỉnh mức đóng) (Hồ sơ giấy) ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Để thực hiện  lập hồ sơ [600b] Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (điều chỉnh mức đóng), trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1*) > “Thu” (2)* > “Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH,BHYT” (3)* > “[600b] Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (điều chỉnh mức đóng)” (4)*. Chọn kỳ kê khai cần lập, nhấp chọn “Đồng ý” (5)*. - Tại phiếu giao nhận hồ sơ, người dụng tùy chọn loại giấy tờ/ biểu mẫu cần thiết (1)*. Biểu mẫu tương ứng sẽ được mở tại ứng dụng (2)* - Nhập liệu vào ứng dụng theo một trong hai cách sau: Cách 1: *Nhập trực tiếp vào ứng dụng Để thêm dòng bấm Insert*, để xóa dòng bấm F11* trên bàn phím máy tính Cách 2: Sử dụng file mẫu nhập liệu

0 0

Lập hóa đơn tự in

Lập hóa đơn tự in ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem Hướng Dẫn [1] Để lập hoá đơn tự in trong ứng dụng XuatHoaDon™, người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn  vào  “Hóa đơn tự in” (1) > thanh công cụ bên dưới nhấn chọn vào lại hóa đơn cần xuất  * (2) * * - Nhập thông tin khách hàng cần xuất hóa đơn: Họ tên người mua hàng (1) *> Hình thức thanh toán (2)* > Chọn loại thuế suất (3)* > Thực hiện tùy chọn nội dung chi tiết mặt hàng bán ra (4)*, thông tin này được tùy chọn tự động từ danh mục hàng hóa đã được thiết lập ban đầu từ danh muc  “Hàng hóa” *> Nhập thông tin cột “Số lượng”(5) ứng dụng sẽ tự động tổng hợp số liệu sang những cột còn lại > Nhập thông tin “Người bán hàng” (6) *> Nhấn “Lưu (F5)” (7)*  sau khi hoàn tất nhập liệu. - Xuất hiện thông báo hướng dẫn ngườ

0 0

Chính sách giá khuyến mãi

Chính sách giá khuyến mãi ** Thông báo, đăng ký chương trình khuyến mại Xem hướng dẫn [1] Chức năng “Chính sách giá khuyến mãi” hỗ trợ người dùng khởi tạo, quản lý thông tin chương trình khuyến mãi, giảm giá, đăng ký trực tuyến chính sách giá khuyến mãi đã thiết lập trong ứng dụng với Sở Công Thương. Để sử dụng tính năng này, trong ứng dụng SM24 người dùng thực hiện như sau: 1. Thiết lập chương trình khuyến mãi/giảm giá:* - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn “Hệ thống” (1)* >  “Chính sách giá khuyến mãi” (2)*. - Tại giao diện  “Khuyến mãi/Giảm giá”*, trong bảng “Chương trình KM” *nhấn chọn  “Thêm (F4)” *để thiết lập thông tin cho chương trình khuyến mãi. (A): Bảng danh sách chương trình khuyến mãi người dùng đã thiết lập. (B): Bảng nội dung thiết lập chi tiết cho 1 chương trình khuyến mãi. (1

0 0

Thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể doanh nghiệp

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073786111 1 0 415 0;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal {mso-style-unhide:no; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:Calibri; mso-fareast-font-family:Calibri; mso-bidi-font-family:"Times New Roman";} .MsoChpDefault

0 0

Sao lưu - Phục hồi dữ liệu

** Sao lưu - Phục hồi dữ liệu ** Thông báo, đăng ký chương trình khuyến mại Chức năng “Sao lưu phục hồi” trong ứng dụng SM24™ hỗ trợ người dùng thiết lập phương thức sao lưu dữ liệu, sao lưu, phục hồi lại dữ liệu chương trình trong trường hợp máy tính người dùng cài đặt lại hoặc thay đổi máy tính làm việc. Để sử dụng những tính năng này, người dùng thực hiện như sau: 1. Thiết lập cấu hình sao lưu dữ liệu: * -  Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào * “Hệ thống” (1) >  * “Sao lưu phục hồi” (2) >  * “Thiết lập cấu hình sao lưu” (3). * - Tùy chọn phương thức  “Sao lưu thủ công” (1)* thì người dùng cần tự thực hiện sao lưu dữ liệu sử dụng bằng chức năng “Sao lưu dữ liệu” trong ứng dụng (chi tiết hướng dẫn vui lòng tham khảo tiếp tại phần 2 của nội dung tài liệu này), hoặc tùy chọn  “Sao lưu tự đ

0 0

Hồ sơ Chi chế độ - [204] Giải quyết chế độ TNLĐ, BNN, Cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt , dụng cụ chỉnh hình

Hồ sơ Chi chế độ - [204] Giải quyết chế độ TNLĐ, BNN, Cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt , dụng cụ chỉnh hình ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Để lập hồ sơ [204] Giải quyết chế độ TNLĐ, BNN, Cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1)* > “Sổ” (2)* > “Chế độ ốm đau thai sản, dưỡng sức”* > “[204] Giải quyết chế độ TNLĐ, BNN, Cấp tiền mua phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hình” (4)*. Xuất hiện bảng tùy chọn kỳ tình thuế, nhấp chọn “Đồng ý” (5)* - Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, ngoài những biểu bẫu tờ khai trong mục A – Hồ sơ chung bắt buộc phải có (1)*, người dùng tùy chọn các hồ sơ cần thiết theo nghiệp vụ phát sinh thực tế (2)*. Ứng dụng mở tờ