0 0

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 06/TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 06/TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC ** Dịch vụ thuế điện tử XEM HƯỚNG DẪN [1] Để thực hiện lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân mẫu 06/TNCN theo Thông tư 92/2015/TT-BTC, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kê Khai” (1)* > “ KK trực tiếp hàng tháng/quý” (2)* > “Mẫu 06/TNCN (TT92)” (3)*. - Chọn kỳ tính thuế cần kê khai theo tháng hoặc quý. - Thực hiện nhập liệu trực tiếp dữ liệu vào tờ khai (1)*, nhấn chọn “Ghi (F5)” (2)* để lưu lại sau khi đã hoàn tất nhập liệu. - Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn  “Kết xuất” (1)  > Chọn loại báo cáo  (2)  >  “Tính” (3)  > Năm tính thuế của tờ khai  (4)  > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung)  (5)  >  “Kết xu

0 0

THAY ĐỔI MỨC ĐÓNG BHXH TỐI THIỂU VÀ TỐI ĐA NĂM 2019

Chia sẻ [1] [2] [3] [4] [5] THAY ĐỔI MỨC ĐÓNG BHXH TỐI THIỂU VÀ TỐI ĐA NĂM 2019* - Theo Nghị định 157/2018/NĐ-CP từ ngày 01/01/2019 m ức đóng BHXH tối thiểu căn cứ vào mức lương tối thiểu vùng. Nếu người lao động ở từng vùng đang có mức lương đóng BHXH bắt buộc dưới mức tương ứng nếu trên thì cần đề nghị doanh nghiệp đều chỉnh mức đóng đúng. - Mức đóng BHXH tối đa căn cứ vào tiền lương cơ sở. Mức đóng BHXH tối đa = lương cơ sở x 20 x 8%. - Năm 2019, cả 2 loại tiền lương này đều có sự thay đổi kéo theo sự thay đổi về mức đóng của 2 giới hạn tham gia BHXH. None [6] #QuanLyDoanhNghiep   None [7] #QuanLyTongThe  None [8] #GiaoDichDienTu  None [9] #HoaDonDienTu  None [10] #ChuKySo None [11] #MuonAnGi  None [12] #GiaoDoAn  None [13] #DatBan  None [14] #TuDenLay  None [15] #MonAnKhuyenMai

0 0

CÁC CHÍNH SÁCH TRỢ CẤP BHXH, BHYT ĐƯỢC THAY ĐỔI TỪ NGÀY 01/07/2019

Chia sẻ None [1] None [2] None [3] None [4] None [5] THAY ĐỔI MỨC THAM GIA BHYT HỘ GIA ĐÌNH* - Từ ngày 01/7/2019, mức đóng BHYT hộ gia đình tăng cao nhất 4.500 đồng/tháng , mức lương cơ sở được điều chỉnh từ 1.390.000 đồng/tháng lên 1.490.000 đồng/tháng. Do đó, những người thuộc đối tượng tham gia BHYT hộ gia đình sẽ có thay đổi về mức đóng BHYT. - Theo Nghị định 146/2018/NĐ-CP, mức đóng BHYT hộ gia đình tăng cao nhất với người tham gia số 1 nhưng cũng chỉ tăng 4.500 đồng/tháng và từ người tham gia thứ 5 trở đi có mức tăng thấp nhất 1.800 đồng/tháng. - Mức hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế theo hộ gia đình là 80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh nếu đi khám, chữa bệnh đúng tuyến. Trong trường hợp khám, chữa bệnh vượt tuyến, người bệnh được thanh toán 40% nếu điều trị nội trú tại bệnh

0 0

Lập tờ khai thuế môn bài

Lập tờ khai thuế môn bài ** Dịch vụ thuế điện tử XEM HƯỚNG DẪN [1] Để thực hiện lập tờ khai thuế môn bài, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: (mẫu tờ khai này chỉ áp dụng cho kỳ tính thuế 2016 trở về trước) - Vào ứng dụng TaxOnlineTM, chọn “ Kê khai*” > “ Thuế môn bài*”. -  Chọn “ Năm tính thuế*” > “ Đồng ý*”. - Tại giao diện nhập liệu, nhập vốn điều lệ, chương trình tự động hiển thị số thuế phải nộp (1)*, nếu có đơn vị hạch toán phụ thuộc cùng địa phương, thực hiện nhập thông tin của đơn vị đó vào danh sách bên dưới (2)*, chọn Ghi (F5)* để lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu. -  Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1)* > Chọn loại báo cáo (2) *> “Tính” (3)* > Năm tính thuế của tờ khai (4)* > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (L

0 0

Ngày 07 và 14/06/2019 là 2 đợt cập nhật các văn bản mới - văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Hải quan trên ứng dụng VBPL.

Trong 02 đợt cập nhật này, có 179 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau: 1 3457/NHNN-QLNH (13/05/2019) * Nhập khẩu vàng trang sức bán thành phẩm [1] * 2 3837/NHNN-QLNH (24/05/2019) * Nhập khẩu vàng trang sức bán thành phẩm [2] * 3 3952/NHNN-QLNH (28/05/2019) * Nhập khẩu vàng chứa trong khay để sản xuất chip điện tử [3] * 4 07/2019/TT-BCT (19/04/2019) * Xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương [4] * 5 1230/QĐ-BCT (13/05/2019) * Áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại [5] * 6 1480/QĐ-BCT (29/05/2019) * Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm nhôm có xuất xứ từ Trung Hoa [6] * 7 1482/QĐ-BCT (29/05/2019) * Sửa đổi Quyết định 4086/QĐ-BCT về kết quả rà soát giữa kỳ việc áp d

0 0

Lập thông báo phát hành hóa đơn

Lập thông báo phát hành hóa đơn ** Dịch vụ thuế điện tử XEM HƯỚNG DẪN [1] Để thực hiện lập thông báo phát hành hóa đơn, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “ QLHĐ*” (1) *> “ Thông báo phát hành hóa đơn*” (2)* > tùy chọn kỳ kê khai (3)* > chọn “ Đồng ý*” (4)*. - Thực hiện Nhập tên lần (1)* > nhấn “ Thêm mới (F2)*” (2)*. - Xuất hiện bảng nhập liệu bên phải, thực hiện nhập thông tin hóa đơn cần phát hành (1)*, lưu ý cột ngày bắt đầu sử dụng phải lớn hơn hoặc bằng ngày lập thông báo là 2 ngày, bên dưới chọn vào “…” (2)* để đính kèm mẫu hóa đơn và quyết định. Kiểm tra lại thông tin, nhấn chọn “ Lưu (F5)*” (3)* để lưu lại nội dung đã nhập. -  Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn  “Kết xuất” (1)  > Chọn loại báo cáo  (2)  > 

0 0

Hồ sơ Chi chế độ - Hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe

Hồ sơ Chi chế độ - Hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem Hướng Dẫn  [1] Để lập hồ sơ chi chế độ, trường hợp nghiệp vụ hưởng trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe cho người lao động, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ điện tử” (1)* > chọn  “Chi chế độ” (2)* >  “[630] Xét duyệt chế độ ốm đau, Thai sản và Dưỡng sức, phục hồi sức khỏe” (3)* > tạo mới lần nhập liệu. - Thực hiện chọn biểu mẫu tờ khai, nhấp chọn vào tên thủ tục cần làm theo từng trường hợp, nhấp chọn thủ tục “Xét duyệt chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe”*, điền đầy đủ thông tin “Đợt xét duyệt”*, “Thông tin tài khoản”*, “Thủ trưởng đơn vị”*, nhấp chọn mẫu nhập liệu là  “M01B-HSB”* bên dưới để tiến hành nhập liêu. Lưu ý: *Đối với CQ*

0 0

Tờ khai khi nhập khẩu sử dụng mã loại hình A11, A12 khi tái xuất nguyên trạng sử dụng mã loại hình B13. Việc tái xuất hàng hóa phải được thực hiện bởi người nhập khẩu ban đầu hoặc người được người nhập khẩu ban đầu ủy quyền, ủy thác xuất khẩu. Hồ sơ hoàn thuế đối với hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất thực hiện khoản 2 Điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP

Cục Thuế xuất nhập khẩu nhận được công văn của doanh nghiệp đề nghị về việc xử lý thuế đối với các tờ khai nhập kinh doanh theo mã loại hình A11, A12 sau đó xuất kinh doanh theo mã loại hình B11. Về vấn đề này, Cục Thuế xuất nhập khẩu có ý kiến như sau: - Căn cứ theo điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 19 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 thì: người nộp thuế đã nộp thuế nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu phải tái xuất được hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu. Điều kiện để hoàn thuế nhập khẩu và không phải nộp thuế xuất khẩu là hàng hóa khi tái xuất chưa qua sử dụng, gia công, chế biến. - Căn cứ theo điểm a khoản 1 điều 34 Nghị định 134/2016/NĐ-CP quy định hàng hóa nhập khẩu nhưng phải tái xuất ra nước ngoài hoặc xuất khẩu vào khu phi thuế quan để sử dụng t

0 0

Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. Cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là số lượng, chủng loại, trị giá hàng hóa được quy định cụ thể tại điều ước quốc tế.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 210/TKV2019 ngày 01/02/2019 của Văn phòng bán vé của Hãng hàng không Turkish Airlines tại Việt Nam đề nghị miễn thuế hàng hóa nhập khẩu theo điều ước quốc tế giai đoạn 2019-2023. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: - Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 29 Nghị định 134/2016/NĐ-CP thì: + Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu theo điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên. + Cơ sở để xác định hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu được miễn thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu là số lượng, chủng loại, trị giá hàng hóa được quy định cụ thể tại điều ước quốc tế. + Trường hợp điều ước quốc tế không quy định cụ thể chủng loại, định lượng miễn thuế thì Bộ Tài chính thống nhất với Bộ Ngoại giao báo cáo T

0 0

Trường hợp doanh nghiệp mua hàng từ nước ngoài và bán cho đối tác tại nước ngoài đồng thời được đối tác mua hàng chỉ định giao cho cho doanh nghiệp tại Việt Nam thì doanh nghiệp tại Việt Nam chỉ được đứng tên nhập khẩu hàng hóa nếu đáp ứng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP.

Trả lời công văn của doanh nghiệp về thủ tục hải quan đối với trường hợp mua bán ba bên, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: - Trường hợp doanh nghiệp tại Việt Nam là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thì căn cứ theo quy định tại Nghị định 118/2015/NĐ-CP và quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP để thực hiện. - Trường hợp doanh nghiệp mua hàng từ Mỹ bán cho đối tác tại nước ngoài và được đối tác mua hàng chỉ định giao cho cho doanh nghiệp tại Việt Nam thì doanh nghiệp tại Việt Nam chỉ được đứng tên nhập khẩu hàng hóa nếu đáp ứng theo quy định tại Điều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung tại khoản 3 Điều 1 Nghị định 59/2018/NĐ-CP của Chính phủ. v   Tại Điều 5 Nghị định 08/2015/NĐ-CP có quy định thì: “người khai hải quan gồm”: + C

0 0

Từ ngày 05/06/2019, Bộ Công Thương sẽ áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạng thanh, que và hình, đã được đùn ép, đã hoặc chưa xử lý bề mặt, đã hoặc chưa được gia công thêm nhập khẩu vào Việt Nam có mã HS như 7604.10.10, 7604.10.90, 7604.21.90, 7604.29.10, 7604.29.90, có xuất xứ từ Trung Hoa

Ngày 29/5/2019, Bộ trưởng Bộ Công Thương đã ban hành Quyết định 1480/QĐ-BCT về việc áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm bằng nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạng thanh, que và hình, đã được đùn ép, đã hoặc chưa xử lý bề mặt, đã hoặc chưa được gia công thêm, có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Theo đó: - Áp dụng thuế chống bán phá giá tạm thời đối với một số sản phẩm nhôm, hợp kim hoặc không hợp kim, ở dạng thanh, que và hình, đã được đùn ép, đã hoặc chưa xử lý bề mặt, đã hoặc chưa được gia công thêm nhập khẩu vào Việt Nam và được phân loại theo mã HS 7604.10.10, 7604.10.90, 7604.21.90, 7604.29.10, 7604.29.90, có xuất xứ từ nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. - Biện pháp chống bán phá giá tạm thời được áp dụng dưới hình thức thuế nhập khẩu bổ

0 0

Đối với các lô hàng tiền chất công nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì doanh nghiệp không phải xin giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp tại Cục Hóa chất.

Phúc đáp công văn 437/HQDB-GSQL ngày 04/03/2019 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc giấy phép tiền chất công nghiệp đối với hàng xuất khẩu tại chỗ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: - Theo điểm a, c khoản 1 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ gồm: +    Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định. +    Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam. - Căn cứ theo công văn 296/HC-QLHC ngày 04/04/2019 của Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) thì: đối với các lô hàng tiền chất c

0 0

Thương nhân khi nhập khẩu hàng hóa nhóm 2 thuộc Danh mục quy định tại Thông tư 04/2018/TT-BTTTT phải nộp bản đăng ký kiểm tra chất lượng có xác nhận của Cục Viễn thông cho cơ quan hải quan để được thông quan hàng hóa.

Trả lời công văn của doanh nghiệp về việc chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng hàng phục vụ sản xuất, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau: - Về việc kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc quản lý của Bộ thông tin và Truyền thông tại Thông tư 04/2018/TT-BTTTT: Trên cơ sở ý kiến của Tổng cục Hải quan, ngày 21/8/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn 2765/BTTTT-CVT hướng dẫn thực hiện Thông tư 04/2018/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc Danh mục quy định tại Thông tư 04/2018/TT-BTTTT phải nộp bản đăng ký kiểm tra chất lượng có xác nhận của Cục Viễn thông cho cơ quan hải quan để thông quan hàng

0 0

Từ ngày 20/06/2019, để được hưởng ưu đãi thuế quan theo CPTPP, thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP và Chứng thư xuất khẩu do cơ quan có thẩm quyền cấp. Chứng thư xuất khẩu được cấp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày thông báo chấp nhận cấp Chứng thư xuất khẩu.

Ngày 19/04/2019, Bộ Công thương ban hành Thông tư 07/2019/TT-BCT quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Theo đó: - Để được hưởng ưu đãi thuế quan theo CPTPP, thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô phải có: + Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP (Certificate of Origin form CPTPP) được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư 03/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. + Có Chứng thư xuất khẩu (Certificate of Eligibility) do cơ quan có thẩm quyền cấp quy định. + Đối với từng hàng dệt may cụ thể cần đáp ứng một trong các quy tắc xuất xứ được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 07/201

0 0

Hàng mẫu nhập khẩu để phục vụ mục đích kiểm tra hiệu suất năng lượng tối thiểu là hàng hóa nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh, do vậy quy định về dán nhãn năng lượng đối với hàng mẫu thực hiện như đối với hàng nhập khẩu không nhằm mục đích kinh doanh tại Thông tư 36/2016/TT-BCT.

Trả lời công văn của doanh nghiệp về việc nhập khẩu hàng mẫu vào Việt Nam để kiểm tra mức hiệu suất năng lượng tối thiểu, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau: - Về chính sách mặt hàng: + Tại Thông tư 36/2016/TT-BCT của Bộ Công Thương có quy định trình tự, thủ tục đăng ký, thực hiện dán nhãn năng lượng đối với các phương tiện, thiết bị trong Danh mục phương tiện, thiết bị phải dán nhãn năng lượng do Thủ tướng Chính phủ ban hành thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công Thương. + Theo Tiết d, khoản 2 Điều 1 Thông tư 36/2016/TT-BCT có quy định về việc không dán nhãn năng lượng đối với “Hàng hóa nhập khẩu phi thương mại: Hành lý cá nhân, hàng hóa ngoại giao;...và các loại hàng hóa khác không nhằm mục đích kinh doanh theo quy định của pháp luật”. Theo đó, hàng mẫu nhập khẩu để phụ

0 0

Trường hợp thực hiện thủ tục hải quan qua đại lý làm thủ tục hải quan thì người khai hải quan phải xuất trình thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan để các đơn vị kiểm tra, đối chiếu. Nếu nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan sử dụng mã số đã hết thời hạn hiệu lực để làm thủ tục hải quan thì Tổng cục Hải quan sẽ thu hồi mã số nhân viên đại lý theo quy định.

Ngày 16/4/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 22/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2015/TT- BTC quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; Thông tư 22/2019/TT-BTC có thời hạn hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Để đảm bảo hiệu quả khi đưa vào thực hiện, Tổng cục Hải quan yêu cầu như sau: - Các Cục hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm: + Nghiên cứu kỹ nội dung quy định tại Thông tư 22/2019/TT-BTC dẫn trên; phổ biến, triển khai thực hiện đến các đơn vị, CBCC thuộc và trực thuộc Cục để thực hiện theo đúng quy định; đặc biệt là một số điểm mới của Thông tư có nội dung quy định liên quan đến công tác quản lý hoạt động đại l

0 0

4 lĩnh vực trọng tâm về hải quan cần được báo chí tuyên truyền

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Dương Thái chủ trì buổi gặp mặt các phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí nhân kỷ niệm 94 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2019), diễn ra sáng nay 18/6. Tham dự buổi gặp mặt có khoảng 80 phóng viên, biên tập viên của các cơ quan báo chí; đại diện lãnh đạo các vụ, cục khối cơ quan Tổng cục Hải quan. Phát biểu tại buổi gặp mặt, thay mặt lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Dương Thái trân trọng gửi lời chúc mừng tới đội ngũ những người làm báo nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Phó Tổng cục trưởng nhấn manh: Công tác tuyên truyền được lãnh đạo Bộ Tài chính và Tổng cục Hải quan đặc biệt quan tâm. Chỉ gần 6 tháng đầu năm 2019, có hơn 2.500 tin, bài về ngành Hải quan được đăng

0 0

Khơi thông vướng mắc về phân loại mặt hàng thép đăng ký nhập khẩu trước thời điểm 1/1/2018

Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn Cục Hải quan Hải Phòng và Cục Kiểm định hải quan về vướng mắc phân loại mặt hàng thép đăng ký nhập khẩu trước thời điểm 1/1/2018. Theo đó, tiêu chí quy định tại QCVN 7: 2011/BKHCN là cơ sở xử lý phân loại mặt hàng này. Theo hướng dẫn của Tổng cục Hải quan, tại chú giải 5 cuối chương 72 Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 và hướng dẫn tại công văn 9392/BTC-TCHQ ngày 14/7/2017 của Bộ Tài chính thì mặt hàng “thép cốt bê tông” thuộc nhóm 72.13, 72.14, 72.15 là loại thép dùng trong cấu kiện bê tông cốt thép, sử dụng trong xây dựng và theo một trong các tiêu chuẩn: TCVN 1651-1:2008; TCVN 1651-2:2008; JISG3109; JISG3112; JISG3117; GB 1499:1998; QCVN 7: 2011; các tiêu chuẩn thép cốt bê tông quốc tế hoặc quốc gia khác. Bên cạnh đó, căn cứ Điều 30 Nghị định 08/2015

0 0

Tiếp thu ý kiến doanh nghiệp phía Nam sửa đổi, bổ sung Thông tư 38 và 39

Ngày 19/6, tại TPHCM, Tổng cục Hải quan phối hợp cùng Dự án Tạo thuận lợi thương mại của USAID tổ chức hội thảo tham vấn các doanh nghiệp phía Nam về nội dung sửa đổi, bổ sung Thông tư 38/2015/TT-BTC và Thông tư 39/2018/TT-BTC. Tại hội thảo, ông Trần Đức Hùng- Phó Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về hải quan đã giới thiệu cụ thể những nội dung liên quan đến thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan và kiểm tra sau thông quan. Trong đó, bao gồm những sửa đổi về việc thực hiện thủ tục hải quan ngoài giờ làm việc, vào các ngày nghỉ, ngày lễ; Hồ sơ hải quan đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; điều kiện đăng ký tờ khai; khai bổ sung trong trường hợp thiếu hàng; hủy tờ khai hải quan; cấp lại phiếu theo dõi trừ lùi; kiểm tra thực tế hàng hóa; đưa hàng về bảo quản... Cùng với đó, đại diện Cục Thuế

0 0

Xử lý thuế với các tình huống hàng sản xuất XK phải tái nhập

Khi tái nhập sản phẩm sản xuất XK để chờ tái xuất, cơ quan Hải quan xử lý không thu thuế NK nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo quy định; DN được hoàn lại số tiền thuế XK đã nộp (nếu có). Tổng cục Hải quan vừa hướng dẫn hải quan các tỉnh, thành phố xử lý thuế đối với hàng hóa sản xuất XK đã XK nhưng phải tái nhập. Trường hợp khi tái nhập sản phẩm sản xuất XK để chờ tái xuất* Về thuế NK, cơ quan Hải quan xử lý không thu thuế NK nếu tại thời điểm làm thủ tục tái nhập người khai hải quan nộp đủ bộ hồ sơ không thu thuế theo quy định; DN được hoàn lại số tiền thuế XK đã nộp (nếu có). Khi lập báo cáo quyết toán, trường hợp nộp qua hệ thống, DN phản ánh lượng sản phẩm tái nhập tại chỉ tiêu 26.10 - Lượng sản phẩm nhập kho trong kỳ, ghi số