0 0

Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty TNHH MTV; thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh đều thuộc khoản chi phí không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế trả l ời về việc chi phí tiền lương, tiền công của chủ Công ty TNHH một thành viên (do một cá nhân làm chủ) đồng thời trực tiếp tham gia điều hành sản xuất kinh doanh của công ty. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: A. * Về thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương chủ Công ty TNHH một thành viên do một cá nhân làm chủ: * 1.       Căn cứ Điều 90 Bộ Luật lao động 10/2012/QH13 quy định về tiền lương như sau: + Tiền lương là khoản tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động để thực hiện công việc theo thỏa thuận. + Tiền lương bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác. 2.       Tại điểm a, d, khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn: Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận

0 0

Người nộp thuế thuộc diện được giảm 50% thuế sử dụng đất phi nông nghiệp và trong hộ gia đình có thêm 01 thành viên trở lên thuộc diện được giảm 50% thuế thì hộ gia đình đó được miễn thuế. Các thành viên này phải có quan hệ gia đình với nhau là ông, bà, bố, mẹ, con, cháu và phải có tên trong hộ khẩu thường trú của gia đình.

Tổng cục Thuế trả l ời Cục thuế Thành phố Hà Nội đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1.       Tại Điều 9, Điều 10, Điều 11 Thông tư số 153/2011/TT-BTC hướng dẫn về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp: Điều 9. * Nguyên tắc miễn, giảm thuế. - Miễn thuế, giảm thuế chỉ áp dụng trực tiếp đối với người nộp thuế và chỉ tính trên số tiền thuế theo quy định tại Luật Thuế SDĐPNN và hướng dẫn tại Thông tư này. - Việc miễn thuế hoặc giảm thuế đối với đất ở chỉ áp dụng đối với đất ở tại một nơi do người nộp thuế đứng tên và lựa chọn, trừ trường hợp quy định tại Khoản 9 Điều 10 và Khoản 4 Điều 11 Thông tư này. - Trường hợp người nộp thuế được hưởng cả miễn thuế và giảm thuế đối với cùng một thửa đất thì được miễn thuế; Trường h

0 0

Tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ người bán phải lập hóa đơn và kê khai, nộp các loại thuế.

Tổng cục Thuế trả l ời Tổng cục dân số - kế hoạch hóa gia đình và Bộ Y tế về việc hướng dẫn một số vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện tiếp thị xã hội các phương tiện tránh thai. 1.       Tại Điều 2 và Điều 15 Nghị định số 51/2010/NĐ-CP quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ: - Điều 2. Đối tượng áp dụng + Người bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, gồm: ü Tổ chức, cá nhân Việt Nam kinh doanh bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ (gọi chung là bán hàng hóa, dịch vụ) tại Việt Nam hoặc bán ra nước ngoài; ü Tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh bán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam hoặc sản xuất kinh doanh ở Việt Nam bán hàng ra nước ngoài; ü Tổ chức, cá nhân Việt Nam hoặc nước ngoài không kinh doanh nhưng có bán hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam. - Điều 15. Lập hóa đơn + Khi bán hàng h

0 0

Các Cơ quan đại diện ngoại giao thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT, trong vòng 10 ngày đầu của tháng đầu quý, lập hồ sơ đề nghị hoàn thuế của quý trước và gửi hồ sơ cho Cục Lễ tân nhà nước trực thuộc Bộ Ngoại giao để xác nhận hồ sơ hoàn thuế GTGT. Cục Lễ tân nhà nước gửi trả hồ sơ hoàn thuế cho đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao trong vòng 05 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế TP. Hồ Chí Minh về việc đề nghị hướng dẫn giải quyết hồ sơ đề nghị hoàn thuế của Tổng Lãnh sự quán Anh. Về việc này Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Tại khoản 7 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 quy định về các trường hợp hoàn thuế: - Điều 13. Các trường hợp hoàn thuế + Đối tượng được hưởng quyền ưu đãi miễn trừ ngoại giao theo quy định của pháp luật về ưu đãi miễn trừ ngoại giao mua hàng hóa, dịch vụ tại Việt Nam để sử dụng được hoàn số thuế giá trị gia tăng đã trả ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng hoặc trên chứng từ thanh toán ghi giá thanh toán đã có thuế giá trị gia tăng. 2. Tại khoản 1 Điều 52 Thông tư số 156/2013/TT-BTC quy định: - Điều 52. Hoàn thuế GTGT đối với đối tượng hưởng ưu đãi miễn trừ ngoại giao. + Nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế và thủ tục giải quyế

0 0

Lập Tờ Khai Quyết Toán Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài (02/NTNN)

Lập Tờ Khai Quyết Toán Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài (02/NTNN) ** Dịch vụ thuế điện tử XEM HƯỚNG DẪN [1] Để thực hiện lập Tờ Khai Quyết Toán Thuế Nhà Thầu Nước Ngoài (02/NTNN), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kê khai” (1) *> “Thuế nhà thầu” *>   “Quyết toán thuế nhà thầu nước ngoài (02/NTNN)”* > tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “Đồng ý”*. - Cột bên trái nhấn vào “Thêm (F1)” (1) *> Xuất hiện giao diện nhập liệu (2)*  > Nhập mã số thuế nhà thầu mà đơn vị nộp thuế thay (3)* (mã số thuế nhà thầu là mã số thuế bên Việt Nam khấu trừ và nộp thuế thay, trường hợp đơn vị chưa có mã số thuế này thì có thể liên hệ với CQT để đăng ký) > Khai báo thêm nội dung vào bảng kê chi tiết thì nhấn chọn “Thêm phụ lục (F8)” (4) *> > Tùy c

0 0

Xem nội dung chi tiết file dữ liệu định dạng XML

Xem nội dung chi tiết file dữ liệu định dạng XML ** Hướng dẫn khác TS24pro Viewer là chương trình hỗ trợ người dùng xem nội dung chi tiết file dữ liệu có định dạng XML được xuất ra từ chương trình HTKK và những chương trình trong bộ sản phẩm TS24pro, cách sử dụng như sau: - Khởi động bộ sản phẩm TS24pro, tại giao diện tuỳ chọn ứng dụng, nhấn chọn vào “XML Viewer”*. - Chương trình XML Viewer khởi động, tuỳ chọn “Mở file xml”* để mở xem nội dung chi tiết file hồ sơ đang lưu tại máy tính, trên chương trình hỗ trợ thêm một số tính năng như cho phép người dùng có thể in hồ sơ ra giấy, xuất file lưu về máy tính theo dạng Excel hoặc PDF (2), tuỳ chỉnh phóng to thu nhỏ, lật trang nội dung đang xem (3) và tuỳ chỉnh thể hiện khổ giấy (4). ( 1): chức năng tùy chọn mở xem file tờ khai/hồ sơ dạng XML đ

0 0

Cấu hình cơ bản để sử dụng phần mềm

Cấu hình cơ bản để sử dụng phần mềm ** Hướng dẫn khác Xem hướng dẫn [1] Nội dung này hướng dẫn cho người dùng cấu hình một số chức năng cơ bản trên máy tính để có thể cài đặt và sử dụng phần mềm TS24 Professional. 1. Kiểm tra cấu hình máy tính:* Để kiểm tra yêu cầu cấu hình máy tính từ phía nhà cung cấp TS24, người dùng truy cập vào website TS24.com.v*n > trên thanh tiêu đề chọn “Tải về”* > tham khảo phần nội dung “Thông tin cơ bản về ứng dụng TS24pro”*. Để kiểm tra cấu hính máy tính đang sử dụng có phù hợp với yêu cầu này hay chưa, trên bàn phím người dùng nhấn chọn tổ hợp phím “Windows + R” *để mở cửa sổ “Run”*. Nhập lệnh “dxdiag” vào ô “Open” > nhấp chọn “OK”. Cửa sổ mới xuất hiện cung cấp thông tin về hệ thống của máy tính người dùng, kiểm tra trong tab “System”*, bảng “System Inform

0 0

[Infographic] 6 khoản trợ cấp BHXH tăng từ 01/7/2019

<-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Arial; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073711037 9 0 511 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:"Calibri Light"; panose-1:2 15 3 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073786111

0 0

Nhiều chính sách có hiệu lực từ 01/7/2019

<-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Arial; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073711037 9 0 511 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:"Calibri Light"; panose-1:2 15 3 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073786111

0 0

[Infographic] Tăng mức hưởng trợ cấp thai sản từ ngày 01/7/2019

<-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Arial; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073711037 9 0 511 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:"Calibri Light"; panose-1:2 15 3 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073786111

0 0

“Chung tay xây dựng, phát triển BHYT vì sức khỏe toàn dân”

<-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Arial; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073711037 9 0 511 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:"Calibri Light"; panose-1:2 15 3 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073786111

0 0

[Infographics] EVIPA giúp Việt Nam cải thiện chất lượng đầu tư nước ngoài

<-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Arial; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073711037 9 0 511 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:"Calibri Light"; panose-1:2 15 3 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073786111

0 0

[Infographic] Tăng mức hưởng 100% chi phí khám chữa bệnh BHYT vượt tuyến

<-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Arial; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073711037 9 0 511 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:"Calibri Light"; panose-1:2 15 3 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073786111

0 0

[Infographic] Thay đổi mức đóng BHXH tối thiểu và tối đa trong năm 2019

<-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Arial; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073711037 9 0 511 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:"Calibri Light"; panose-1:2 15 3 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073786111

0 0

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ: Kiên quyết chống gian lận và trục lợi từ Quỹ BHYT

<-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Arial; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073711037 9 0 511 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:"Calibri Light"; panose-1:2 15 3 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073786111

0 0

Tiếp tục hoàn thiện các quy định để thực hiện tốt chính sách BH thất nghiệp

<-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Arial; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073711037 9 0 511 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:"Calibri Light"; panose-1:2 15 3 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073786111

0 0

[Infographic] 7 dịch vụ y tế về HIV/AIDS được BHYT chi trả từ năm 2019

<-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:Arial; panose-1:2 11 6 4 2 2 2 2 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536859905 -1073711037 9 0 511 0;} @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4; mso-font-charset:1; mso-generic-font-family:roman; mso-font-format:other; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:0 0 0 0 0 0;} @font-face {font-family:"Calibri Light"; panose-1:2 15 3 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-1610611985 1073750139 0 0 415 0;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4; mso-font-charset:0; mso-generic-font-family:auto; mso-font-pitch:variable; mso-font-signature:-536870145 1073786111

0 0

Ngày 21 và 28/06/2019 là 2 đợt cập nhật các văn bản mới - văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực BHXH trên ứng dụng VBPL.

Trong 02 đợt cập nhật này, có 32 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau: 1 49/2019/NĐ-CP (06/06/2019) Hướng dẫn Luật Công an nhân dân [1] * 2 50/2019/NĐ-CP (07/06/2019) Cấp chứng chỉnh hành nghề đối với người hành nghề KCB và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở KCB trong Quân đội [2] * 3 2401/BYT-KH-TC (04/05/2019) Triển khai TT 37/2018/TT-BYT quy định về mức tối đa khung giá DV KCB không do Quỹ BHYT thanh toán [3] * 4 3115/BYT-BH (04/06/2019) Mã hóa, trích chuyển dữ liệu đối với khí NO (Nitric oxid) [4] * 5 09/2019/TT-BYT (10/06/2019) Điều kiện ký HĐ KCB BHYT ban đầu, chuyển thực hiện DV cận lâm sàng và thanh toán trực tiếp chi phí trong KCB BHYT [5] * 6 3250/BYT-KCB (10/06/2019) Khám giám định thương tật đối với thương binh, tai nạn lao động [6] * 7 3385/BYT-KH-TC (17/06/20

0 0

Người tham gia BHXH chỉ được cấp duy nhất 1 mã số BHXH theo suốt cuộc đời. Đây là mã số định danh duy nhất ghi trên sổ BHXH, thẻ BHYT nhằm quản lý xuyên suốt quá trình tham gia đóng, hưởng chế độ BHXH, BHYT.

Để đảm bảo quyền lợi của người tham gia BHXH, BHYT trong quá trình tổ chức xác minh và rà soát dữ liệu, BHXH Thành phố đề nghị các đơn vị sử dụng lao động phối hợp với cơ quan BHXH thực hiện một số nội dung sau: - Cơ quan BHXH sẽ chuyển Danh sách đề nghị xác minh và biểu mẫu TK1-TS cho người tham gia tại các đơn vị được cấp nhiều mả số BHXH - Đơn vị thông báo và hướng dẫn người tham gia kê khai các thông tin còn thiếu vào Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin (TK1-TS) và ghi vào dòng (14) “số sổ của người tham gia gồm: số sổ.....; số sổ không phải của người tham gia gồm: số sổ.......” - Trong vòng 5 ngày, đơn vị cập nhật những thông tin còn thiếu vào tập tin Danh sách người tham gia cần xác minh, chuyển cho cơ quan BHXH qua địa chỉ email của chuyên quản thu - Trong vòng 15 ngày đơn vị chu

0 0

Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn xác thực

Tra cứu thông báo phát hành hóa đơn xác thực ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện tra cứu thông báo phát hành hóa đơn xác thực, người dùng thực hiện như sau: (1) * : truy cập vào địa chỉ http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dkphtc.html [2] (2) * : chọn “Hóa đơn có mã xác thực” > “Tra cứu đăng ký phát hành”. (3) * : nhập mã số thuế, thời gian tra cứu & mã xác thực (4) * : nhấn chọn “Tra cứu”. (5) * : Bên dưới xuất hiện Thông tin doanh nghiệp & Danh sách đăng ký phát hành. Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved. [1] https://youtu.be/jVKHDDAHgsA [2] http://tracuuhoadon.gdt.gov.vn/dkphtc.html