0 0

Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính ** Quản lý kế toán cho doanh nghiệp Hỗ trợ người dùng tổng hợp bộ Báo cáo tài chính hoàn chỉnh Bảng cân đối phát sinh.* - Trên thanh tiêu đề, người dùng tùy chọn “Báo cáo” (1) *> “Báo cáo tài chính” (2)* > “Bảng cân đối phát sinh” (3)*. - Chọn kỳ kế toán (4)* > “Tìm (Ctrl+R)” (5)* > phần mềm tự động tổng hợp báo cáo, người dùng kiểm tra lại số liệu (6)* > tùy chọn nút chức năng (7)* theo mục đích sử dụng. Bảng cân đối kế toán.* - Người dùng tùy chọn “Báo cáo” (1)* > “Báo cáo tài chính” (2)* > “Bảng cân đối kế toán” (3) *> chọn kỳ báo cáo (4) *> “Tìm (Ctrl+R)” (5)* > phần mềm tự động tổng hợp báo cáo, người dùng kiểm tra lại số liệu (6) *> tùy chọn nút chức năng (7)* theo mục đích sử dụng: In (Ctrl+P): in số liệu ra giấy. Tính lại: tính toán lại số liệu nếu số liệu chưa ch

0 0

Bộ sưu tập mẫu hoá đơn

Bộ sưu tập mẫu hoá đơn ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Nội dung này hướng dẫn người dùng tuỳ chọn mẫu hoá đơn có sẵn do TS24 thiết kế & cung cấp, đơn vị có thể chọn lựa sử dụng trong ứng dụng iXHD để xuất hoá đơn điện tử, các bước thực hiện như sau: - Truy cập https://web.ts24.com.vn (1) *> “Hỗ trợ” (2)* > “Bộ sưu tập hoá đơn” (3)*. - Tuỳ chọn vào những bộ sưu tập để xem danh sách mẫu hoá đơn (4)*, mở xem chi tiết nội dung mẫu (5)*, nhấn chọn tổ hợp phím Ctrl + C* để thực hiện lệnh sao chép (Copy)* đoạn mã của mẫu hoá đơn mà đơn vị lựa chọn sử dụng (6)*. - Trong ứng dụng iXHD, tại bước thực hiện cài đặt mẫu hoá đơn (Hệ thống > Cài đặt hoá đơn), đánh dấu chọn vào ô “Chọn mẫu: …” (7)*, nhấn chọn tổ hợp phím Ctrl + V* để thực hiện lệnh dán (Paste) đoạn mã hoá đơn vào, nhấp chọn biểu tượng kín

0 0

Tờ khai nhập khẩu khai báo lấy thông tin IDB (loại hình KDĐT)

Tờ khai nhập khẩu khai báo lấy thông tin IDB (loại hình KDĐT) ** Dịch vụ hải quan điện tử Để thực hiện chỉnh sửa 1 tờ khai đã được khai báo thông tin IDA, người dùng khai báo thông tin tờ khai nghiệp vụ IDB, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục  “Tờ khai XNK” (1)* >  “Đăng ký tờ khai nhập khẩu” (2)*. - Chọn vào tab  “Khai lấy thông tin (IDB)” (1)*, gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính và nhấn chọn “Khai lấy thông tin (IDB)” (2)*. - Xuất hiện thông tin tờ khai đã nhập liệu trước đó và bảng tuỳ chọn chữ ký số, chọn đúng tên Công ty cần ký (3), nhập Mã pin của thiết bị chữ ký số, nhấn chọn “Đăng nhập” (4), chờ phản hồi từ cơ quan Hải Quan và nhấn chọn “Đóng” (5) sau khi có phản hồi “END_OF_MESSAGE”. Copyright © TS24 Corp. All

0 0

Cập nhật chữ ký số với Hải Quan VNACCS

Cập nhật chữ ký số với Hải Quan VNACCS ** Dịch vụ hải quan điện tử Để thực hiện cập nhật chữ ký số của đơn vị với chi cục Hải quan, đơn vị thực hiện như sau: Trên máy tính đơn vị yêu cầu phải cài đặt Java mới nhất và phải có trình duyệt web Internet Explorer 8 (IE8) trở lên. - Tải và cài đặt Java* Tải và cài đặt Java từ  None [1] http://java.com/en/ Cấu hình Java: thêm link   http://103.248.160.14/Pages/dn.aspx vào Exception Site List của java [2] Cập nhật chữ ký số với Hải Quan VNACCS - Đăng nhập hệ thống bằng tài khoản quản trị để đăng ký thông tin* Đơn vị nhấn  “Đăng Nhập”* Đơn vị nhập tài khoản đã đăng ký với hải quan - Sửa thông tin đăng ký * Đơn vị nhấn vào mục “ II. Sử thông tin đăng ký” , sau đó chọn “1. OE2102 Sửa thông tin chung và người sử dụng”*. Xuất hiện màn hình thông tin c

0 0

DOC kết luận sơ bộ về điều tra chống lẩn tránh thuế chống bán phá giá

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="S

0 0

Áp dụng hoá đơn điện tử có dễ dàng?

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="S

0 0

Hội Tư vấn Thuế Việt Nam tổ chức giao lưu, tọa đàm phát triển hệ thống đại lý thuế

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="S

0 0

Thứ trưởng Bộ Tài chính: Mở rộng đối tượng xóa nợ thuế nhằm giảm nợ ảo

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="S

0 0

Bộ Tài chính tổ chức hội nghị thu hút đầu tư vào Việt Nam tại Vương quốc Anh

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="S

0 0

Ban hành biểu thuế xuất, nhập khẩu ưu đãi đặc biệt thực hiện CPTPP

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="S

0 0

Báo động tỷ lệ giải ngân vốn ODA và vay ưu đãi nước ngoài

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="S

0 0

Xử lý tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong lĩnh vực tài chính

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="S

0 0

Công bố lệnh của Chủ tịch nước về 7 luật

v\:* {behavior:url(#default#VML);} o\:* {behavior:url(#default#VML);} w\:* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false false EN-US X-NONE X-NONE <w:LatentStyles DefLockedState="false" DefUnhideWhenUsed="true" DefSemiHidden="true" DefQFormat="false" DefPriority="99" LatentStyleCount="267"> <w:LsdException Locked="false" Priority="0" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Normal"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="9" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="heading 1"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="10" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name="Title"/> <w:LsdException Locked="false" Priority="11" SemiHidden="false" UnhideWhenUsed="false" QFormat="true" Name

0 0

Ngày 28/06 và 05/07/2019 là 2 đợt cập nhật các văn bản mới - văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Thuế trên ứng dụng VBPL.

Trong 02 đợt cập nhật này, có 111 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau: 1 1711/QĐ-BCT (18/06/2019) * Thuế chống BPG tạm thời đối với sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim từ Trung Hoa và Hàn quốc [1] * 2 13479/BTC-TCT (23/09/2009) * Công văn 13479/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc kê khai bổ sung và xử lý vi phạm về thuế đối với doanh nghiệp theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước [2] * 3 947/QĐ-BTC (06/06/2019) * Sửa đổi Quyết định 2156/QĐ-BTC và Quyết định 2158/QĐ-BTC [3] * 4 310/TCT-DNL (28/01/2019) * Trả lời kiến nghị của các công ty chứng khoán về áp dụng Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP [4] * 5 476/TCT-CS (13/02/2019) * Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng [5] * 6 581/TCT-DNL (25/02/2019) * Chính sách thuế giá trị gia tăng khi góp vốn đầu tư [6] * 7 812/TCT-DNL (13

0 0

Người nộp thuế thực hiện kê khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trong trường hợp được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.

Tổng cục Thuế trả lời Cục thuế tỉnh Khánh Hòa báo cáo vướng mắc về thời hạn kê khai thuế SDĐPNN lần đầu làm căn cứ xử lý hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế trong trường hợp tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1. Tại điểm a Khoản 4 Điều 24 Nghị định 83/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý thuế: - Điều 24. Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế + Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, các khoản thu thuộc ngân sách nhà nước về đất đai: ü Đối với trường hợp khai lần đầu: Thời hạn nộp hồ sơ là 30 ngày kể từ ngày phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước đối với từng khoản thu cụ thể theo quy định của pháp luật, Ngày phát sinh nghĩa vụ với ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định của pháp luật; ü Trường hợp khai bổ sung: Trường hợp ph

0 0

Khoản chi nghỉ mát chi cho người lao động từ quỹ phúc lợi mà khoản chi ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì khoản tiền này tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động. Trường hợp, khoản chi chung cho tập thể người lao động không ghi rõ tên cá nhân được hưởng thì khoản thu nhập này không tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động.

Tổng cục Thuế trả l ời về chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với khoản chi phí nghỉ mát cho nhân viên như sau: 1.       Tại điểm a, d, khoản 2, Điều 2, Thông tư số 111/2013/TT-BTC hướng dẫn: - Thu nhập từ tiền lương, tiền công thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm: + Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền. + Khoản chi dịch vụ khác phục vụ cho cá nhân trong hoạt động chăm sóc sức khỏe, vui chơi, giải trí thẩm mỹ... nếu nội dung chi trả ghi rõ tên cá nhân được hưởng. Trường hợp nội dung chi trả phí dịch vụ không ghi tên cá nhân được hưởng mà chi chung cho tập thể người lao động thì không tính vào thu nhập chịu thuế. 2.       Tại điểm 2.30, khoản 2, Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-

0 0

Sau 03 năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần đầu, nếu số cổ phần được quyền phát hành không được bán hết, công ty phải đăng ký điều chỉnh giảm số vốn được quyền phát hành ngang bằng với số cổ phần đã phát hành. Công ty cổ phần không được tăng số cổ phần được quyền phát khi số cổ phần hiện có chưa được bán hết.

Tổng cục Thuế trả l ời vướng mắc về chi phí lãi vay góp vốn điều lệ của Công ty cổ phần như sau: 1.       Căn cứ khoản 1 khoản 4 Điều 84 Luật DN số 60/2005/QH11 quy định: - Các cổ đông sáng lập phải cùng nhau đăng ký mua ít nhất 20% tổng số cổ phần phổ thông được quyền chào bán và phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. - Trường hợp các cổ đông sáng lập không đăng ký mua hết số cổ phần được quyền chào bán thì số cổ phần lại phải được chào bán và bán hết trong thời hạn ba năm, kể từ ngày công ty được Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 2.       Khoản 3 Điều 15 Nghị định 139/2007/NĐ-CP quy định: s au ba năm, kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh nếu số cổ phần được quyền chào bán

0 0

Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh có phát sinh hoạt động xuất nhập khẩu, thì hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể doanh nghiệp phải có Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Thuế trả l ời Văn phòng Chính phủ về thành phần hồ sơ khi làm thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế để giải thể doanh nghiệp như sau: 1.       Căn cứ hướng dẫn tại khoản 4 Điều 17 Thông tư 95/2016/TT-BTC hướng dẫn về đăng ký thuế: - Điều 17. Hồ sơ chấm dứt hiệu lực mã số thuế + Đối với Doanh nghiệp Hồ sơ của doanh nghiệp để làm thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với cơ quan thuế trước khi doanh nghiệp làm thủ tục giải thể tại cơ quan đăng ký kinh doanh như sau: ü Trường hợp doanh nghiệp tự giải thể, hồ sơ gồm: · Quyết định giải thể; · Biên bản họp; · Văn bản xác nhận hoàn thành nghĩa vụ thuế đối với hoạt động xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan nếu doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập khẩu. ü Trường hợp giải thể trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc

0 0

Thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tài sản gắn liền với đất ở của cá nhân trong trường hợp người chuyển nhượng chỉ có duy nhất một nhà ở, quyền sử dụng đất ở tại Việt Nam thì được miễn thuế.

Tổng cục Thuế trả lời Cục Thuế thành phố Hà Nội vướng mắc về miễn thuế TNCN đối với nhà ở, đất ở duy nhất. Vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: 1.       Tại Điều 158 Bộ Luật Dân sự 91/2015/QH13 quy định Quyền sở hữu: quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật. 2.       Tại khoản 1 Điều 95 Luật Đất đai 45/2013/QH13 quy định về đăng ký đất đai, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: đ ăng ký đất đai là bắt buộc đối với người sử dụng đất và người được giao đất để quản lý; đăng ký quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thực hiện theo yêu cầu của chủ sở hữu. 3.       Tại khoản 2 Điều 4 Luật Thuế TNCN quy định về thu nhập được miễn thuế: thu nhập từ chuyển nhượng nhà ở, quyền sử dụng đất ở và tà

0 0

Cơ quan thuế thay đổi cơ quan quản lý thu của NNT không ảnh hưởng đến quy trình phối hợp thu NSNN giữa ngân hàng, cơ quan Thuế và Kho bạc Nhà nước. Đồng thời, việc sáp nhập chi cục Thuế cũng không làm thay đổi chính sách thu phí cung cấp dịch vụ thu NSNN của hệ thống ngân hàng.

Tổng cục Thuế trả l ời Cục Thuế tỉnh Yên Bái về việc vướng mắc trong hạch toán nộp tiền vào NSNN đối với Chi cục Thuế khu vực. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau: - Căn cứ điểm 2 (khoản a, d, đ) và điểm 3 (khoản b, d, đ) Điều 5 Thông tư 84/2016/TT-BTC hướng dẫn thủ tục thu nộp ngân sách nhà nước đối với các khoản thuế và thu nội địa quy định trách nhiệm của Kho bạc Nhà nước; - Căn cứ Thỏa thuận hợp tác tổ chức phối hợp thu NSNN giữa Kho bạc Nhà nước Yên Bái, Cục Thuế tỉnh Yên Bái và các Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Yên Bái ký ngày 14/2/2011; - Căn cứ công văn số 5077/KBNN-THPC về việc hướng dẫn một số nội dung liên quan đến công tác thu NSNN gửi KBNN các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; - Căn cứ công văn số 478/KBYB-KTNN ngày 31/10/2018 của Kho bạc N