0 0

Quyết toán Thuế TNDN Đối Với Dầu Khí (02A/TNDN-DK)(TT36/2016)

Quyết toán Thuế TNDN Đối Với Dầu Khí (02A/TNDN-DK)(TT36/2016) ** Dịch vụ thuế điện tử Để lập Tờ Khai Quyết toán Thuế TNDN Tạm Tính Đối Với Dầu Khí(02A/TNDN-DK)(TT36/2016), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “ Thủ tục khác*” > “ Thuế dầu khí*” > “ Quyết toán Thuế TNDN Đối Với Dầu Khí (02A/TNDN-DK)(TT36/2016)*”, tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “ Đồng ý*”. Chọn “ Ngành nghề*” ( 1*), sau đó chọn “ Tên ngành nghề*” ( 2*) Khai báo thêm nội dung vào bảng kê chi tiết thì nhấn chọn “ Thêm phụ lục (F8)*” ( 1*) >Tùy chọn phụ lục cần kê khai ( 2*) > Nhấn “Đồng ý” ( 3*). - Nhập nội dung trực tiếp vào mẫu tờ khai. - Nhấn chọn “ Ghi (F5)*” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu. Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông b

0 0

Tờ Khai Thuế TNDN Tạm Tính Đối Với Dầu Khí (01A/TNDN-DK)(TT36/2016)

Tờ Khai Thuế TNDN Tạm Tính Đối Với Dầu Khí (01A/TNDN-DK)(TT36/2016) ** Dịch vụ thuế điện tử Để lập Tờ Khai Thuế TNDN Tạm Tính Đối Với Dầu Khí (01A/TNDN-DK)(TT36/2016), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “ Thủ tục khác*” > “ Thuế dầu khí*” > “ Thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN-DK)(TT36/2016)*”, tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “ Đồng ý*”. Khai báo thêm nội dung vào bảng kê chi tiết thì nhấn chọn “ Thêm phụ lục (F8)*” ( 1*) >Tùy chọn phụ lục cần kê khai ( 2*) > Nhấn “ Đồng ý*” ( 3*). Tờ khai này được lập theo lần phát sinh. Lưu ý cách nhập thời gian của kỳ khai báo (dầu thô/ Condensate nhập theo dạng ngày tháng năm hoặc khí thiên nhiên thì nhập theo dạng tháng năm). Tùy theo hoạt động thực tế của đơn vị để chọn theo dạng

0 0

TS24Pro Hệ thống - Thông tin đơn vị

TS24Pro Hệ thống **  Thông tin đơn vị 1. Giới thiệu: Chức năng Thông tin đơn vị hỗ trợ người dùng thiết lập một số thông tin cơ bản của doanh nghiệp, cập nhật thông tin người sử dụng chương trình, thông tin xuất hoá đơn cho đơn vị, quản lý thông tin gói dịch vụ đã kích hoạt và thông tin gói dịch vụ đã mua theo tài khoản TS24pro đang đăng nhập. 2. Vị trí chức năng: Trên thanh tiêu đề trong ứng dụng nhấn chọn vào mục “ TT chung*” ( 1*) > “ Thông tin đơn vị*” ( 2*). 3. Bảng “ Thông tin chung*”: Phần “ Thông tin chung*” ( 1*): nhập tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại (di động, cố định, fax)… một số nội dung như tỉnh/thành phố, quận/ huyện, phường/xã thì tùy chọn theo bảng danh mục thiết lập sẵn trên ứng dụng. 4. Bảng “ Thông tin Cơ quan quản lý*”: Hỗ trợ người dùng nhập liệu những

0 0

Hồ sơ Chi chế độ - 606a: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia BHXH,BHYT,BHTN,BHTNLD,BNN)

Hồ sơ Chi chế độ - 606a: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia BHXH,BHYT,BHTN,BHTNLD,BNN) ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Thực hiện lập hồ sơ Chi chế độ: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia BHXH,BHYT,BHTN,BHTNLD,BNN) trong ứng dụng iBHXH*™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấp chọn vào mục “ Hồ sơ điện tử*” (1)* > “ Chi chế độ*” (2)* > “ [606a] Hoàn trả tiền đã đóng(Đối tượng cùng tham gia BHXH,BHYT,BHTN,BHTNLD,BNN)*” (3)* > Tạo lần nhập liệu và nhấp chọn “ Đồng ý*” (4)*. - Thực hiện nhập nội dung vào biểu mẫu tờ khai, đối với Hồ sơ 606a Hoàn trả tiền đã đóng(Đối tượng cùng tham gia BHXH,BHYT,BHTN,BHTNLD,BNN), lưu ý một số nội dung nhập liệu như sau: (1)* Nhập “THÔNG TIN CỦA NGƯỜI THAM GIA”: cột thông tin có thể bỏ trống là “ Số điện thoại liên hệ*”

0 0

Hồ sơ Chi chế độ - [606]: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, được NN hỗ trợ)

Hồ sơ Chi chế độ - [606]: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, được NN hỗ trợ) ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Thực hiện lập hồ sơ Chi chế độ: Hoàn trả tiền đã đóng(Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, được NN hỗ trợ) trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấp chọn vào mục “ Hồ sơ điện tử*” (1)* > “ Chi chế độ*” (2)* > “ [606] Hoàn trả tiền đã đóng(Đối tượng tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, được NN hỗ trợ)*” (3)* > Tạo lần nhập liệu và nhấp chọn “ Đồng ý*” (4)*. -  Tại giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, đánh dấu chọn vào “ Tờ khai cung cấp thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS,01 bản/người)*” (1)*. Bên dưới sẽ xuất hiện sheet “ TK01-TS*” (2)*, người dùng bấm chọn vào đây để nhập l

0 0

Danh mục ngày nghỉ

Danh mục ngày nghỉ ** Quản lý hành chính, nhân sự Để thực hiện lập danh mục ngày nghỉ trong chức năng tính lương, người dùng thực hiện như sau: - Vào ứng dụng HR24™ > “ Danh mục*” > “ Danh mục ngày nghỉ*”. - Thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách sau: nhập liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai ( 1*), hoặc nhập liệu vào file mẫu và nạp dữ liệu vào ứng dụng ( 2*). - Nhấn “ Lưu (F5)*” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu. Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng. Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.

0 0

Danh mục vị trí công việc

Danh mục vị trí công việc ** Quản lý hành chính, nhân sự Để lập danh mục vị trí công việc trong chức năng tính lương, người dùng thực hiện như sau: - Vào ứng dụng HR24™ > “ Danh mục*” > “ DM vị trí công việc*” > Biểu mẫu này hỗ trợ khởi tạo danh sách vị trí công việc và cách tính lương cho từng vị trí, tùy theo mô hình của doanh nghiệp, hiện tại người dùng có thể thiết lập theo 3 cách: lương cố định, lương theo sản phẩm và lương thời vụ. - Thiết lập vị trí cho Lương cố định: bảng thông tin hỗ trợ thiết lập thông tin cho vị trí hưởng lương cố định, gồm nhiều cột thông tin chi tiết, để dễ dàng nhận biết trong quá trình sử dụng, tạm thời có thể chia những cột thông tin này theo 4 nhóm cơ bản sau. Nhóm định nghĩa về “ Vị trí*”: gồm cột thông tin Mã vị trí, Tên vị trí dùng để qui định vị trí

0 0

Lập danh mục phòng ban

Lập danh mục phòng ban ** Quản lý hành chính, nhân sự Để thực hiện lập danh mục phòng ban trong chức năng tính lương, người dùng thực hiện như sau: - Vào ứng dụng HR24™ > “ Danh mục*” > “ DM đơn vị/ phòng ban*”. - Thực hiện nhập liệu 1 trong 2 cách: nhập liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai ( 1*), hoặc làm file mẫu và nạp dữ liệu vào ứng dụng ( 2*). - Nhấn “ Lưu (F5)*” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu. Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng. Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.

0 0

Khai báo thông tin đơn vị

Khai báo thông tin đơn vị ** Quản lý hành chính, nhân sự Thực hiện khai báo thông tin đơn vị trong ứng dụng HR24™, người dùng thực hiện như sau: - Khởi động bộ sản phẩm TS24pro (1)* > Thực hiện đăng nhập (2) *và khởi động ứng dụng HR24™ (3)*. - Chọn “TT Chung”* > “Thông tin đơn vị”* Xuất hiện bảng thông tin đơn vị: Phần “Thông tin chung” (1)*: nhập tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại (di động, cố định, fax)… một số nội dung như tỉnh/thành phố, quận/ huyện, phường/xã thì tùy chọn theo bảng danh mục thiết lập sẵn trên ứng dụng. Lưu ý:* những nội dung có dấu * là bắt buộc cần phải nhập thông tin. Phần “Kích hoạt tài khoản” (2)*, tại hàng thông tin “Gói dịch vụ”*, người dùng tùy chọn vào đây gói sản phẩm đang còn hạn sử dụng; nếu là sử dụng lần đầu hoặc gia hạn lại gói dịch vụ mới,

0 0

Chức năng “Thông tin chi tiết NLĐ”

Chức năng “Thông tin chi tiết NLĐ” ** Quản lý hành chính, nhân sự Giới thiệu: Chức năng “ Thông tin chi tiết NLĐ*” hỗ trợ cho người dùng quản lý dễ dàng danh sách người lao động hiện có tại doanh nghiệp, từ đây khi thực hiện một hồ sơ nghiệp vụ BHXH,tính thuế TNCN, trong mẫu nhập liệu, người dùng có thể truy xuất để lấy thông tin từ danh mục này vào tờ khai, giảm được thời gian nhập chi tiết thông tin người lao động vào mẫu tờ khai, từ thông tin chi tiết người lao động thiết lập ban đầu, hàng tháng sẽ tự tổng hợp và xuất ra bảng kê chi tiết tỉ lệ và số tiền đóng bảo hiểm của doanh nghiệp và từng cá nhân. Mục “Thông tin chi tiết NLĐ”: Biểu mẫu này hỗ trợ khởi tạo danh sách thông tin chi tiết của người lao động, cột thông tin “ Nơi làm việc (chính)*”, “ Vị trí công việc*” sẽ lấy thông tin đã

0 0

Chức năng “Quản lý NLĐ”

Chức năng “Quản lý NLĐ” ** Quản lý hành chính, nhân sự 1. Giới thiệu: Chức năng “ Quản lý NLĐ*” hỗ trợ cho người dùng từ thông tin chi tiết người lao động thiết lập ở chức năng “ Danh mục*”, hàng tháng sẽ tự tổng hợp và xuất ra bảng kê chi tiết tỉ lệ và số tiền đóng bảo hiểm của doanh nghiệp và từng cá nhân. 2. Mục “BK đóng BHXH và CĐ”: Biểu mẫu này tự động tổng hợp từ bảng thông tin chi tiết người lao động để thể hiện ra tỉ lệ và số tiền đóng BHXH, chi phí công đoàn, người dùng có thể thực hiện “ Xuất excel*” để xuất ra file bảng kê đóng tiền hàng tháng của doanh nghiệp, trình lãnh đạo ký duyệt, nếu đã thực hiện ký duyệt và đóng tiền vào ngân sách hoàn tất, trên ứng dụng, người dùng nhấn “ Đã duyệt và đóng tiền*”. 3. Mục “BK đã duyệt và đã NT BHXH”: Biểu mẫu này là mẫu tổng hợp từ “

0 0

Chức năng tính lương: Lập bảng chấm công NLĐ

Chức năng tính lương: Lập bảng chấm công NLĐ ** Quản lý hành chính, nhân sự Để lập bảng chấm công trong chức năng tính lương, người dùng thực hiện như sau: - Vào ứng dụng  HR24™* > “ Tính lương*” > “ Chấm công lương cố định/ Chấm công lương sản phẩm/ Chấm công lương thời vụ*” > Hỗ trợ người dùng thực hiện chấm công người lao động theo thời gian, ghi nhận giờ làm, các khoản phát sinh chi phí hoặc khen thưởng và tổng hợp thành bảng chấm công tổng hợp khi kết thúc tháng. Tùy chọn hình thức chấm công mà đơn vị sử dụng - Mục “ Chấm công lương cố định*”: Biểu mẫu này tự động lấy thông tin từ vị trí công việc lương cố định và thông tin chi tiết người lao động tương ứng theo vị trí công việc đó để hỗ trợ người dùng thực hiện chấm công, có thể tạo nhiều lần chấm công trong 1 tháng hoặc tạo 1 lần

0 0

Chức năng tính lương: Tra cứu tổng hợp

Chức năng tính lương: Tra cứu tổng hợp ** Quản lý hành chính, nhân sự Để thực hiện tra cứu tổng hợp, bảng thanh toán lương đã hoàn tất trong tháng, người dùng thực hiện như sau: - Vào ứng dụng  HR24™ *> “ Tính lương*” > “ Tổng hợp*”. - Thực hiện tra cứu  theo những nội dung sau" a. Mục “Chi tiết chi trả lương và thuế TNCN của NLĐ”: Hỗ trợ người dùng tra cứu lại danh sách các khoản thu nhập của người lao động, có thể tổng hợp riêng cho từng đối tượng, nhóm đối tượng chung phòng ban hoặc tất cả đối tượng và xuất file excel để lưu b. Mục “ Bảng lương tổng hợp*”: Chọn tháng thực hiện, bên dưới nhấn " Thêm mới*" > xuất hiện số lần thì chọn vào đây để xuất hiện bảng tổng hợp bên phải. Chọn nút “ Xử lý dữ liệu*” để đưa số liệu vào bảng lương, có thể nạp từ file mẫu hoặc nạp tự động từ nhóm “

0 0

CSKH_Hướng dẫn thủ tục gia hạn dịch vụ TS24

CSKH_ Hướng dẫn thủ tục gia hạn dịch vụ TS24 ** Đăng ký & Gia hạn dịch vụ Để thực hiện gia hạn lại dịch vụ TS24 (T-VAN TaxOnline/ iHaiQuan/ SM24/ iXHD/ I-VAN iBHXH), Quý khách vui lòng chuẩn bị hồ sơ như sau: . 01 Giấy đăng ký dịch vụ sử dụng dịch vụ TS24 (Người đại diện pháp luật ký tên & đóng dấu) . Tải giấy đăng ký và biểu phí dịch vụ  None [1] tại đây Trường hợp 1:* Thanh toán phí dịch vụ tại TS24. Quý khách vui lòng mang theo hồ sơ gia hạn đến địa chỉ 285/94B Cách mạng tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh và gặp phòng Chăm sóc khách hang (CSKH). TS24 sẽ hỗ trợ gia hạn lại dịch vụ cho Quý khách trong vòng 20 phút. Về phần hóa đơn điện tử, Quý khách vui lòng chờ 1 đến 2 ngày và kiểm tra lại hộp thư để in hóa đơn điện tử. Trường hợp 2:* Thanh toán phí dịch vụ qua ngân hàng.

0 0

CSKH_Hướng dẫn thủ tục thay đổi thông tin chứng thư số

CSKH_ Hướng dẫn thủ tục thay đổi thông tin chứng thư số ** Đăng ký & Gia hạn dịch vụ I. Để thực hiện thủ tục thay đổi thông tin chứng thư số, Quý khách vui lòng chuẩn bị hồ sơ như sau:* . 01 Giấy đề nghị thay đổi thông tin (Người đại diện pháp luật ký tên & đóng dấu) . 01 Bản sao giấy phép ĐKKD hoặc Quyết định thành lập (Photo từ bản chính và ký tên đóng dấu) . Tải giấy đề nghị thay đổi thông tin None [1] tại đây Lưu ý:* Đối với đơn vị thay đổi thông tin người đại diện pháp luật thì không cần phải cập nhật lại thông tin trên chứng thư số. Quý khách chỉ cần thay đổi thông tin người đại diện trên phần mềm kê khai như TaxOnline, iBHXH… * Trường hợp 1:* Thay đổi thông tin trực tiếp tại TS24 Quý khách vui lòng mang theo hồ sơ và token đến địa chỉ 285/94B Cách mạng tháng 8, Phường 12, Quận 10, T

0 0

CSKH_Hướng dẫn thay đổi thông tin chứng thư số từ xa

CSKH_ Hướng dẫn thay đổi thông tin chứng thư số từ xa ** Đăng ký & Gia hạn dịch vụ Để thực hiện thay đổi thông tin chứng thư số từ xa, Quý khách vui lòng thực hiện theo hướng dẫn sau: Bước 1:* Cập nhật phiên bản mới SAFE-CA Token Manager Lưu ý: Nếu đang sử dụng thiết bị SAFE-CA mới (V2, Màu trắng) hoặc đã cập nhật phiên bản mới như hình trên thì bỏ qua Bước 1. * 1) Tải phiên bản SAFE-CA Token Manager mới nhất None [1] tại đây . 2) Nhấn đôi chuột vào SAFECAManager.exe (Tập tin mới tải về) để tiến hành cài đặt. Bước 2:* Gởi yêu cầu thay đổi thông tin chứng thư số 1) Mở chương trình quản lý SAFE-CA Token Manager để tiến hành gởi yêu cầu thay đổi thông tin bằng cách: “Start”* > “Programs”* > “SAFEcert”* > “SAFE-CA Token Manager”* (Hoặc nhấn đôi vào biểu tượng chữ S dưới góc phải màn hình). 2)

0 0

Tra cứu mã sổ BHXH của người lao động

Tra cứu mã sổ BHXH của người lao động ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Để thực hiện tra cứu thông tin mã số BHXH của người lao động, trong ứng dụng iBHXH người dùng có thể thực hiện theo 1 trong 2 cách sau: 1. Tra cứu nhanh theo chức năng “Tra cứu mã sổ BHXH”:* Trên thanh tiêu đề, tuỳ chọn vào mục “TT chung” (1)* > “Tra cứu mã sổ BHXH” (2)* > xuất hiện bảng nhập thông tin tra cứu, nhập và tuỳ chọn đầy đủ thông tin từ cột Họ tên đến cột Mã xã (3)* > nhấn chọn “Tìm kiếm” (4)*, chương trình sẽ tự động tra cứu thông tin và hiển thị mã sổ BHXH của người lao động (5)*. 2. Tra cứu trực tiếp trên giao diện nhập liệu hồ sơ nghiệp vụ:* Người dùng có thể thực hiện tra cứu thông tin mã sổ BHXH cho người lao động trong quá trình nhập liệu hồ sơ nghiệp vụ. Ví dụ tại giao diện lập hồ sơ Thu nghiệp vụ b

0 0

CSKH_Hướng dẫn thủ tục gia hạn dịch vụ chứng thư số

CSKH_Hướng dẫn thủ tục gia hạn dịch vụ chứng thư số ** Đăng ký & Gia hạn dịch vụ I. Thủ tục gia hạn dịch vụ chứng thư số, quý khách vui lòng chuẩn bị hồ sơ như sau:* . 01 Giấy đăng ký sử dụng dịch vụ TS24 (Người đại diện pháp luật ký tên & đóng dấu) . Tải giấy đăng ký và biểu phí dịch vụ  None [1] tại đây Trường hợp 1: Thanh toán phí gia hạn tại TS24* . Quý khách vui lòng mang theo hồ sơ, thiết bị USB token đến địa chỉ 285/94B Cách mạng tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh và gặp phòng Chăm sóc khách hang (CSKH). . TS24 sẽ kiểm tra hồ sơ và gia hạn lại dịch vụ trong vòng 20 phút. . Về phần hóa đơn điện tử, Quý khách vui lòng chờ 1 đến 2 ngày và kiểm tra lại hộp thư để in hóa đơn điện tử. Trường hợp 2: Thanh toán phí gia hạn qua ngân hàng* . Quý khách vui lòng chuyển khoản và

0 0

CSKH_Hướng dẫn gia hạn dịch vụ chứng thư số từ xa

CSKH_Hướng dẫn gia hạn dịch vụ chứng thư số từ xa ** Đăng ký & Gia hạn dịch vụ Để thực hiện gia hạn dịch vụ chữ ký số từ xa, quý khách thực hiện như sau: Bước 1:* Cập nhật phiên bản mới SAFE-CA Token Manager * * Lưu ý:* Nếu đang sử dụng thiết bị SAFE-CA mới (V2, Màu trắng) hoặc đã cập nhật phiên bản mới như hình trên thì bỏ qua Bước 1. 1) Tải phiên bản SAFE-CA Token Manager mới nhất None [1] tại đây . 2) Nhấn đúp chuột vào tập tin mới tải về để tiến hành cài đặt. Bước 2:* Gửi yêu cầu gia hạn chứng thư số 1) Mở chương trình quản lý SAFE-CA Token Manager để tiến hành gửi yêu cầu thay đổi thông tin bằng cách: “Start”* > “Programs”* > “SAFEcert”* > “SAFE-CA Token Manager”* (Hoặc nhấn đúp chuột vào biểu tượng chữ S dưới góc phải màn hình). 2) Chọn “Chứng thư số” (1)* > “Gia hạn chứng thư số”

0 0

Báo cáo tổng hợp

Báo cáo tổng hợp ** Quản lý kế toán cho doanh nghiệp Báo cáo tổng hợp hỗ trợ người dùng kiểm tra, đối chiếu với số liệu trong thẻ/ sổ kế toán chi tiết hoặc bảng tổng hợp chi tiết và được dùng làm căn cứ để lập  None [1] bảng cân đối kế toán. Sổ nhật ký chung.* - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Báo cáo” (1)* > “BC tổng hợp” (2)* > “Sổ nhật ký chung” (3)*. -  Xuất hiện bảng nhật ký chung, người dùng Chọn kỳ báo cáo (1) *> “Tìm (Ctrl+R)”(2) *> kiểm tra lại số liệu (3)* > Có thể “In (Ctrl+P)”/ “Xuất Excel (Ctrl+E)” *dữ liệu hiển thị, thoát khỏi giao diện làm việc “Thoát (F12)” (4)*. Sổ chi tiết tài khoản.* - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Báo cáo” (1)* > “BC tổng hợp” (2)* > “Sổ chi tiết tài khoản” (3)*. - Xuất hiện sổ chi tiết tài khoản, người dùng Chọn kỳ báo cáo & tài khoản, đố