0 0

CSKH_Hướng dẫn thủ tục gia hạn dịch vụ TS24

CSKH_ Hướng dẫn thủ tục gia hạn dịch vụ TS24 ** Đăng ký & Gia hạn dịch vụ Để thực hiện gia hạn lại dịch vụ TS24 (T-VAN TaxOnline/ iHaiQuan/ SM24/ iXHD/ I-VAN iBHXH), Quý khách vui lòng chuẩn bị hồ sơ như sau: . 01 Giấy đăng ký dịch vụ sử dụng dịch vụ TS24 (Người đại diện pháp luật ký tên & đóng dấu) . Tải giấy đăng ký và biểu phí dịch vụ  None [1] tại đây Trường hợp 1:* Thanh toán phí dịch vụ tại TS24. Quý khách vui lòng mang theo hồ sơ gia hạn đến địa chỉ 285/94B Cách mạng tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh và gặp phòng Chăm sóc khách hang (CSKH). TS24 sẽ hỗ trợ gia hạn lại dịch vụ cho Quý khách trong vòng 20 phút. Về phần hóa đơn điện tử, Quý khách vui lòng chờ 1 đến 2 ngày và kiểm tra lại hộp thư để in hóa đơn điện tử. Trường hợp 2:* Thanh toán phí dịch vụ qua ngân hàng.

0 0

Đăng ký nhận kết quả đóng BHXH tháng, quý (C12, C71, D02a-TS)

Đăng ký nhận kết quả đóng BHXH tháng, quý (C12, C71, D02a-TS) ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Nhằm hỗ trợ cho đơn vị đang tham gia bảo hiểm xã hội và có thiết bị chữ ký số xác thực (USB Token), thực hiện đăng ký nhận thông báo C12, C71 và D02a-TS từ cơ quan BHXH qua mạng, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau: - Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tinh. - Trên thanh tiêu đề chọn vào mục  “QLHS kê khai” (1)  >  “Hồ sơ nhận về từ BHXH” (2) . Nếu đơn vị chưa đăng ký dịch vụ I-VAN (giao dịch BHXH điện tử), một bảng thông báo yêu cầu xác nhận thông tin chữ ký số của đơn vị (3)*, người dùng tuỳ chọn đúng thông tin chữ ký số và nhấn  “Chấp nhận” (4)*. Chờ hệ thống kiểm tra xác nhận chữ ký số và đồng bộ dữ liệu nhận thông báo về máy tính, xuất hiện thông báo đã cập nhật thôn

0 0

Hồ sơ Sổ - Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng

Hồ sơ Sổ - Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem Hướng Dẫn [1] Thực hiện lập hồ sơ Sổ, trường hợp nghiệp vụ cấp lại sổ BHXH do hư hỏng, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề chọn vào mục  “Hồ sơ điện tử” (1) *>  “Sổ” (2) *> “[607] Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng”* > Tùy chọn kỳ kê khai và tạo lần nhập liệu (4)*. - Xuất hiện giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, bảng danh sách tờ khai bên dưới, tùy chọn biểu mẫu “Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản)”* và thông tin chứng từ nộp kèm với bộ hồ sơ (1)*, bên dưới xuất hiện mẫu “TK1-TS [HN]” (2)*, chọn vào đây để thực hiện nhập liệu. - Nhập đầy đủ nội dung vào bảng nhập liệu, lưu ý một số vùng thông tin nhập liệu như sau: Không bắt buộc nhậ

0 0

Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/QTT-TNCN (TT92)

Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/QTT-TNCN (TT92) ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] Để lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, mẫu 05/QTT-TNCN (TT92), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “ Kê khai*” (1)* > “ Quyết toán*” (2)* > “ Mẫu 05/QTT-TNCN (TT92)*” (3)*. - Tùy chọn kỳ tính thuế > “ Đồng ý*”. - Thưc hiện nhập liệu thông tin vào tờ khai theo 1 trong 2 cách sau: Cách 1*: Nhập dữ liệu trực tiếp vào bảng lương lao động trên ứng dụng. Cách 2*: Nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng. Chọn File mẫu (1)*, thực hiện chọn vị trí lưu file (2)*  và đặt tên file (3)* > nhấn “Save” (4)*. Thực hiện nhập dữ liệu trên file mẫu (1)*, nhập liệu thông tin người lao động vào sheet “BANGLUONG” (2)*, trường hợp có kê khai

0 0

Lập hóa đơn điện tử trực tiếp trong ứng dụng

Lập hóa đơn điện tử trực tiếp trong ứng dụng ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem hướng dẫn [1] Để lập hoá đơn trực tiếp trong ứng dụng XuatHoaDon™, người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào “Hóa đơn điện tử” (1)* > tùy theo loại hóa đơn đơn vị đăng ký sử dụng để chọn mở bảng nhập liệu (2)*. -  Thực hiện tùy chọn / nhập thông tin người mua hàng, mẫu hóa đơn sử dụng, thông tin hàng bán để tạo hóa đơn. Kết thúc quá trình nhập liệu, thực hiện ký số hóa đơn để gửi email đến cho người mua hàng. (1): tùy chọn và nhập thông tin người mua hàng. Thông tin này lấy theo danh mục khách hàng mà người dùng đã thiết lập ban đầu trong ứng dụng. (2): tùy chọn mẫu hóa đơn cần sử dụng, ngày lập hóa đơn và thuế suất áp dụng cho hóa đơn này. (3): tùy chọn thông tin hàng hóa xuất bán. T

0 0

Thông tin đơn vị | TS24 Corp

Thông tin đơn vị | TS24 Corp ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem Hướng Dẫn [1] 1. Giới thiệu: Chức năng Thông tin đơn vị hỗ trợ người dùng thiết lập một số thông tin cơ bản của doanh nghiệp, cập nhật thông tin người sử dụng chương trình, thông tin xuất hoá đơn cho đơn vị, quản lý thông tin gói dịch vụ đã kích hoạt và thông tin gói dịch vụ đã mua theo tài khoản TS24pro đang đăng nhập. 2. Vị trí chức năng: Trên thanh tiêu đề trong ứng dụng nhấn chọn vào mục “ TT chung*” ( 1*) > “ Thông tin đơn vị*” ( 2*). 3. Bảng “ Thông tin chung*”: Phần “ Thông tin chung*” ( 1*): nhập tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại (di động, cố định, fax)… một số nội dung như tỉnh/thành phố, quận/ huyện, phường/xã thì tùy chọn theo bảng danh mục thiết lập sẵn trên ứng dụng. Phần “ Kích hoạt tài khoản*”

0 0

Tra cứu lịch sử giao dịch hồ sơ đã nộp

Tra cứu lịch sử giao dịch hồ sơ đã nộp ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem hướng dẫn [1] Để tra cứu lại hồ sơ BHXH đã nộp và tình trạng kết quả xử lý, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:* 1. Thực hiện trong ứng dụng iBHXH™:* - Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Kết xuất BC” (1)* > “Lịch sử giao dịch” (2)*. - Trong bảng lịch sử giao dịch, tùy chỉnh lại thời gian > chọn “Hiển thị kết quả”* để truy xuất thông tin hồ sơ đã nộp. lưu ý một số cột thông tin như sau: (1)*: Nhấn đúp chuột (double click) vào TÊN CỦA HỒ SƠ để mở xem nội dung chi tiết hồ sơ đã nộp. (2)*: Nhóm cột thông tin hỗ trợ tra cứu tình trạng gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH bằng chức năng gọi hồ sơ bưu điện trong ứng dụng iBHXH™, người dùng có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ đã được chuyển và xử lý tại cơ quan BHXH

0 0

Ký và nộp tờ khai thuế qua mạng

Ký và nộp tờ khai thuế qua mạng ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện ký và nộp tờ khai thuế qua mạng, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “ Kết xuất báo cáo*” (1)*, tuỳ chọn kỳ báo cáo và thời gian kê khai (2)* và nhấn “ Tính*” (3) * Xuất hiện bảng danh sách tên tờ khai, kiểm tra tùy chọn đúng năm tính thuế (1), đánh dấu chọn tờ khai cần kết xuất (2)* > nhấn chọn “ Kết xuấ*t” (3)*. Chương trình sẽ tự động thực hiện tổng hợp ra tờ khai hoàn chỉnh, đánh dấu chọn tờ khai cần nộp, lưu ý kiểm tra cột “ Kỳ kê khai*” xem đã đúng theo kỳ cần nộp hay không, trước khi ký và nộp qua mạng (1)*, có thể nhấn đúp chuột (double click) vào biểu tượng file để mở xem nội dung chi tiết trên tờ khai (2).* - Gắn thiết bị chữ ký số (

0 0

CSKH_Hướng dẫn thủ tục thay đổi thông tin chứng thư số

CSKH_ Hướng dẫn thủ tục thay đổi thông tin chứng thư số ** Đăng ký & Gia hạn dịch vụ I. Để thực hiện thủ tục thay đổi thông tin chứng thư số, Quý khách vui lòng chuẩn bị hồ sơ như sau:* . 01 Giấy đề nghị thay đổi thông tin (Người đại diện pháp luật ký tên & đóng dấu) . 01 Bản sao giấy phép ĐKKD hoặc Quyết định thành lập (Photo từ bản chính và ký tên đóng dấu) . Tải giấy đề nghị thay đổi thông tin None [1] tại đây Lưu ý:* Đối với đơn vị thay đổi thông tin người đại diện pháp luật thì không cần phải cập nhật lại thông tin trên chứng thư số. Quý khách chỉ cần thay đổi thông tin người đại diện trên phần mềm kê khai như TaxOnline, iBHXH… * Trường hợp 1:* Thay đổi thông tin trực tiếp tại TS24 Quý khách vui lòng mang theo hồ sơ và token đến địa chỉ 285/94B Cách mạng tháng 8, Phường 12, Quận 10, T

0 0

Nộp báo cáo thống kê qua mạng

Nộp báo cáo thống kê qua mạng  ** Báo cáo thống kê điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện nộp báo cáo cho cơ quan Thống kê, trên ứng dụng iThongKe™, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau: 1. Nộp báo cáo thống kê đã nhập liệu trực tiếp trên ứng dụng và sử dụng thiết bị chữ ký số (USB Token) để ký nộp qua mạng:* - Trên thanh tiêu đề chọn “Báo cáo/ Tùy chọn” (1)* > “Kết xuất báo cáo” (2)*. - Tùy chọn kỳ báo cáo thống kê (1)* > Nhấn “Thực hiện” (2)* để chương trình tự động tổng hợp ra tờ khai hoàn chỉnh. - Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính > Đánh dấu chọn vào tờ khai cần nộp (1)* > Nhấn chọn “Ký và nộp hồ sơ” (2)* > Thực hiện theo hướng dẫn từ những bảng thông báo hiện ra (3)*. Lưu ý*: chọn đúng thông tin chữ ký số để ký nộp > Nhấn “Ký”* để thực hiện ký nộp hồ sơ qua mạ

0 0

Hồ sơ Thu - Đăng ký BHXH tự nguyện

Hồ sơ Thu - Đăng ký BHXH tự nguyện ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Thực hiện lập hồ sơ Thu - Đăng ký BHXH tự nguyện, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau: -  *Trên thanh tiêu đề chọn  “Hồ sơ điện tử” (1)* >  “Thu” (2)* > “Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện, Cấp sổ BHXH” (3) *> Tạo lần nhập liệu và nhấn chọn “Đồng ý” (4)*. -  *Xuất hiện phiếu giao nhận hồ sơ, danh sách “Loại giấy tờ, biểu mẫu” *bên dưới, tùy chọn mẫu tờ khai cần nhập liệu theo một trong những trường hợp sau: Trường hợp 1: * người lập hồ sơ là cá nhân đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian tạm dừng đóng BHXH Tự nguyện thì đánh dấu chọn vào “Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu số TK1-TS, 01 bản/người” *tại mục A phần I (1). Nếu cá nhân trước đây đã

0 0

Sao lưu – phục hồi dữ liệu

Sao lưu – phục hồi dữ liệu ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem hướng dẫn [1] Để sao lưu – phục hồi dữ liệu, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau: 1. Sao lưu dữ liệu:* - Trên thanh tiêu đề chọn vào mục "Tùy chọn" (1)* > "Sao lưu dữ liệu" (2)* hoặc chọn vào mục “iBHXH” (1)* > “Sao lưu dữ liệu” (2)*. Xuất hiện bảng hướng dẫn sao lưu dữ liệu iBHXH, nhấn chọn “Tiếp tục” (3)*. - Tại giao diện “Hỗ trợ sao lưu dữ liệu iBHXHTM”*, nhấn chọn dấu “…” (1)* để mở cửa sổ lưu file dữ liệu, tùy chọn vị trí lưu tại máy tính và đặt tên cho file lưu (2)* > chọn “Save” (3)* > “Bắt đầu sao lưu” (4)* để chương trình thực hiện quá trình sao lưu. 2. Phục hồi dữ liệu:* - Trên thanh tiêu đề chọn vào mục "Tùy chọn" (1)* > "Phục hồi dữ liệu" (2)* hoặc chọn vào mục “iBHXH” (1)* > “Phục hồi dữ liệu”

0 0

Hồ sơ Thẻ - Đổi thẻ BHYT do TT ghi trên thẻ không đúng

Hồ sơ Thẻ - Đổi thẻ BHYT do TT ghi trên thẻ không đúng ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem Hướng Dẫn [1] Thực hiện lập hồ sơ Thẻ, trường hợp nghiệp vụ  đổi thẻ BHYT do thông tin ghi trên thẻ không đúng, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề chon vào mục  “Hồ sơ điện tử” (1)* > “Thẻ” (2) *>   “[610] Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin in trên thẻ” (3)* > Tùy chọn kỳ kê khai và tạo lần nhập liệu (4)*. - Bảng “Danh sách tờ khai , biểu mẫu”*, tùy theo đối tượng người lao động mà người dùng đánh dấu chọn mẫu tờ khai trong mục “I_Thủ tục hồ sơ”* hoặc “II_Thủ tục hồ sơ đối với đối tượng chính sách thuộc sơ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý” (1)*, trường hợp gửi hồ sơ vừa để thay đổi thông tin nhân thân và báo mất thẻ BHYT thì tùy chọn thêm mẫu tờ

0 0

Thay đổi cập nhật T-VAN(Gia hạn, thay mới chữ ký số hoặc thay đổi Email)

Thay đổi cập nhật T-VAN(Gia hạn, thay mới chữ ký số hoặc thay đổi Email) ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện cập nhật lại thông tin đăng ký T-VAN, trong trường hợp người dùng mới gia hạn lại thiết bị chữ ký số, hoặc thay đổi thiết bị chữ ký số của nhà cung cấp khác, thông tin email và số điện thoại cho hệ thống của cơ quan Thuế, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau: 1. Thực hiện trong ứng dụng TaxOnline™: - Gắn thiết bị chữ ký số USB Token vào máy tính. - Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “ TT chung*” (1)* > “ Đăng ký T-VAN*” (2)* > “ ĐK thay đổi chứng thư số của NNT*” (3)*. - Tại giao diện “ Đăng ký thay đổi chứng thư số của NNT*”, kiểm tra đúng thông tin chứng thư số mới, nếu cần cập nhật thông tin email thì nhập địa chỉ email mới (1)* > chọn “ Nộp Hồ Sơ*” (2)

0 0

Tra cứu thông tin hoá đơn điện tử xuất từ ứng dụng XuatHoaDon™

Tra cứu thông tin hoá đơn điện tử xuất từ ứng dụng XuatHoaDon™ ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử - Để tra cứu thông tin hóa đơn điện tử người dùng có thể thực hiện theo 2 cách sau: 1. Tra cứu thông tin hoá đơn đã xuất từ email:* Đơn vị nhận được email thông tin xuất hoá đơn từ hệ thống của TS24, kiểm tra email này để có thông tin mẫu, ký hiệu, số hoá đơn và ngày lập. Tùy theo thao tác thực hiện, đơn vị chọn đúng đường dẫn phù hợp. 2. Tra cứu thông tin hoá đơn đã xuất từ website:* Truy cập website https://www.xuathoadon.com.vn* , chọn vào mục “Tra cứu”* (1)* , nhập mã nhận hoá đơn từ trong email (2)* , nhập “Mã xác nhận”* và nhấn “Tra cứu” (3)* . Để xem chi tiết thông tin hóa đơn, chọn “Chi tiết” * *Để tải hóa đơn theo định dạng chuẩn của Cơ quan thuế (*.XML), đơn vị vui long chọn “Tải

0 0

Hồ sơ Sổ - NLĐ đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH

Hồ sơ Sổ - NLĐ đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH   ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Để lập hồ sơ NLĐ đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau: -  *Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1)* > “Sổ” (2)* > “Rà soát, trả sổ BHXH” (3)* > “[625] Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH” (4)*. Xuất hiện bảng tùy chọn kỳ kê khai, nhấp chọn “Đồng ý” (5)* -  *Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, tùy thuộc nghiệp vụ phát sinh người dùng tùy chọn biểu mẫu tờ khai cần lập. Đối với trường hợp người lao động đề nghị nhận sổ do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH từ năm 2008 trở về trước chọn biểu mẫu tờ khai mục A Đối với trường hợp bổ sung hồ sơ cấp sổ BHXH cho lao động kỳ trước bị thiếu

1 0

Chức năng “Quản lý NLĐ”

Chức năng “Quản lý NLĐ” ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem hướng dẫn [1] I. Giới thiệu: Chức năng “Quản lý NLĐ”* hỗ trợ cho người dùng quản lý dễ dàng danh sách người lao động hiện có tại doanh nghiệp, từ đây khi thực hiện một hồ sơ nghiệp vụ BHXH, trong mẫu nhập liệu, người dùng có thể truy xuất để lấy thông tin từ danh mục này vào tờ khai, giảm được thời gian nhập chi tiết thông tin người lao động vào mẫu tờ khai, từ thông tin chi tiết người lao động thiết lập ban đầu, hàng tháng sẽ tự tổng hợp và xuất ra bảng kê chi tiết tỉ lệ và số tiền đóng bảo hiểm của doanh nghiệp và từng cá nhân. II. Hướng dẫn thiết lập danh mục “Quản lý NLĐ” trong ứng dụng iBHXH™: Qui tắc nhập liệu chung: nhập liệu trực tiếp trên ứng dụng, hoặc trong mỗi mục có thể tạo file mẫu excel để nhập liệu trước, sa

0 0

Công ty chi trả tiền thuê nhà cho chuyên gia thì khoản tiền thuê nhà, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do Công ty trả hộ tính vào thu nhập chịu thuế TNCN theo số thực tế trả hộ nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà) tại Công ty, không phân biệt nơi trả thu nhập.

Cục Thuế TP Hà Nội trả lời về chính sách thuế TNCN đối với chuyên gia nước ngoài như sau: 1.      Căn cứ Thông tư 111/2013/TT-BTC, tại Điều 2 quy định các khoản thu nhập chịu thuế - Thu nhập từ tiền lương, tiền công là thu nhập người lao động nhận được từ người sử dụng lao động, bao gồm: +    Tiền lương, tiền công và các khoản có tính chất tiền lương, tiền công dưới các hình thức bằng tiền hoặc không bằng tiền.… +    Các khoản lợi ích bằng tiền hoặc không bằng tiền ngoài tiền lương, tiền công do người sử dụng lao động trả mà người nộp thuế được hưởng dưới mọi hình thức: • Tiền nhà ở, điện, nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có), không bao gồm: khoản lợi ích về nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng, cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp; nhà ở do người s

0 0

Ngày 28/06 và 05/07/2019 là 2 đợt cập nhật các văn bản mới - văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Thuế trên ứng dụng VBPL.

Trong 02 đợt cập nhật này, có 111 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau: 1 1711/QĐ-BCT (18/06/2019) * Thuế chống BPG tạm thời đối với sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim từ Trung Hoa và Hàn quốc [1] * 2 13479/BTC-TCT (23/09/2009) * Công văn 13479/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc kê khai bổ sung và xử lý vi phạm về thuế đối với doanh nghiệp theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước [2] * 3 947/QĐ-BTC (06/06/2019) * Sửa đổi Quyết định 2156/QĐ-BTC và Quyết định 2158/QĐ-BTC [3] * 4 310/TCT-DNL (28/01/2019) * Trả lời kiến nghị của các công ty chứng khoán về áp dụng Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP [4] * 5 476/TCT-CS (13/02/2019) * Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng [5] * 6 581/TCT-DNL (25/02/2019) * Chính sách thuế giá trị gia tăng khi góp vốn đầu tư [6] * 7 812/TCT-DNL (13

0 0

Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN

Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem Hướng Dẫn. [1] Để thực hiện đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN, trong trường hợp đơn vị chuyển đổi sử dụng sang nhà cung cấp I-VAN khác, người dùng thực hiện như sau: - Gắn thiết bị chữ ký số USB Token vào máy tính. Lưu ý: thiết bị chữ ký số phải còn thời hạn sử dụng, nếu đã hết hạn dùng thì anh/chị vui lòng liên hệ với nhà cung cấp để gia hạn lại thiết bị. - Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Hồ sơ điện tử” (1)* > “Đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ I-VAN” (2). * - Kiểm tra và tuỳ chọn đúng thông tin chứng thư số (1) *> nhấn chọn Nộp (2)*. - Hoàn tất đăng ký ngừng dịch vụ, vào mục Kết xuất báo cáo (1) > Lịch sử giao dịch (2), thực hiện tra cứu kết quả (3), kiểm tra tình trạng "Tờ khai đăng ký ngừng sử dụng dịch vụ Iva