0 0

Đăng ký nhận kết quả đóng BHXH tháng, quý (C12, C71, D02a-TS)

Đăng ký nhận kết quả đóng BHXH tháng, quý (C12, C71, D02a-TS) ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Nhằm hỗ trợ cho đơn vị đang tham gia bảo hiểm xã hội và có thiết bị chữ ký số xác thực (USB Token), thực hiện đăng ký nhận thông báo C12, C71 và D02a-TS từ cơ quan BHXH qua mạng, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau: - Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tinh. - Trên thanh tiêu đề chọn vào mục  “QLHS kê khai” (1)  >  “Hồ sơ nhận về từ BHXH” (2) . Nếu đơn vị chưa đăng ký dịch vụ I-VAN (giao dịch BHXH điện tử), một bảng thông báo yêu cầu xác nhận thông tin chữ ký số của đơn vị (3)*, người dùng tuỳ chọn đúng thông tin chữ ký số và nhấn  “Chấp nhận” (4)*. Chờ hệ thống kiểm tra xác nhận chữ ký số và đồng bộ dữ liệu nhận thông báo về máy tính, xuất hiện thông báo đã cập nhật thôn

0 0

Hồ sơ Thẻ - Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất

Hồ sơ Thẻ - Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem Hướng Dẫn [1] Thực hiện lập hồ sơ Thẻ, trường hợp nghiệp vụ cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề chon vào mục  “Hồ sơ điện tử” (1)* > “Thẻ” (2)* >   “[612] Cấp lại thẻ BHYT do hỏng, mất, thiếu thông tin; thay đổi thời điểm tính hưởng 5 năm liên tục” (3) *> Tùy chọn kỳ kê khai và tạo lần nhập liệu (4)*. - Xuất hiện giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, bảng “Loại giấy tờ, biểu mẫu”* bên dưới, người dùng tùy chọn nghiệp vụ cần lập hồ sơ (1)*. Sau khi đánh dấu chọn, bên dưới xuất hiện biểu mẫu tương ứng, nhấn chọn vào đây để thực hiện nhập liệu (2)*. - Nhập đầy đủ nội dung vào bảng nhập liệu, lưu ý một số vùng thông tin nhập liệu như sau: Không bắt

0 0

Tra cứu lịch sử giao dịch hồ sơ đã nộp

Tra cứu lịch sử giao dịch hồ sơ đã nộp ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem hướng dẫn [1] Để tra cứu lại hồ sơ BHXH đã nộp và tình trạng kết quả xử lý, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau:* 1. Thực hiện trong ứng dụng iBHXH™:* - Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Kết xuất BC” (1)* > “Lịch sử giao dịch” (2)*. - Trong bảng lịch sử giao dịch, tùy chỉnh lại thời gian > chọn “Hiển thị kết quả”* để truy xuất thông tin hồ sơ đã nộp. lưu ý một số cột thông tin như sau: (1)*: Nhấn đúp chuột (double click) vào TÊN CỦA HỒ SƠ để mở xem nội dung chi tiết hồ sơ đã nộp. (2)*: Nhóm cột thông tin hỗ trợ tra cứu tình trạng gửi hồ sơ giấy cho cơ quan BHXH bằng chức năng gọi hồ sơ bưu điện trong ứng dụng iBHXH™, người dùng có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ đã được chuyển và xử lý tại cơ quan BHXH

0 0

Lập hóa đơn điện tử trực tiếp trong ứng dụng

Lập hóa đơn điện tử trực tiếp trong ứng dụng ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem hướng dẫn [1] Để lập hoá đơn trực tiếp trong ứng dụng XuatHoaDon™, người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào “Hóa đơn điện tử” (1)* > tùy theo loại hóa đơn đơn vị đăng ký sử dụng để chọn mở bảng nhập liệu (2)*. -  Thực hiện tùy chọn / nhập thông tin người mua hàng, mẫu hóa đơn sử dụng, thông tin hàng bán để tạo hóa đơn. Kết thúc quá trình nhập liệu, thực hiện ký số hóa đơn để gửi email đến cho người mua hàng. (1): tùy chọn và nhập thông tin người mua hàng. Thông tin này lấy theo danh mục khách hàng mà người dùng đã thiết lập ban đầu trong ứng dụng. (2): tùy chọn mẫu hóa đơn cần sử dụng, ngày lập hóa đơn và thuế suất áp dụng cho hóa đơn này. (3): tùy chọn thông tin hàng hóa xuất bán. T

0 0

Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/QTT-TNCN (TT92)

Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/QTT-TNCN (TT92) ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] I. Giới thiệu:* Nội dung tài liệu này hướng dẫn người dùng lập Tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/QTT-TNCN theo thông tư 92* trong ứng dụng TaxOnline*. II. Hướng dẫn sử dụng:* 1. Vị trí tờ khai:* Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn “Kê khai”* > “Quyết toán”* > “Mẫu 05/QTT-TNCN (TT92)* 2. Nhập liệu:*             Xuất hiện bảng Chọn kỳ tình thuế, tùy chỉnh năm quyết toán (1)* > “Đồng ý” (2) * Tại giao diện “Bảng lương lao động”, người dùng có thể nhập liệu theo 1 trong 2 cách sau:              . Cách 1:* Nhập liệu trực tiếp vào phần mềm . Cách 2:* Tạo file mẫu Excel, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng TaxOnline.             Nhấn chọn “File mẫu” (1)

0 0

Tra cứu thông tin hoá đơn điện tử xuất từ ứng dụng XuatHoaDon™

Tra cứu thông tin hoá đơn điện tử xuất từ ứng dụng XuatHoaDon™ ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử - Để tra cứu thông tin hóa đơn điện tử người dùng có thể thực hiện theo 2 cách sau: 1. Tra cứu thông tin hoá đơn đã xuất từ email:* Đơn vị nhận được email thông tin xuất hoá đơn từ hệ thống của TS24, kiểm tra email này để có thông tin mẫu, ký hiệu, số hoá đơn và ngày lập. Tùy theo thao tác thực hiện, đơn vị chọn đúng đường dẫn phù hợp. 2. Tra cứu thông tin hoá đơn đã xuất từ website:* Truy cập website https://www.xuathoadon.com.vn* , chọn vào mục “Tra cứu”* (1)* , nhập mã nhận hoá đơn từ trong email (2)* , nhập “Mã xác nhận”* và nhấn “Tra cứu” (3)* . Để xem chi tiết thông tin hóa đơn, chọn “Chi tiết” * *Để tải hóa đơn theo định dạng chuẩn của Cơ quan thuế (*.XML), đơn vị vui long chọn “Tải

0 0

CSKH_Hướng dẫn thủ tục gia hạn dịch vụ TS24

CSKH_ Hướng dẫn thủ tục gia hạn dịch vụ TS24 ** Đăng ký & Gia hạn dịch vụ Để thực hiện gia hạn lại dịch vụ TS24 (T-VAN TaxOnline/ iHaiQuan/ SM24/ iXHD/ I-VAN iBHXH), Quý khách vui lòng chuẩn bị hồ sơ như sau: . 01 Giấy đăng ký dịch vụ sử dụng dịch vụ TS24 (Người đại diện pháp luật ký tên & đóng dấu) . Tải giấy đăng ký và biểu phí dịch vụ  None [1] tại đây Trường hợp 1:* Thanh toán phí dịch vụ tại TS24. Quý khách vui lòng mang theo hồ sơ gia hạn đến địa chỉ 285/94B Cách mạng tháng 8, Phường 12, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh và gặp phòng Chăm sóc khách hang (CSKH). TS24 sẽ hỗ trợ gia hạn lại dịch vụ cho Quý khách trong vòng 20 phút. Về phần hóa đơn điện tử, Quý khách vui lòng chờ 1 đến 2 ngày và kiểm tra lại hộp thư để in hóa đơn điện tử. Trường hợp 2:* Thanh toán phí dịch vụ qua ngân hàng.

0 0

Hồ sơ Thu - Đăng ký BHXH tự nguyện

Hồ sơ Thu - Đăng ký BHXH tự nguyện ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Thực hiện lập hồ sơ Thu - Đăng ký BHXH tự nguyện, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau: -  *Trên thanh tiêu đề chọn  “Hồ sơ điện tử” (1)* >  “Thu” (2)* > “Đăng ký, đăng ký lại, điều chỉnh đóng BHXH tự nguyện, Cấp sổ BHXH” (3) *> Tạo lần nhập liệu và nhấn chọn “Đồng ý” (4)*. -  *Xuất hiện phiếu giao nhận hồ sơ, danh sách “Loại giấy tờ, biểu mẫu” *bên dưới, tùy chọn mẫu tờ khai cần nhập liệu theo một trong những trường hợp sau: Trường hợp 1: * người lập hồ sơ là cá nhân đăng ký lần đầu hoặc đăng ký lại sau thời gian tạm dừng đóng BHXH Tự nguyện thì đánh dấu chọn vào “Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (Mẫu số TK1-TS, 01 bản/người” *tại mục A phần I (1). Nếu cá nhân trước đây đã

0 0

Nộp báo cáo thống kê qua mạng

Nộp báo cáo thống kê qua mạng  ** Báo cáo thống kê điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện nộp báo cáo cho cơ quan Thống kê, trên ứng dụng iThongKe™, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau: 1. Nộp báo cáo thống kê đã nhập liệu trực tiếp trên ứng dụng và sử dụng thiết bị chữ ký số (USB Token) để ký nộp qua mạng:* - Trên thanh tiêu đề chọn “Báo cáo/ Tùy chọn” (1)* > “Kết xuất báo cáo” (2)*. - Tùy chọn kỳ báo cáo thống kê (1)* > Nhấn “Thực hiện” (2)* để chương trình tự động tổng hợp ra tờ khai hoàn chỉnh. - Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính > Đánh dấu chọn vào tờ khai cần nộp (1)* > Nhấn chọn “Ký và nộp hồ sơ” (2)* > Thực hiện theo hướng dẫn từ những bảng thông báo hiện ra (3)*. Lưu ý*: chọn đúng thông tin chữ ký số để ký nộp > Nhấn “Ký”* để thực hiện ký nộp hồ sơ qua mạ

0 0

Thông tin đơn vị | TS24 Corp

Thông tin đơn vị | TS24 Corp ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem Hướng Dẫn [1] 1. Giới thiệu: Chức năng Thông tin đơn vị hỗ trợ người dùng thiết lập một số thông tin cơ bản của doanh nghiệp, cập nhật thông tin người sử dụng chương trình, thông tin xuất hoá đơn cho đơn vị, quản lý thông tin gói dịch vụ đã kích hoạt và thông tin gói dịch vụ đã mua theo tài khoản TS24pro đang đăng nhập. 2. Vị trí chức năng: Trên thanh tiêu đề trong ứng dụng nhấn chọn vào mục “ TT chung*” ( 1*) > “ Thông tin đơn vị*” ( 2*). 3. Bảng “ Thông tin chung*”: Phần “ Thông tin chung*” ( 1*): nhập tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại (di động, cố định, fax)… một số nội dung như tỉnh/thành phố, quận/ huyện, phường/xã thì tùy chọn theo bảng danh mục thiết lập sẵn trên ứng dụng. Phần “ Kích hoạt tài khoản*”

0 0

CSKH_Hướng dẫn thủ tục thay đổi thông tin chứng thư số

CSKH_ Hướng dẫn thủ tục thay đổi thông tin chứng thư số ** Đăng ký & Gia hạn dịch vụ I. Để thực hiện thủ tục thay đổi thông tin chứng thư số, Quý khách vui lòng chuẩn bị hồ sơ như sau:* . 01 Giấy đề nghị thay đổi thông tin (Người đại diện pháp luật ký tên & đóng dấu) . 01 Bản sao giấy phép ĐKKD hoặc Quyết định thành lập (Photo từ bản chính và ký tên đóng dấu) . Tải giấy đề nghị thay đổi thông tin None [1] tại đây Lưu ý:* Đối với đơn vị thay đổi thông tin người đại diện pháp luật thì không cần phải cập nhật lại thông tin trên chứng thư số. Quý khách chỉ cần thay đổi thông tin người đại diện trên phần mềm kê khai như TaxOnline, iBHXH… * Trường hợp 1:* Thay đổi thông tin trực tiếp tại TS24 Quý khách vui lòng mang theo hồ sơ và token đến địa chỉ 285/94B Cách mạng tháng 8, Phường 12, Quận 10, T

0 0

Hồ sơ Thẻ - Đổi thẻ BHYT do TT ghi trên thẻ không đúng

Hồ sơ Thẻ - Đổi thẻ BHYT do TT ghi trên thẻ không đúng ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem Hướng Dẫn [1] Thực hiện lập hồ sơ Thẻ, trường hợp nghiệp vụ  đổi thẻ BHYT do thông tin ghi trên thẻ không đúng, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề chon vào mục  “Hồ sơ điện tử” (1)* > “Thẻ” (2) *>   “[610] Cấp lại thẻ BHYT do thay đổi thông tin in trên thẻ” (3)* > Tùy chọn kỳ kê khai và tạo lần nhập liệu (4)*. - Bảng “Danh sách tờ khai , biểu mẫu”*, tùy theo đối tượng người lao động mà người dùng đánh dấu chọn mẫu tờ khai trong mục “I_Thủ tục hồ sơ”* hoặc “II_Thủ tục hồ sơ đối với đối tượng chính sách thuộc sơ Lao động Thương binh và Xã hội quản lý” (1)*, trường hợp gửi hồ sơ vừa để thay đổi thông tin nhân thân và báo mất thẻ BHYT thì tùy chọn thêm mẫu tờ

0 0

Ký và nộp tờ khai thuế qua mạng

Ký và nộp tờ khai thuế qua mạng ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện ký và nộp tờ khai thuế qua mạng, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “ Kết xuất báo cáo*” (1)*, tuỳ chọn kỳ báo cáo và thời gian kê khai (2)* và nhấn “ Tính*” (3) * Xuất hiện bảng danh sách tên tờ khai, kiểm tra tùy chọn đúng năm tính thuế (1), đánh dấu chọn tờ khai cần kết xuất (2)* > nhấn chọn “ Kết xuấ*t” (3)*. Chương trình sẽ tự động thực hiện tổng hợp ra tờ khai hoàn chỉnh, đánh dấu chọn tờ khai cần nộp, lưu ý kiểm tra cột “ Kỳ kê khai*” xem đã đúng theo kỳ cần nộp hay không, trước khi ký và nộp qua mạng (1)*, có thể nhấn đúp chuột (double click) vào biểu tượng file để mở xem nội dung chi tiết trên tờ khai (2).* - Gắn thiết bị chữ ký số (

0 0

Sao lưu – phục hồi dữ liệu

Sao lưu – phục hồi dữ liệu ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem hướng dẫn [1] Để sao lưu – phục hồi dữ liệu, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau: 1. Sao lưu dữ liệu:* - Trên thanh tiêu đề chọn vào mục "Tùy chọn" (1)* > "Sao lưu dữ liệu" (2)* hoặc chọn vào mục “iBHXH” (1)* > “Sao lưu dữ liệu” (2)*. Xuất hiện bảng hướng dẫn sao lưu dữ liệu iBHXH, nhấn chọn “Tiếp tục” (3)*. - Tại giao diện “Hỗ trợ sao lưu dữ liệu iBHXHTM”*, nhấn chọn dấu “…” (1)* để mở cửa sổ lưu file dữ liệu, tùy chọn vị trí lưu tại máy tính và đặt tên cho file lưu (2)* > chọn “Save” (3)* > “Bắt đầu sao lưu” (4)* để chương trình thực hiện quá trình sao lưu. 2. Phục hồi dữ liệu:* - Trên thanh tiêu đề chọn vào mục "Tùy chọn" (1)* > "Phục hồi dữ liệu" (2)* hoặc chọn vào mục “iBHXH” (1)* > “Phục hồi dữ liệu”

0 0

Hồ sơ Thu - Điều chỉnh chức danh

Hồ sơ Thu - Điều chỉnh chức danh ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem Hướng Dẫn [1] I. Giới thiệu:* Nội dung tài liệu này hướng dẫn người dùng lập hồ sơ Thu, nghiệp vụ Tăng – Điều chỉnh chức danh* trong ứng dụng iBHXH™ II. Hướng dẫn sử dụng:* 1. Vị trí hồ sơ:* “Hồ sơ điện tử” > “Thu” > “[600] Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT 2. Nhập liệu:*             Sau khi nhấn chọn Hồ sơ Thu [600], xuất hiển bảng “Chọn kỳ kê khai”* người dùng tùy chỉnh Tháng/Năm làm hồ sơ (1) *> Tạo mới lần nhập liệu (2) > “Đồng ý” (3)* Tại giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, kiểm tra và nhập thông tin “Địa chỉ nhận kết quả từ CQ BHXH” (1) *và “Người nộp” (2)*, danh sách giấy tờ, biểu mẫu ở bên dưới, đánh dấu chọn "Trường hợp báo tăng lao động, điều chỉnh chức danh

1 0

Chức năng “Quản lý NLĐ”

Chức năng “Quản lý NLĐ” ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem hướng dẫn [1] I. Giới thiệu: Chức năng “Quản lý NLĐ”* hỗ trợ cho người dùng quản lý dễ dàng danh sách người lao động hiện có tại doanh nghiệp, từ đây khi thực hiện một hồ sơ nghiệp vụ BHXH, trong mẫu nhập liệu, người dùng có thể truy xuất để lấy thông tin từ danh mục này vào tờ khai, giảm được thời gian nhập chi tiết thông tin người lao động vào mẫu tờ khai, từ thông tin chi tiết người lao động thiết lập ban đầu, hàng tháng sẽ tự tổng hợp và xuất ra bảng kê chi tiết tỉ lệ và số tiền đóng bảo hiểm của doanh nghiệp và từng cá nhân. II. Hướng dẫn thiết lập danh mục “Quản lý NLĐ” trong ứng dụng iBHXH™: Qui tắc nhập liệu chung: nhập liệu trực tiếp trên ứng dụng, hoặc trong mỗi mục có thể tạo file mẫu excel để nhập liệu trước, sa

0 0

Xóa bỏ (hủy) hóa đơn đã xuất

Xóa bỏ (hủy) hóa đơn đã xuất ** Quản lý xuất hoá đơn điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện xóa bỏ (hủy) hóa đơn đã xuất, trong ứng dụng XuatHoaDon™ người dùng thực hiện như sau: -  * Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Hóa đơn điện tử” (1*) > “Danh sách hóa đơn điện tử” (2)*. - Tùy chọn mẫu hóa đơn (1)* , thực hiện tra cứu danh sách hóa đơn đã xuất (2)* , nhấp chuột phải chọn xóa bỏ hóa đơn (3)* . - Xuất hiện biên bản thu hồi hóa đơn, người dùng gắn thiết bị chữ ký số USB token vào máy tính, thực hiện nhập thông tin theo hướng dẫn tại mẫu biên bản này và nhấn chọn “Lưu (F5)”. * * - Anh/chị vui lòng làm lại bước 2 chọn chữ ký số để ký số. Hoàn tất ký số biên bản hủy hóa đơn, người dùng có thể in biên bản này để gửi email đến người mua hàng. Tình trạng hóa đơn lúc này sẽ chuyển t

0 0

Hồ sơ Sổ - NLĐ đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH

Hồ sơ Sổ - NLĐ đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH   ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Để lập hồ sơ NLĐ đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau: -  *Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1)* > “Sổ” (2)* > “Rà soát, trả sổ BHXH” (3)* > “[625] Người lao động đề nghị nhận sổ BHXH do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH” (4)*. Xuất hiện bảng tùy chọn kỳ kê khai, nhấp chọn “Đồng ý” (5)* -  *Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, tùy thuộc nghiệp vụ phát sinh người dùng tùy chọn biểu mẫu tờ khai cần lập. Đối với trường hợp người lao động đề nghị nhận sổ do đơn vị đã nộp trả cơ quan BHXH từ năm 2008 trở về trước chọn biểu mẫu tờ khai mục A Đối với trường hợp bổ sung hồ sơ cấp sổ BHXH cho lao động kỳ trước bị thiếu

0 0

Thay đổi cập nhật T-VAN(Gia hạn, thay mới chữ ký số hoặc thay đổi Email)

Thay đổi cập nhật T-VAN(Gia hạn, thay mới chữ ký số hoặc thay đổi Email) ** Dịch vụ thuế điện tử Xem hướng dẫn [1] Để thực hiện cập nhật lại thông tin đăng ký T-VAN, trong trường hợp người dùng mới gia hạn lại thiết bị chữ ký số, hoặc thay đổi thiết bị chữ ký số của nhà cung cấp khác, thông tin email và số điện thoại cho hệ thống của cơ quan Thuế, người dùng thực hiện theo 1 trong 2 cách sau: 1. Thực hiện trong ứng dụng TaxOnline™: - Gắn thiết bị chữ ký số USB Token vào máy tính. - Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “ TT chung*” (1)* > “ Đăng ký T-VAN*” (2)* > “ ĐK thay đổi chứng thư số của NNT*” (3)*. - Tại giao diện “ Đăng ký thay đổi chứng thư số của NNT*”, kiểm tra đúng thông tin chứng thư số mới, nếu cần cập nhật thông tin email thì nhập địa chỉ email mới (1)* > chọn “ Nộp Hồ Sơ*” (2)

0 0

Hồ sơ Sổ - Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ (Hồ sơ giấy)

Hồ sơ Sổ - Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ (Hồ sơ giấy) ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem Hướng Dẫn [1] Để lập hồ sơ Cấp lại sổ do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1)* > “Sổ” (2)* > “Cấp lại sổ BHXH” (3)* > "[609] Cấp lại sổ BHXH do điều chỉnh nội dung đã ghi trên sổ” (4)*. Xuất hiện bảng tùy chọn kỳ kê khai, nhấp chọn “Đồng ý” * - Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, người dùng nhấp chọn biểu mẫu, tờ khai cần lập gửi cho cơ quan BHXH (1)* > Xuất hiện tờ khai để người dùng nhập liệu (2)* - Người dùng nhập thông tin vào các mẫu tờ khai theo một trong hai cách sau: Cách 1: Nhập trực tiếp vào ứng dụng  * Cách 2: Dùng file mẫu để nạp dữ liệu vào ứng dụng * Nhập dữ liệu