Đối với các lô hàng tiền chất công nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì doanh nghiệp không phải xin giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp tại Cục Hóa chất.

Phúc đáp công văn 437/HQDB-GSQL ngày 04/03/2019 của Cục Hải quan tỉnh Bình Dương về việc vướng mắc giấy phép tiền chất công nghiệp đối với hàng xuất khẩu tại chỗ, Cục Giám sát quản lý về Hải quan có ý kiến như sau:

-          Theo điểm a, c khoản 1 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC thì hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ gồm:

+   Sản phẩm gia công; máy móc, thiết bị thuê hoặc mượn; nguyên liệu, vật tư dư thừa; phế liệu, phế phẩm thuộc hợp đồng gia công theo quy định.

+   Hàng hóa mua bán giữa doanh nghiệp Việt Nam với tổ chức, cá nhân nước ngoài không có hiện diện tại Việt Nam và được thương nhân nước ngoài chỉ định giao, nhận hàng hóa với doanh nghiệp khác tại Việt Nam.

-          Căn cứ theo công văn 296/HC-QLHC ngày 04/04/2019 của Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) thì: đối với các lô hàng tiền chất công nghiệp xuất khẩu, nhập khẩu tại chỗ theo quy định tại điểm a, c khoản 1 Điều 86 Thông tư 38/2015/TT-BTC, doanh nghiệp không phải xin giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu tiền chất công nghiệp tại Cục Hóa chất.

 

Theo Công văn số 1418/GSQL-GQ2 ngày 04/05/2019 của Cục GSQL về Hải quan.

Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể
xem tại đây