Ngày 28/06 và 05/07/2019 là 2 đợt cập nhật các văn bản mới - văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Thuế trên ứng dụng VBPL.

Trong 02 đợt cập nhật này, có 111 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 1711/QĐ-BCT
(18/06/2019)
Thuế chống BPG tạm thời đối với sản phẩm thép hợp kim hoặc không hợp kim từ Trung Hoa và Hàn quốc
2 13479/BTC-TCT
(23/09/2009)
Công văn 13479/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc kê khai bổ sung và xử lý vi phạm về thuế đối với doanh nghiệp theo kiến nghị của Kiểm toán nhà nước
3 947/QĐ-BTC
(06/06/2019)
Sửa đổi Quyết định 2156/QĐ-BTC và Quyết định 2158/QĐ-BTC
4 310/TCT-DNL
(28/01/2019)
Trả lời kiến nghị của các công ty chứng khoán về áp dụng Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP
5 476/TCT-CS
(13/02/2019)
Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng
6 581/TCT-DNL
(25/02/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng khi góp vốn đầu tư
7 812/TCT-DNL
(13/03/2019)
Ngày lập và ký duyệt trên hóa đơn điện tử theo TT 32/2011/TT-BTC
8 939/TCT-DNL
(20/03/2019)
Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
9 1010/TCT-CS
(25/03/2019)
Lập hóa đơn giá trị gia tăng
10 1011/TCT-CS
(25/03/2019)
Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chủ tàu cá
11 1016/TCT-CS
(25/03/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
12 1043/TCT-CS
(27/03/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố
13 1185/TCT-CS
(03/04/2019)
Lập hóa đơn điều chỉnh thuế giá trị gia tăng
14 1186/TCT-CS
(03/04/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng
15 1192/TCT-CS
(03/04/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng
16 1193/TCT-CS
(03/04/2019)
Hóa đơn điện tử
17 1248/TCT-CS
(05/04/2019)
Chính sách thuế đối với dịch vụ nghiên cứu lâm sàng của Bệnh viện Lão Khoa Trung ương và Bệnh viện K
18 1348/TCT-CS
(10/04/2019)
Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng
19 1381/TCT-DNL
(12/04/2019)
Thực hiện hóa đơn điện tử có mã xác thực
20 1855/TCT-CS
(09/05/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
21 1925/TCT-CS
(15/05/2019)
Thu hồi tiền thuế giá trị gia tăng đã hoàn
22 1988/TCT-DNL
(20/05/2019)
Khai nộp thuế TNCN khi xử lý tài sản đảm bảo là BĐS của khoản nợ xấu theo quy định tại NQ 42/2017/QH14
23 2009/TCT-CS
(21/05/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
24 2044/TCT-CS
(22/05/2019)
Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
25 2119/TCT-CS
(27/05/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
26 2173/TCT-CS
(30/05/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng
27 2175/TCT-CS
(30/05/2019)
Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng dự án đầu tư cùng tỉnh, thành phố
28 2243/TCT-DNNCN
(04/06/2019)
Chính sách thuế đối với ngành nghề gia công may mặc
29 2252/TCT-CS
(04/06/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
30 2260/TCT-CS
(04/06/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với chuyển đổi loại hình doanh nghiệp
31 2287/TCT-CS
(05/06/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
32 2294/TCT-CS
(05/06/2019)
Giải đáp vướng mắc chính sách thu lệ phí trước bạ
33 2296/TCT-DNL
(06/06/2019)
Hướng dẫn thực hiện hóa đơn điện tử
34 2331/TCT-CS
(07/06/2019)
Giải đáp chính sách thu lệ phí trước bạ
35 2333/TCT-CS
(07/06/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
36 2342/TCT-DNL
(10/06/2019)
Chính sách thuế khi xử lý tài sản bảo đảm cho khoản nợ xấu
37 2355/TCT-DNNCN
(10/06/2019)
Nghĩa vụ khấu trừ Thuế TNCN của tổ chức chi trả khi thuê cá nhân kinh doanh làm người lao động
38 2407/TCT-CS
(13/06/2019)
Thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động chuyển giao công nghệ
39 2501/TCT-CS
(21/06/2019)
Chính sách thuế nhà thầu đối với nhà thầu nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam nhưng không hiện diện tại Việt Nam
40 2503/TCT-CS
(21/06/2019)
Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng
41 2504/TCT-CS
(21/06/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
42 2541/TCT-CS
(24/06/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
43 11939/CT-TTHT
(27/03/2019)
Thuế thu nhập doanh nghiệp khi Quỹ đầu tư chứng khoán giải thể
44 13409/CT-TTHT
(29/03/2019)
Nộp thuế thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản
45 13704/CT-TTHT
(29/03/2019)
Chi phí đầu tư ra nước ngoài
46 13713/CT-TTHT
(29/03/2019)
Ghi nhận doanh thu, kê khai nộp thuế giá trị gia tăng
47 16277/CT-TTHT
(08/04/2019)
Chính sách hoàn thuế giá trị gia tăng
48 21382/CT-TTHT
(17/04/2019)
Thuế suất thuế GTGT đối với bán hàng hóa, vật tư cho DN VN để thực hiện công trình xây dựng tại nước ngoài
49 21836/CT-TTHT
(18/04/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đầu vào đối với dịch vụ xuất khẩu
50 21838/CT-TTHT
(18/04/2019)
Giảm trừ đối với khoản đóng bảo hiểm của người nước ngoài là cá nhân cư trú tại Việt Nam
51 21840/CT-TTHT
(18/04/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động của trung tâm thể dục, thể thao
52 21841/CT-TTHT
(18/04/2019)
Khấu hao tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp
53 23470/CT-TTHT
(22/04/2019)
Thuế nhà thầu cho dịch vụ phát sinh ngoài Việt Nam
54 26984/CT-TTHT
(26/04/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng tiền đầu tư khuôn
55 26995/CT-TTHT
(26/04/2019)
Thuế nhà thầu
56 27001/CT-TTHT
(26/04/2019)
Chi phí tăng ca cho người lao động
57 29282/CT-TTHT
(06/05/2019)
Chi phí hợp lý đối với các khoản tài trợ giáo dục khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp
58 40632/CT-TTHT
(30/05/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
59 43467/CT-TTHT
(07/06/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
60 43470/CT-TTHT
(07/06/2019)
Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản thu về ở nội trú
61 43471/CT-TTHT
(07/06/2019)
Hạch toán mua tài sản cố định bằng Quỹ đầu tư phát triển
62 44029/CT-TTHT
(10/06/2019)
Hạch toán góp vốn bằng ngoại tệ
63 44031/CT-TTHT
(10/06/2019)
Hướng dẫn về nội dung sử dụng bất hợp pháp hóa đơn
64 44032/CT-TTHT
(10/06/2019)
Chuyển đổi hóa đơn điện tử ra giấy có số dòng nhiều hơn 1 trang
65 44033/CT-TTHT
(10/06/2019)
Kê khai, hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
66 44285/CT-TTHT
(10/06/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ kiểm định kỹ thuật cho doanh nghiệp nước ngoài
67 44286/CT-TTHT
(10/06/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ ăn uống cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất
68 44287/CT-TTHT
(10/06/2019)
Khấu trừ thuế thu nhập cá nhân phát sinh tại nước ngoài
69 44288/CT-TTHT
(10/06/2019)
Mở tờ khai hải quan để chứng minh nguồn tiền thanh toán ngoại tệ
70 44289/CT-TTHT
(10/06/2019)
Chi phí tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động tài trợ cho y tế
71 44290/CT-TTHT
(10/06/2019)
Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn
72 44291/CT-TTHT
(10/06/2019)
Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản là tài sản bảo đảm
73 44292/CT-TTHT
(10/06/2019)
Kê khai và nộp thuế thu nhập cá nhân, giá trị gia tăng
74 44738/CT-TTHT
(11/06/2019)
Nghĩa vụ nộp thuế GTGT, TNDN đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản
75 44743/CT-TTHT
(11/06/2019)
Chỉ tiêu ngày, giờ ký trên hóa đơn điện tử
76 44744/CT-TTHT
(11/06/2019)
Chỉ tiêu ngày, giờ ký trên hóa đơn điện tử
77 44996/CT-TTHT
(12/06/2019)
Trích khấu hao tài sản cố định
78 45549/CT-TTHT
(13/06/2019)
Chính sách thuế đối với nhà thầu nước ngoài
79 45551/CT-TTHT
(13/06/2019)
Chi phí quảng cáo trên Google, Facebook
80 45553/CT-TTHT
(13/06/2019)
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
81 45559/CT-TTHT
(13/06/2019)
Chính sách thuế đối nhà thầu đối với lãi tiền gửi ngân hàng và lãi chênh lệch tỷ giá
82 45561/CT-TTHT
(13/06/2019)
Hiệu lực văn bản và kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng
83 45562/CT-TTHT
(13/06/2019)
Miễn chữ ký người mua trên hóa đơn điện tử
84 45565/CT-TTHT
(13/06/2019)
Chuyển đổi hóa đơn điện tử sang hóa đơn giấy
85 45566/CT-TTHT
(13/06/2019)
Vướng mắc chính sách thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện Nghị quyết 42/2017/QH14
86 46319/CT-TTHT
(17/06/2019)
Xuất hóa đơn dịch vụ cho khách hàng
87 46320/CT-TTHT
(17/06/2019)
Xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào được hoàn liên quan tới hoạt động xuất khẩu
88 46321/CT-TTHT
(17/06/2019)
Hóa đơn giá trị gia tăng khi khách hàng ủy quyền cho chi nhánh của mình thanh toán
89 46322/CT-TTHT
(17/06/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với lãi và phí của khoản vay ADB
90 46549/CT-TTHT
(17/06/2019)
Nghĩa vụ thuế đối với nguyên liệu vàng được gia công thành đồ trang sức tại nước ngoài
91 46776/CT-TTHT
(18/06/2019)
Thuế suất hàng mẫu không thu tiền
92 47002/CT-TTHT
(18/06/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
93 47277/CT-TTHT
(19/06/2019)
Hóa đơn điện tử kèm bảng kê
94 47278/CT-TTHT
(19/06/2019)
Hoàn thuế đối với hàng hóa xuất khẩu
95 47280/CT-TTHT
(19/06/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
96 47390/CT-TTHT
(19/06/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp
97 47391/CT-TTHT
(19/06/2019)
Thuế thu nhập cá nhân đối với khoản trợ cấp mất việc làm
98 47692/CT-TTHT
(20/06/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng các dịch vụ cung cấp cho doanh nghiệp chế xuất
99 48810/CT-TTHT
(24/06/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
100 48812/CT-TTHT
(24/06/2019)
Xuất hóa đơn điện tử kèm bảng kê
101 48813/CT-TTHT
(24/06/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
102 48814/CT-TTHT
(24/06/2019)
Xuất hóa đơn cho chi nhánh
103 48815/CT-TTHT
(24/06/2019)
Thuế thu nhập cá nhân đối với tiền lương làm thêm giờ
104 48817/CT-TTHT
(24/06/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động cho thuê tài sản công
105 48819/CT-TTHT
(24/06/2019)
Lập hóa đơn giá trị gia tăng đối với tiền tạm ứng để thực hiện dịch vụ tư vấn
106 48820/CT-TTHT
(24/06/2019)
Thuế nhà thầu
107 48823/CT-TTHT
(24/06/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng
108 48825/CT-TTHT
(24/06/2019)
Dùng song song hóa đơn điện tử và hóa đơn giấy
109 49444/CT-TTHT
(25/06/2019)
Đồng tiền ghi trên hóa đơn
110 49849/CT-TTHT
(26/06/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
111 49850/CT-TTHT
(26/06/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng dịch vụ thực hiện tại nước ngoài

Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí