Ngày 23 và 30/05/2019 là 2 đợt cập nhật các văn bản mới - văn bản hướng dẫn trong lĩnh vực Thuế trên ứng dụng VBPL.

Trong 02 đợt cập nhật này, có 107 văn bản hướng dẫn, danh sách các văn bản như sau:

1 686/QĐ-BTC
(19/04/2019)
Danh mục vị trí công tác; thời hạn luân phiên, điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với công, viên chức của BTC
2 4907/BTC-CST
(26/04/2019)
Chính sách thuế đối với sản xuất, lắp ráp phương tiện phòng cháy và chữa cháy
3 50/TCT-KK
(04/01/2019)
Hoàn tiền thuế nộp thừa
4 85/TCT-QLN
(07/01/2019)
Xử lý thu tiền thuế nợ do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ
5 85/TCT-QLN
(07/01/2019)
Xử lý thu tiền thuế nợ do tổ chức, cá nhân khác nắm giữ
6 108/TCT-QLN
(09/01/2019)
Xóa tiền thuế nợ
7 135/TCT-CS
(10/01/2019)
Thuế nhà thầu đối với giải thưởng cuộc thi trình bày dự án khởi nghiệp của Công ty Nhật Bản
8 210/TCT-KTNB
(17/01/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
9 224/TCT-CS
(17/01/2019)
Chính sách thu tiền sử dụng đất
10 275/TCT-CS
(24/01/2019)
Hóa đơn đối với hộ, cá nhân kinh doanh
11 510/TCT-CS
(18/02/2019)
Chính sách thu tiền sử dụng đất
12 566/TCT-DNL
(22/02/2019)
Chính sách thuế về khấu hao tài sản cố định
13 569/TCT-KK
(22/02/2019)
Xử lý hoàn trả số tiền thu hồi hoàn nộp thừa
14 605/TCT-CS
(26/02/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng và thu nhập doanh nghiệp
15 637/TCT-DNL
(28/02/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp đối với khoản tiền bồi hoàn
16 786/TCT-KK
(12/03/2019)
Hướng dẫn chuyển hộ lên doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định 108/2018/NĐ-CP
17 803/TCT-CS
(13/03/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
18 890/TCT-CS
(18/03/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng khi chuyển đổi doanh nghiệp
19 903/TCT-CS
(18/03/2019)
Chính sách thuế nhà thầu trong quá trình thanh tra thuế
20 999/TCT-CS
(25/03/2019)
Hướng dẫn chuyển lỗ khi tính thuế TNDN đối với doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng ngoại tệ
21 1007/TCT-CS
(25/03/2019)
Xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chậm xuất hóa đơn, không xuất hóa đơn
22 1040/TCT-CS
(27/03/2019)
Phân bổ thuế giá trị gia tăng đầu vào
23 1047/TCT-DNL
(27/03/2019)
Chi phí hỗ trợ đối với khoản chi hỗ trợ nhân viên bán hàng
24 1074/TCT-CS
(28/03/2019)
Thuế giá trị gia tăng
25 1085/TCT-KK
(29/03/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng
26 1287/TCT-DNNCN
(08/04/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
27 1494/TCT-DNNCN
(18/04/2019)
Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh bất động sản
28 1508/TCT-CS
(18/04/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm xuất khẩu từ tài nguyên khoáng sản
29 1533/TCT-CS
(19/04/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu
30 1537/TCT-CS
(19/04/2019)
Hóa đơn hàng hóa dịch vụ
31 1539/TCT-CS
(19/04/2019)
Thu tiền sử dụng đất
32 1549/TCT-CS
(19/04/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
33 1582/TCT-DNNCN
(22/04/2019)
Chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
34 1590/TCT-DNNCN
(22/04/2019)
Chính sách thuế đối với khoản tiền lương chủ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
35 1593/TCT-DNNCN
(22/04/2019)
Chính sách thuế đối với cá nhân kinh doanh
36 1605/TCT-KK
(23/04/2019)
Vướng mắc trong hạch toán nộp tiền vào ngân sách nhà nước đối với Chi cục Thuế khu vực
37 1610/TCT-CS
(23/04/2019)
Hoàn thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm xuất khẩu từ tài nguyên, khoáng sản
38 1621/TCT-DNNCN
(23/04/2019)
Giá tính lệ phí trước bạ xe máy nhập khẩu
39 1638/TCT-PC
(24/04/2019)
Giải thể Văn phòng điều hành nhà thầu
40 1639/TCT-DNNCN
(24/04/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân đối với nhà ở, đất ở duy nhất
41 1650/TCT-DNNCN
(24/04/2019)
Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân
42 1661/TCT-CS
(25/04/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
43 1663/TCT-CS
(25/04/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
44 1665/TCT-CS
(25/04/2019)
Xử lý về thuế
45 1670/TCT-KK
(25/04/2019)
Kê khai thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư
46 1671/TCT-DNNCN
(25/04/2019)
Giải đáp chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
47 1712/TCT-CS
(26/04/2019)
Thuế giá trị gia tăng khi thực hiện triển khai hệ thống ứng dụng dịch vụ đỗ xe iParking
48 1713/TCT-CS
(26/04/2019)
Xuất hóa đơn khi bệnh viện trả lại hàng
49 1725/TCT-KK
(02/05/2019)
Kê khai chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng
50 1744/TCT-KK
(03/05/2019)
Kê khai thuế giá trị gia tăng hàng nhập khẩu nộp thừa
51 1752/TCT-DNL
(04/05/2019)
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư của Tổng công ty phát điện 1
52 1763/TCT-KK
(04/05/2019)
Xử lý và trả lời kiến nghị của người nộp thuế
53 1765/TCT-DNNCN
(04/05/2019)
Chính sách thuế thu nhập cá nhân
54 1788/TCT-DNL
(07/05/2019)
Thuế giá trị gia tăng hàng bán trả lại
55 1791/TCT-DNL
(07/05/2019)
Khấu trừ thuế giá trị gia tăng đối với việc nhập khẩu than phục vụ chạy thử dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân 4
56 1815/TCT-CS
(08/05/2019)
Thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu để xây dựng, lắp đặt công trình cho doanh nghiệp chế xuất
57 11949/CT-TTHT
(27/03/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng của dịch vụ tìm kiếm và giới thiệu khách hàng
58 13696/CT-TTHT
(29/03/2019)
Trả lời chính sách thuế giá trị gia tăng
59 13697/CT-TTHT
(29/03/2019)
Chính sách thuế đối với thu nhập của Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
60 13703/CT-TTHT
(29/03/2019)
Thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân không cư trú
61 13718/CT-TTHT
(29/03/2019)
Thuế thu nhập cá nhân, thu nhập doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
62 14120/CT-TTHT
(03/04/2019)
Hướng dẫn chính sách thuế thu nhập cá nhân
63 14124/CT-TTHT
(03/04/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ đại diện sở hữu công nghiệp
64 14386/CT-TTHT
(04/04/2019)
Kê khai bổ sung hóa đơn giá trị gia tăng bị bỏ sót
65 20569/CT-TTHT
(16/04/2019)
Lập hóa đơn điện tử đối với khách hàng không lấy hóa đơn
66 20571/CT-TTHT
(16/04/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hợp đồng nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ
67 21834/CT-TTHT
(18/04/2019)
Hóa đơn điện tử kèm bảng kê
68 23469/CT-TTHT
(22/04/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
69 23474/CT-TTHT
(22/04/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
70 23476/CT-TTHT
(22/04/2019)
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng
71 24005/CT-TTHT
(22/04/2019)
Thuế thu nhập doanh nghiệp, thu nhập cá nhân đối với khoản chi công tác phí
72 24064/CT-TTHT
(22/04/2019)
Sử dụng bảng kê giấy kèm theo hóa đơn điện tử
73 26988/CT-TTHT
(26/04/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử tại Chi nhánh và Phòng bán hàng
74 26993/CT-TTHT
(26/04/2019)
Chính sách thuế trường hợp cá nhân sử dụng nhà của công ty
75 26994/CT-TTHT
(26/04/2019)
Kê khai thuế với chi nhánh hạch toán phụ thuộc
76 26996/CT-TTHT
(26/04/2019)
Thuế giá trị gia tăng đối với thiết bị do chủ đầu tư nhập khẩu
77 26998/CT-TTHT
(26/04/2019)
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, chuyển lỗ khi nhận sáp nhập
78 27002/CT-TTHT
(26/04/2019)
Sử dụng hóa đơn đặt in
79 27003/CT-TTHT
(26/04/2019)
Hạch toán đối với nghiệp vụ tặng quà cho khách hàng
80 29276/CT-TTHT
(06/05/2019)
Sử dụng hóa đơn
81 29280/CT-TTHT
(06/05/2019)
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư tại Bắc Ninh
82 29281/CT-TTHT
(06/05/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
83 29932/CT-TTHT
(07/05/2019)
Phúc đáp ý kiến về hoàn thuế theo Quyết định 57498/QĐ-CT
84 32729/CT-TTHT
(14/05/2019)
Sử dụng hóa đơn điện tử
85 35836/CT-TTHT
(20/05/2019)
Chính sách thuế đối với hoạt động mua tour du lịch trọn gói của nhà thầu nước ngoài
86 35837/CT-TTHT
(20/05/2019)
Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
87 35841/CT-TTHT
(20/05/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động xây dựng nhà xưởng cho doanh nghiệp chế xuất
88 35842/CT-TTHT
(20/05/2019)
Xử lý vi phạm chậm nộp báo cáo sử dụng hóa đơn
89 35843/CT-TTHT
(20/05/2019)
Thủ tục ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
90 35844/CT-TTHT
(20/05/2019)
Giá tính thuế Tiêu thụ đặc biệt
91 35845/CT-TTHT
(20/05/2019)
Chính sách thuế đối với dự án sử dụng vốn ODA
92 35846/CT-TTHT
(20/05/2019)
Thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với phí dịch vụ xuất khẩu lao động
93 35847/CT-TTHT
(20/05/2019)
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ
94 35849/CT-TTHT
(20/05/2019)
Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng
95 35851/CT-TTHT
(20/05/2019)
Điều chỉnh hóa đơn từ đối tượng không chịu thuế sang thuế suất 10%
96 35853/CT-TTHT
(20/05/2019)
Áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
97 35855/CT-TTHT
(20/05/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp khi bán, thanh lý tài sản nhà nước
98 35856/CT-TTHT
(20/05/2019)
Lưu trữ sổ sách kế toán trên phương tiện điện tử
99 35857/CT-TTHT
(20/05/2019)
Hóa đơn giá trị gia tăng khi tặng hàng mẫu cho khách hàng
100 36452/CT-TTHT
(21/05/2019)
Chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với dự án đầu tư mở rộng
101 36453/CT-TTHT
(21/05/2019)
Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đầu tư nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 1, Duyên Hải 3, Nghi Sơn 1 của Tổng cty phát điện 1
102 36782/CT-TTHT
(22/05/2019)
Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân
103 37290/CT-TTHT
(23/05/2019)
Ngành nghề được phép kinh doanh
104 132/CT-TTHT
(03/01/2019)
Thuế thu nhập doanh nghiệp
105 133/CT-TTHT
(03/01/2019)
Chính sách thuế giá trị gia tăng
106 310/CT-TTHT
(09/01/2019)
Chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp
107 624/CT-TTHT
(21/01/2019)
Chính sách thuế nhà thầu nước ngoài


Để xem chi tiết nội dung văn bản trên hoặc tìm kiếm các văn bản chuyên ngành Thuế, Hải quan, BHXH... vui lòng sử dụng ứng dụng VBPL của TS24 cung cấp hoàn toàn miễn phí