Lập tờ khai thuế môn bài

Lập tờ khai thuế môn bài

Dịch vụ thuế điện tử

XEM HƯỚNG DẪN

Để thực hiện lập tờ khai thuế môn bài, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

(mẫu tờ khai này chỉ áp dụng cho kỳ tính thuế 2016 trở về trước)

- Vào ứng dụng TaxOnlineTM, chọn “Kê khai” > “Thuế môn bài”.

-  Chọn “Năm tính thuế” > “Đồng ý”.

 - Tại giao diện nhập liệu, nhập vốn điều lệ, chương trình tự động hiển thị số thuế phải nộp (1), nếu có đơn vị hạch toán phụ thuộc cùng địa phương, thực hiện nhập thông tin của đơn vị đó vào danh sách bên dưới (2), chọn Ghi (F5) để lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu.


- Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) > “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)


- Sau khi hiển thị ra giao diện “Danh sách các báo cáo và biểu mẫu”, người dùng có thể kiểm tra lại nội dung của tờ khai bằng cách nhấn vào biểu tưởng XML (1) > Đánh dấu vào tờ khai cần nộp cho CQT (2) > “Ký và nộp tờ khai” (3) > “Chọn CKS” (4) > “Ký” (5).


- Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) > “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn ngày nộp báo cáo (3) > “Hiển thị kết quả” (4)

- Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột “Mô tả giao dịch” (5)

- Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai (6)


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.