Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/QTT-TNCN (TT92)

Lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân Mẫu 05/QTT-TNCN (TT92)

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để lập tờ khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân, mẫu 05/QTT-TNCN (TT92), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Kê khai(1) > “Quyết toán(2) > “Mẫu 05/QTT-TNCN (TT92)(3).


- Tùy chọn kỳ tính thuế > “Đồng ý”.


- Thưc hiện nhập liệu thông tin vào tờ khai theo 1 trong 2 cách sau:

Cách 1: Nhập dữ liệu trực tiếp vào bảng lương lao động trên ứng dụng.


 

Cách 2: Nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng.

Chọn File mẫu (1), thực hiện chọn vị trí lưu file (2)  và đặt tên file (3) > nhấn “Save” (4).


Thực hiện nhập dữ liệu trên file mẫu (1), nhập liệu thông tin người lao động vào sheet “BANGLUONG” (2), trường hợp có kê khai người phụ thuộc thì nhập thông tin bên sheet “16TH” (3), các cột phải nhập đúng quy định theo dạng mã được thiết lập tại sheet “PLuc” (4). Save file mẫu sau khi hoàn tất quá trình nhập liệu.          

Một số lưu ý khi thực hiện nhập liệu trên file mẫu:

- Sẽ có hướng dẫn cho những cột thông tin bắt buộc nhập hoặc nhập theo đúng định dạng yêu cầu từ file mẫu. Một số cột thông tin đã được hỗ trợ gán sẵn công thức tính thuế TNCN, người dùng lưu ý không làm mất hàng dữ liệu đầu tiên trong file mẫu.

- Trước khi bắt đầu thực hiện nhập liệu vào file mẫu, người dùng sao chép hàng đầu tiên và dán và những hàng tiếp theo, tùy theo số lượng nhân viên tại đơn vị mà thực hiện sao chép ra số hàng tương ứng trong file mẫu.

- Nhập đầy đủ số liệu vào những cột thông tin liên quan về tính thuế TNCN của người lao động. Một số cột thông tin như địa chỉ, số điện thoại… có thể không cần nhập liệu vì những nội dung này không thể hiện trên tờ khai quyết toán.

- Có thể sao chép từ file dữ liệu khác vào file mẫu, thực hiện Copy và Paste Special > Value.


Đóng file mẫu excel, vào lại ứng dụng  TaxOnline, chọn Nạp dữ liệu > Tùy chọn đối tượng cần nạp thông tin vào tờ khai (1) > “Đồng ý(2).


Xuất hiện bảng hộp thoại, chọn hình thức nạp dữ liệu (1), click vào dấu (..) (2) để chọn vị trí lưu và file mẫu đã làm (3) > nhấn “Open(4) > nhấn “Tải dữ liệu(5).


- Thực hiện nhập liệu xong bảng quyết toán năm, ứng dụng tự động tổng hợp số liệu qua tờ khai 05/QTT-TNCN (1)> nhấn “Ghi (F5)(2) để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.


- Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)


- Sau khi hiển thị ra giao diện “Danh sách các báo cáo và biểu mẫu”, người dùng có thể kiểm tra lại nội dung của tờ khai bằng cách nhấn vào biểu tưởng XML (1) > Đánh dấu vào tờ khai cần nộp cho CQT (2) > “Ký và nộp tờ khai” (3) “Chọn CKS” (4) “Ký” (5).


- Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn ngày nộp báo cáo (3) > “Hiển thị kết quả” (4)

- Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột “Mô tả giao dịch” (5)

- Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai (6)