Lập thông báo phát hành hóa đơn

Lập thông báo phát hành hóa đơn

Dịch vụ thuế điện tử


XEM HƯỚNG DẪN

Để thực hiện lập thông báo phát hành hóa đơn, trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “QLHĐ(1) > “Thông báo phát hành hóa đơn (2) > tùy chọn kỳ kê khai (3) > chọn “Đồng ý(4).- Thực hiện Nhập tên lần (1) > nhấn “Thêm mới (F2)(2).- Xuất hiện bảng nhập liệu bên phải, thực hiện nhập thông tin hóa đơn cần phát hành (1), lưu ý cột ngày bắt đầu sử dụng phải lớn hơn hoặc bằng ngày lập thông báo là 2 ngày, bên dưới chọn vào “…” (2) để đính kèm mẫu hóa đơn và quyết định. Kiểm tra lại thông tin, nhấn chọn “Lưu (F5)(3) để lưu lại nội dung đã nhập.


- Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)


- Sau khi hiển thị ra giao diện “Danh sách các báo cáo và biểu mẫu”, người dùng có thể kiểm tra lại nội dung của tờ khai bằng cách nhấn vào biểu tưởng XML (1) > Đánh dấu vào tờ khai cần nộp cho CQT (2) > “Ký và nộp tờ khai” (3) “Chọn CKS” (4) “Ký” (5).


- Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn ngày nộp báo cáo (3) > “Hiển thị kết quả” (4)

- Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột “Mô tả giao dịch” (5)

- Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai (6)


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.