Lập phiếu điều tra doanh nghiệp năm

Lập phiếu điều tra doanh nghiệp năm

Báo cáo thống kê điện tử

Xem hướng dẫn

Để thực hiện lập các mẫu phiếu "Phiếu điều tra doanh nghiệp năm, trong ứng dụng iThongKe™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề chọn vào “Báo cáo thống kê” > Nhấn chọn “Phiếu điều tra doanh nghiệp năm” > tùy chọn năm kê khai và nhấn chọn “Đồng ý”- Cột thông tin bên trái xuất hiện danh sách biểu mẫu phiếu điều tra (1), tùy theo loại hình doanh nghiệp và ngành nghề hoạt động của đơn vị mà người dùng chọn biểu mẫu nhập liệu tương ứng, bên phải sẽ hiển thị biểu mẫu tờ khai, thực hiện nhập số liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai trong ứng dụng (2), nhấn chọn “Ghi (F5)” sau khi đã hoàn tất nhập liệu (3). Trường hợp người dùng muốn tạo mới lần nhập liệu thì nhấn “Tạo mới” (4).


-Thực hiện tổng hợp ra tờ khai hoàn chỉnh để ký nộp điện tử.

Trên thanh tiêu đề chọn “Báo cáo/ Tùy chọn” (1) > “Kết xuất báo cáo” (2) > Tùy chọn kỳ báo cáo cần tổng hợp, nhấn “Thực hiện” (3), danh sách tờ khai hoản chỉnh sẽ xuất hiện bên phải (4), tùy chọn nộp tờ khai theo 2 cách (5): Ký và nộp hồ sơ (dùng chữ ký số) và Trình ký (gửi tờ khai cho người giữ thiết bị chữ ký số để ký nộp)


Người dùng có thể kiểm tra lại nội dung chi tiết của tờ khai bằng cách double click vào biểu tượng của tờ khai.- Tra cứu tình trạng tờ khai đã nộp

Để tra cứu lại tờ khai đã nộp, trong mục “Báo cáo/Tùy chọn” (1), chọn vào mục “Lịch sử giao dịch” (2), tùy chỉnh thời gian cần tra cứu (3) > nhấn “Hiển thị kết quả” (4) > double click vào tên tờ khai để mở xem lại nội dung tờ khai đã nộp (5), double click vào biểu tưởng file kết quả để mở xem kết quả phản hồi từ cơ quan Thống kê (6), có thể thực hiện lưu file đã nộp và kết quả nộp về máy tính. Cột “Kết quả xử lý từ CQTK” thể hiện tình trạng xử lý hồ sơ của cơ quan Thống kê (7).        (3) tùy chỉnh thời gian và kết quả giao dịch

(4) hiển thị kết quả tra cứu

(5) xem lại nội dung tờ khai đã nộp

(6) hiển thị kết quả xử lý, phản hồi từ cơ quan Thống kê

(7) xem file kết quả xử lý chi tiết của cơ quan Thống kê

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.