Lập danh mục phòng ban

Lập danh mục phòng ban

Quản lý hành chính, nhân sự

Để thực hiện lập danh mục phòng ban trong chức năng tính lương, người dùng thực hiện như sau:

 

- Vào ứng dụng HR24™ > “Danh mục” > “DM đơn vị/ phòng ban”.- Thực hiện nhập liệu 1 trong 2 cách: nhập liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai (1), hoặc làm file mẫu và nạp dữ liệu vào ứng dụng (2).- Nhấn “Lưu (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.