Lập báo cáo nhận in biên lai thu phí, lệ phí (BC01/AC)

Lập báo cáo nhận in biên lai thu phí, lệ phí (BC01/AC)

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để thực hiện lập báo cáo nhận in biên lai thu phí lệ phí (BC01/AC), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

- Vào ứng dụng  TaxOnline™ > “QLHĐ” > “Biên lai thu phí, lệ phí” >  “Báo cáo nhận in biên lai thu phí, lệ phí (BC01/AC)” > tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “Đồng ý”.
- Thực hiện nhập liệu vào biểu mẫu tờ khai trên phần mềm theo 2 cách: nhập liệu trực tiếp trên ứng dụng  (1) hoặc làm file mẫu và thực hiện nạp dữ liệu vào ứng dụng (2).

 

- Nhấn chọn “Lưu (F5)” để lưu lại hoàn tất thông tin kê khai.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.