Khai báo thông tin đơn vị

Khai báo thông tin đơn vị 

Báo cáo thống kê điện tử

Xem hướng dẫn

1. Giới thiệu:

Chức năng Thông tin đơn vị hỗ trợ người dùng thiết lập một số thông tin cơ bản của doanh nghiệp, cập nhật thông tin người sử dụng chương trình, thông tin xuất hoá đơn cho đơn vị, quản lý thông tin gói dịch vụ đã kích hoạt và thông tin gói dịch vụ đã mua theo tài khoản TS24pro đang đăng nhập.

2. Vị trí chức năng:

Trên thanh tiêu đề trong ứng dụng nhấn chọn vào mục “TT chung” (1) > “Thông tin đơn vị” (2).


3. Bảng “Thông tin chung”:
Phần “Thông tin chung: nhập tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại (di động, cố định, fax)… một số nội dung như tỉnh/thành phố, quận/ huyện, phường/xã thì tùy chọn theo bảng danh mục thiết lập sẵn trên ứng dụng.4. Bảng “Thông tin Cơ quan quản lý”:
Phần “Thông tin giao dịch với Cơ quan thống kê” người dùng thực hiện chọn đúng “Loại hình doanh nghiệp” của đơn vị và “Cơ quan thống kê” quản lý


5. Bảng “Thông tin người liên hệ”:

Phần “Thông tin người liên hệ TS24pro” (1): hỗ trợ cập nhật thông tin người dùng trực tiếp trên ứng dụng, TS24 sẽ liên hệ đến người dùng theo thông tin này để thông báo những thay đổi về chính sách giá, gửi báo gia hạn dịch vụ hoặc giới thiệu về sản phẩm dịch vụ mới của TS24 trong suốt thời gian sử dụng dịch vụ.

Phần “Thông tin xuất hoá đơn” (2): ghi nhận thông tin đăng ký ban đầu của đơn vị để nhận hoá đơn điện tử từ TS24 khi mua sản phẩm dịch vụ.


6. Bảng “Thông tin người ký”:

Hỗ trợ nhập tên người ký hồ sơ, chức danh và tài khoản TS24pro nhận hồ sơ trình ký; nội dung này sẽ thể hiện trên tờ khai hoàn chỉnh sau khi người dùng đã hoàn tất nhập liệu và thực hiện kết xuất báo cáo.

Thông tin “Tài khoản KySo™/Email” có thể bỏ trống (trường hợp người sử dụng iThongke™ để lập hồ sơ khai thuế cũng chính là người ký nộp hồ sơ điện tử) hoặc nhập tài khoản TS24pro của người dùng giữ thiết bị chữ ký số để ký nộp hồ sơ.


7. Bảng “Danh sách thông tin tài khoản”:
Hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin gói dịch vụ sản phẩm đã mua theo tài khoản TS24pro đang đăng nhập.


Hoàn tất việc nhập liệu, người dùng kiểm tra lại toàn bộ thông tin đã khai báo, nhấn chọn “Lưu (F5)” để lưu lại thông tin đã thiết lập.

 

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.