iTK_Hướng dẫn lập báo cáo tài chính

iTK_Hướng dẫn lập báo cáo tài chính 

Báo cáo thống kê điện tử

Xem hướng dẫn

Để thực hiện lập báo cáo tài chính trên ứng dụng iThongKe™, người dùng thực hiện như sau:

- Chọn mở biểu mẫu báo cáo

Cách 1: Trên thanh tiêu đề tùy chọn vào mục “Báo cáo thống kê” > “Phiếu điều tra doanh nghiệp năm” > tùy chọn năm cần lập báo cáo > nhấn chọn “Đồng ý”.


Tùy chọn mẫu báo cáo tài chính cần kê khai.


Cách 2:Trên thanh tiêu đề chọn vào “Báo cáo thống kê” > “Lập báo cáo”.

Xuất hiện bảng “Hướng dẫn chọn tờ khai”, nhấn “Chọn tờ khai” (1) > bảng chọn tờ khai xuất hiện , nhập từ khóa “bctc” vào ô tìm kiếm, nhấn “Tìm” (2) > thực hiện chọn báo cáo tài chính cần làm (3) > nhấn “Đồng ý” (4) > “Hoàn thành” (5).


Chọn mẫu báo cáo cần làm > tùy chỉnh năm kê khai, thêm phụ lục > nhấn chọn “Đồng ý”.

Trường hợp đơn vị có dùng ứng dụng TaxOnline™ để khai báo thuế > Một thông báo hiện ra sẽ hỗ trợ người dùng đồng bộ dữ liệu Báo cáo tài chính từ TaxOnline™ > Nếu đơn vị không dùng ứng dụng TaxOnline™ thì thực hiện nhập liệu trực tiếp vào mẫu báo cáo.


Trường hợp người dùng không lựa chọn phụ lục lúc ban đầu thì  nhấn “Thêm phụ lục” > Để mở thêm mẫu tờ khai "Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh", "Bảng lưu chuyển tiền tệ".

Thực hiện nhập nội dung trực tiếp vào mẫu nhập liệu trên ứng dụng (1) > Bên dưới hỗ trợ cho phép đính kèm thêm file Bảng cân đối tài khoản và Thuyết minh BCTC > Người dùng có thể chỉ đường dẫn đến vị trí lưu file trên máy tính để đính kèm (2) > Chọn file đính kèm (3) (Lưu ý file đính kèm có dạng Word hoặc Excel 2007 (.docx hoặc .xlsx)) > Nhấn “Open” (4). 


- Nhấn chọn Ghi (F5) để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.