iBH_Lập hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc – Bổ sung giảm nguyên lương

iBH_Lập hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc – Bổ sung giảm nguyên lương

Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử

Xem Hướng Dẫn

Thực hiện lập hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc, nghiệp vụ bổ sung giảm nguyên lương cho người lao động, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau:


- Trên thanh tiêu đề chọn “Hồ sơ điện tử” (1)“Thu” (2) > “[600] Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, Bao hiểm TNLĐ, BNN, Cấp sổ BHXH và thẻ BHYT” (3). Tạo lần nhập liệu và nhấn chọn “Đồng ý” (4).

- Tìm và đánh dấu vào mục "- Trường hợp báo giảm lao động đóng BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung" (1), bên dưới xuất hiện mẫu nhập liệu là “Giảm LĐ” (2), chọn vào đây để thực hiện nhập liệu.

Trên Tab “Giảm LĐ”  điền thông tin người lao động vào, lưu ý các cột sau

(1): Chọn phương án và loại tiền đóng, phần mềm sẽ hỗ trợ hiển thị các cột  người dùng cần nhập

2): Cột Hiệu lực từ ngày (23): là ngày kết thúc giảm nguyên lương.

(3): Cột Loại (25): chọn bổ sung giảm nguyên lương (SB).

(4): Cột Tỷ lệ đóng (28): nhập tỷ lệ đóng bảo hiểm tương ứng.

* Chức năng “Lọc cột” & “Loại tiền nhập”:

Trong bảng nhập liệu “Tăng LĐ”, “Giảm LĐ” hỗ trợ chức năng chức năng tùy chọn “Lọc cột” và “Loại tiền nhập”, người dùng có thể tùy chọn vào nội dung này để giảm bớt các cột thông tin, chỉ hiển thị những cột thông tin cần thiết để nhập liệu theo trường hợp nghiệp vụ người dùng đã lựa chọn.

(1): Tùy chọn nội dung nghiệp vụ cần làm, thông tin loại tiền đóng BHXH (tiền đồng hoặc hệ số).

(2): Cột thông tin để nhập liệu sẽ thay đổi tùy theo nghiệp vụ người dùng đã tùy chọn.

- Thực hiện nhập nội dung vào biểu mẫu tờ khai theo yêu cầu nghiệp vụ, lưu ý một số nội dung nhập liệu như sau:

Cột "Số định danh (mã số BHXH)": Thực hiện kiểm tra thông tin mã số BHXH theo hướng dẫn như hình

Trường hợp tra không thấy thông tin mã số BHXH thì có thể bỏ trống cột thông tin này.

Những cột thông tin yêu cầu nhập ngày tháng năm, như cột “Ngày tháng năm sinh”“Hiệu lực từ ngày”“Ngày ký quyết định” … lưu ý nhập đúng theo định dạng dd/mm/yyyy, ví dụ: 01/01/1980.

Cột “Loại” chọn nghiệp vụ “Bổ sung giảm nguyên lương”, nhập đầy đủ nội dung vào những vùng thông tin về Quốc tịch, Dân tộc, CMND.

Nhập thông tin để xuất mẫu tờ khai TK1-TS: nhập đầy đủ nội dung vào những vùng thông tin Nơi cấp giấy khai sinh, Địa chỉ hộ khẩu, Địa chỉ liên hệ, Thông tin chủ hộ.

Một số cột thông tin có thể bỏ trống: “Số điện thoại liên hệ”“Cha/mẹ/người giám hộ”“Mã hộ gia đình”“Điện thoại”“Số sổ hộ khẩu”.

Bảng thông tin “Hộ GĐ” (1) (Hộ gia đình): Kiểm tra nội dung hiển thị bao gồm người lao động và người chủ hộ, trường hợp người lao động cũng chính là chủ hộ thì tại cột “Mối quan hệ với chủ hộ” (2) chọn là “Chủ hộ”.

Lưu ý: khi lập hồ sơ nghiệp vụ cho người lao động, nếu tra cứu không thấy mã số BHXH, cần phải nộp tờ khai TK1-TS cho cơ quan BHXH, những vùng thông tin hướng dẫn trên cần nhập liệu đầy đủ để có thể xuất ra được tờ khai này.

Người dùng có thể thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách sau:

- Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trong ứng dụng, nhập và tùy chọn những thông tin theo hướng dẫn như trên.

- Cách 2: Tạo file mẫu trong ứng dụng, nhập thông tin vào file mẫu này, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng iBHXH™.