iBH_Hồ sơ Thu BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN-Nghiệp vụ điều chỉnh mức đóng

iBH_Hồ sơ Thu BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN-Nghiệp vụ điều chỉnh mức đóng

Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử

Xem Hướng Dẫn

Thực hiện lập hồ sơ Thu, nghiệp vụ báo điều chỉnh mức đóng cho người lao động, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấp chọn vào mục “Hồ sơ điện tử” (1)“Thu” (2) > “[600] Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT” (3) > Tạo lần nhập liệu và nhấp chọn “Đồng ý” (4).

- Tại giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, kiểm tra và nhập thông tin “Địa chỉ nhận kết quả từ CQ BHXH” (1)“Người nộp” (2), danh sách giấy tờ, biểu mẫu ở bên dưới, đánh dấu chọn "Trường hợp báo tăng lao động, điều chỉnh chức danh công việc" (3), bên dưới xuất hiện mẫu “Tăng LĐ”, chọn vào đây để thực hiện nhập liệu.

- Thực hiện nhập nội dung vào biểu mẫu tờ khai, đối với nghiệp vụ điều chỉnh mức đóng, lưu ý một số nội dung nhập liệu sau:

Thực hiện nhập liệu từ trái sang phải.

Nhập đầy đủ thông tin về mã số BHXH và số sổ BHXH của người lao động (NLĐ). Trường hợp nếu thiếu những thông tin này thì người dùng cần nhập thông tin để có thể xuất mẫu tờ khai TK1-TS, nội dung từ cột “Tỉnh/TP trực thuộc TW (30)” đến “Hộ GĐ (59)”.

Nội dung nhập liệu chỉ cần nhập thông tin từ cột “STT (1)” đến “Số CMND (38)”, bỏ trống cột thông tin nơi đăng ký KCB ban đầu vì nội dung này không cần khai báo cho hồ sơ nghiệp vụ điều chỉnh mức đóng.Cột “Ngày tháng năm sinh” có thể nhập đầy đủ hoặc chỉ nhập năm sinh của NLĐ, lưu ý nếu nhập đầy đủ thì cần nhập đúng theo định dạng dd/mm/yyyy, vi dụ: 01/01/1980.

Cột “Loại” chọn nghiệp vụ Tăng mức đóng (*).


(*) Lưu ý: nghiệp vụ Điều chỉnh mức đóng, người dùng có thể nhập thông tin trong cả 2 mẫu Tăng LĐ hoặc Giảm LĐ, tùy theo thông tin mức đóng mới mà người dùng khai báo cho NLĐ.

Ví dụ 1: mức đóng hiện tại của NLĐ là 6.000.000 đồng, mức đóng mới là 8.000.000 đồng. thì người dùng nhập thông tin trong mẫu “Tăng LĐ”, tùy chọn nghiệp vụ là “Tăng mức đóng”.

Ví dụ 2: mức đóng hiện tại của NLĐ là 12.000.000 đồng, mức đóng mới là 9.000.000 đồng. thì người dùng nhập thông tin trong mẫu “Giảm LĐ”, tùy chọn nghiệp vụ là “Giảm mức đóng”.

Người dùng có thể thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách sau:

- Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trong ứng dụng, nhập và tùy chọn những thông tin theo hướng dẫn như trên.

- Cách 2: Tạo file mẫu trong ứng dụng, nhập thông tin vào file mẫu này, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng iBHXH™.

(1): Nhấn chọn “File mẫu” để tạo file lưu về máy tính.

(2): Tuỳ chọn vị trí để lưu file trên máy tính người dùng.

(3): Có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định.

(4): Nhấn chọn “Save” để hoàn tất.

Sau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động, thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.

File mẫu cung cấp một vài sheet dữ liệu thông tin về mã tỉnh, mã xã … người dùng lưu ý nhập đúng theo thông tin hướng dẫn từ những sheet này tại những cột thông tin yêu cầu nhập liệu. 

Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể sao chép (Copy) nội dung vào file mẫu, tương ứng theo từng cột thông tin trong file mẫu, khi sao chép (Copy) và dán dữ liệu (Paste) thì thực hiện sao chép chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu (Paste Special > Value).

Thực hiện nhập liệu vào file mẫu xong, người dùng đóng file mẫu lại, vào ứng dụng để nạp dữ liệu.