iBH_Hồ sơ Chi chế độ - Hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí vừa điều chỉnh nhân thân đối với NLĐ đang đóng BHXH (215)

iBH_Hồ sơ Chi chế độ - Hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí vừa điều chỉnh nhân thân đối với NLĐ đang đóng BHXH (215)

Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử

Để thực hiện khai báo hồ sơ giải quyết chế độ hưu trí vừa điều chỉnh nhân thân, đối với người đang làm việc trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấp chọn vào mục “Hồ sơ giấy” (1) “Chi chế độ” (2) “Giải quyết chế độ hưu trí” (3) > “[215] Giải quyết chế độ hưu trí vừa điều chỉnh nhân thân đối với NLĐ đang đóng BHXH” (4) > Tạo lần nhập liệu và nhấp chọn “Đồng ý” (5).

- Tại giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, kiểm tra và chọn thông tin nhập liệu

(1): nhập địa chỉ nhận trả kết quả qua bưu điện

(2): người dùng chọn vào loại hồ sơ hưởng hưu trí gửi kèm theo quy định (nếu không có điều chỉnh nhân thân)

(3): để điều chỉnh nhân thân người dùng chọn vào loại hồ sơ điều chỉnh nhân thân

(4): người dùng chọn vào mẫu quyết định 12_HSB để nhập liệu

(5): người dùng chọn vào mẫu TK1_TS (điều chỉnh nhân thân) để nhập dữ liệu

- Thực hiện nhập liệu vào mẫu quyết định / tờ khai

Người dùng có thể thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách sau:

- Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trong ứng dụng, nhập và tùy chọn những thông tin hiển thị trên phần mềm.

- Cách 2: Tạo file mẫu trong ứng dụng, nhập thông tin vào file mẫu này, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng iBHXH™.


(1): Nhấn chọn “File mẫu” để tạo file lưu về máy tính.

(2): Tuỳ chọn vị trí để lưu file trên máy tính người dùng.

(3): Có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định.

(4): Nhấn chọn “Save” để hoàn tất.

Sau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động, thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.

File mẫu cung cấp một vài sheet dữ liệu thông tin về mã tỉnh, mã xã … người dùng lưu ý nhập đúng theo thông tin hướng dẫn từ những sheet này tại những cột thông tin yêu cầu nhập liệu.

Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể sao chép (Copy) nội dung vào file mẫu, tương ứng theo từng cột thông tin trong file mẫu, khi sao chép (Copy) và dán dữ liệu (Paste) thì thực hiện sao chép chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu (Paste Special > Value).

Thực hiện nhập liệu vào file mẫu xong, người dùng đóng file mẫu lại, vào ứng dụng để nạp dữ liệu.

 

- Sau khi thực hiện nhập liệu xong, nhấn “Lưu (F5)” để thực hiện lưu lại thông tin đã nhập liệu và kết xuất tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh.

Sau khi đã xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng in các mẫu tờ khai ra giấy đính kèm các chứng từ liên quan nộp đến cơ quan BHXH theo đường bưu điện. 

Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.

 

 

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.