iBH_[222] Giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên lương hưu

iBH_[222] Giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên lương hưu

Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử

Để lập hồ sơ Giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên lương hưu, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1) > “Chi chế độ” (2) > “Giải quyết chế độ hưu trí” > “[222] Giải quyết chế độ trợ cấp đối với nhà giáo đã nghỉ hưu chưa được hưởng chế độ phụ cấp thâm niên lương hưu” (4). Xuất hiện bảng tùy chọn kỳ tình thuế, nhấp chọn “Đồng ý” (5)


- Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, tùy nghiệp vụ phát sinh thực tế người dụng tùy chọn biểu mẫu hồ sơ liên quan. 

Đối với trường hợp nhà giáo đang hưởng lương hưu nhấp chọn tờ khai/hồ sơ tại mục I (1), ứng dụng tự động mở tờ khai 01-QĐ52 (3)

Đối với trường hợp nhà giáo đủ điều kiện hưởng trợ cấp nhưng chưa giải quyết, đã chết từ ngày 01/01/2012 trở đi nhấp chọn tờ khai/hồ sơ tại mục II (2), ứng dụng tự động mở tờ khai 02-QĐ52 (3).


- Người dùng nhập thông tin vào biểu mẫu tờ khai đã chọn theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Nhập trực tiếp vào ứng dụng 

Đối với tờ khai 01-QĐ52 nhập thông tin giáo viên đủ điều kiện hưởng chế độ phụ cấp thâm niên lương hưu


Đối với tờ khai 02-QĐ52 nhập thông tin nhân thân và thông tin giáo viên đủ điều kiện hưởng chế độ phụ cấp thâm niên lương hưu đã mất

Cách 2: Dùng file mẫu để nạp dữ liệu vào ứng dụng


Nhập dữ liệu vào file mẫu, nếu người dùng có dữ liệu sẵn, thực hiện Copy > Paste Special > Paste Value. Tắt file mẫu và nạp dữ liệu vào ứng dụng.

- Nhấn chọn “Lưu (F5)” để kết xuất ra báo cáo và thực hiện chức năng gửi bưu điện

Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.