Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Kê khai hàng tháng/quý)

Tax_Hướng dẫn lập tờ khai thuế thu nhập cá nhân (Kê khai hàng tháng/quý)

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để thực hiện lập tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (kê khai hàng tháng/quý), trong ứng dụng TaxOnline™, người dùng thực hiện như sau:

 

- Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Kê khai(1) > “Kê khai trực tiếp hàng tháng/quý” > Chọn tờ khai cần lập > Tùy chọn kỳ kê khai > Nhấn chọn “Đồng ý(3)


- Nhập liệu trực tiếp vào ứng dụng. Nhấn “Ghi (F5)” để kết xuất ra bộ báo cáo hoàn chỉnh


Lưu ý: Trong trường hợp lưu báo lỗi, người dùng vui lòng kiểm tra các lỗi báo đỏ/ vàng để bổ sung hoặc điều chỉnh lại dữ liệu.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.