HR24™_Lập danh mục phòng ban

HR24™_Lập danh mục phòng ban

Quản lý hành chính, nhân sự

Để thực hiện lập danh mục phòng ban trong chức năng tính lương, người dùng thực hiện như sau:

 

- Vào ứng dụng HR24™ > “Danh mục” > “DM đơn vị/ phòng ban”.- Thực hiện nhập liệu 1 trong 2 cách: nhập liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai (1), hoặc làm file mẫu và nạp dữ liệu vào ứng dụng (2).- Nhấn “Lưu (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.