Hồ sơ Thu - Nghỉ đi làm lại

Hồ sơ Thu - Nghỉ đi làm lại

Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử

Xem Hướng Dẫn

I. Giới thiệu:

            Nội dung tài liệu này hướng dẫn người dùng lập hồ sơ Thu, nghiệp vụ Tăng – Nghỉ đi làm lại trong ứng dụng iBHXH™

 

II. Hướng dẫn sử dụng:

1. Vị trí hồ sơ:

            “Hồ sơ điện tử” > “Thu” > “[600] Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, BHTN, Bảo hiểm TNLĐ, BNN; Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT


2. Nhập liệu:

            Sau khi nhấn chọn Hồ sơ Thu [600], xuất hiển bảng “Chọn kỳ kê khai” người dùng tùy chỉnh Tháng/Năm làm hồ sơ (1) > Tạo mới lần nhập liệu (2) > “Đồng ý” (3)


            Tại giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, kiểm tra và nhập thông tin “Địa chỉ nhận kết quả từ CQ BHXH” (1) và “Người nộp” (2), danh sách giấy tờ, biểu mẫu ở bên dưới, đánh dấu chọn "Trường hợp báo tăng lao động, điều chỉnh chức danh công việc" (3), bên dưới xuất hiện mẫu “Tăng LĐ”, chọn vào đây để thực hiện nhập liệu.


Người dùng có thể nhập liệu theo 1 trong 2 cách sau:

            . Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trong ứng dụng


            . Cách 2: Tạo file mẫu Excel, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng iBHXH™.

            Nhấn chọn “File mẫu” (1) > Tùy chọn vị trí để lưu file (2) > Có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định (3) > “Save” (4) để hoàn tất


            Sau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động, thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.

            File mẫu cung cấp một vài sheet dữ liệu thông tin về mã tỉnh, mã xã … người dùng lưu ý nhập đúng theo thông tin hướng dẫn từ những sheet này tại những cột thông tin yêu cầu nhập liệu. 

            Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể sao chép (Copy) nội dung vào file mẫu, tương ứng theo từng cột thông tin trong file mẫu, khi sao chép (Copy) và dán dữ liệu (Paste) thì thực hiện sao chép chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu (Paste Special > Value).            Thực hiện nhập liệu vào file mẫu xong, người dùng đóng file mẫu lại, vào ứng dụng để nạp dữ liệu: Chọn “Nạp DL (F8)” (1) > “Đồng ý” (2)


            Tùy chọn Thêm hoặc Xóa dữ liệu hiện có trên biểu mẫu tờ khai trong phần mềm iBHXH (1) > Nhấn chọn vào biểu tượng dấu “…” (2) > Tìm vị trí đã lưu và tên file mẫu (3) > “Open” (4) > “Tải dữ liệu” (5). Sau khi hoàn thành quá trình nhật liệu, nhấn “Ghi (F5)” (6) để thực hiện lưu lại thông tin và kết xuất tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh.