Hồ sơ Thu – Báo tăng lao động

Hồ sơ Thu - Báo tăng lao động

Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử


Xem hướng dẫnI. Giới thiệu:
Nội dung tài liệu này hướng dẫn người dùng cách lập hồ sơ Thu, nghiệp vụ báo tăng lao động trong ứng dụng iBHXH™.
Theo quy định, người sử dụng lao động phải thông báo bằng văn bản với cơ quan BHXH khi có thay đổi thông tin tham gia bảo hiểm xã hội.

Một số trường hợp nghiệp vụ báo tăng lao động:
. Doanh nghiệp ký kết hợp đồng lao động với người lao động (NLĐ);
. NLĐ đi làm trở lại sau thời gian nghỉ không lương, nghỉ ốm đau, thai sản…;
. NLĐ hết thời gian tạm hoãn hợp đồng lao động đi làm lại;
. Điều chỉnh, thay đổi thông tin vị trí, chức danh, mức đóng BHXH của NLĐ…

II. Hướng dẫn sử dụng:
1. Vị trí hồ sơ:
Ứng dụng iBHXH™ hỗ trợ mẫu hồ sơ này theo 2 dạng là hồ sơ điện tử & hồ sơ giấy.
Vị trí hồ sơ điện tử:


Vị trí hồ sơ giấy:


2. Nhập liệu:
Tùy chọn theo vị trí hồ sơ, xuất hiển bảng “Chọn kỳ kê khai”, tùy chỉnh thời gian lập hồ sơ (1), tạo lần nhập liệu (2) và nhấn chọn “Đồng ý” (3)


Tại giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, kiểm tra và nhập thông tin “Địa chỉ nhận kết quả từ CQ BHXH” (1) và “Người nộp” (2).
Bảng danh sách biểu mẫu ở bên dưới, đánh dấu chọn "Trường hợp báo tăng lao động, điều chỉnh chức danh công việc" (3), bên dưới xuất hiện mẫu “Tăng LĐ” (4), nhấn chọn vào đây để thực hiện nhập liệu.


Người dùng thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách sau:
Cách 1: Thực hiện nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trong ứng dụng.


Cách 2: Tạo file mẫu Excel để nhập liệu, nạp dữ liệu từ file mẫu này vào lại ứng dụng iBHXH™.
Nhấn chọn “File mẫu” (1), tùy chọn vị trí lưu file mẫu trên máy tính (2), có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định (3), nhấn chọn “Save” (4) để hoàn tất.


Trong giao diện nhập liệu của file mẫu, thực hiện nhập thông tin, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.
File mẫu cung cấp một vài sheet dữ liệu thông tin về mã tỉnh, mã xã … người dùng lưu ý nhập đúng theo hướng dẫn từ những sheet này cho những cột thông tin yêu cầu từ sheet tờ khai chính. 
Đơn vị nếu đã có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể thực hiện sao chép nội dung vào file mẫu, tương ứng theo từng cột thông tin. Khi thực hiện sao chép và dán dữ liệu, chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu (lệnh Copy > Paste Special > Value).


Hoàn tất việc nhập liệu vào file mẫu, trở về màn hình ứng dụng iBHXH™, tùy chọn “Nạp DL (F8)” (1), đánh dấu “Nạp dữ liệu từ file mẫu” và nhấn chọn “Đồng ý” (2)Tùy chọn cách thức nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng (1), nhấn chọn biểu tượng “” (2), chỉ đến vị trí lưu file mẫu (3) để mở file (4) và tải dữ liệu vào (5).


3. Một số lưu ý khi nhập liệu:
Quy tắc nhập liệu chung: nhập liệu từ trái sang phải.
3.1 Mẫu hồ sơ D02-LT:
Cột Loại” (1): tùy chọn nghiệp vụ cần kê khai cho người lao động (2). Tùy chọn hình thức tham gia đóng BHXH tại cột “Đối tượng”, ứng dụng sẽ tự động ghi nhận thông tin vào cột “Tỷ lệ đóng (%)” (3).


Cột thông tin về thời gian, yêu cầu nhập đúng theo cấu trúc quy định: