Hồ sơ Thu - Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (người lao động có thời hạn ở nước ngoài)

Hồ sơ Thu - Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (người lao động có thời hạn ở nước ngoài)

Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử

Để lập hồ sơ Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (người lao động có thời hạn ở nước ngoài) người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1) > “Thu” (2) > “Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT” (3) > [605] Đăng ký đóng BHXH bắt buộc (Người lao động có thời hạn ở nước ngoài) (4). Xuất hiện bảng tùy chọn kỳ kê khai, nhấp chọn “Đồng ý” (5)

 

- Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, người dùng chọn loại giấy tờ, biểu mẫu cần lập (1) > Xuất hiện tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHYT mẫu TK1_TS (2)

- Người dùng nhập thông tin vào mẫu TK1_TS theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Nhập trực tiếp vào ứng dụng 

Người dùng nhập đầy đủ thông tin trong tờ khai (1) một số trường thông tin không bắt buộc nhập như:

Họ tên cha/mẹ/người giám hộ: Không cần nhập đối với trường hợp NLĐ lớn hơn 18 tuổi

Mức tiền đóng, phương thức đóng, nơi đăng ký khám chữa bênh ban đầu: Không cần nhập nếu thông tin không thay đổi

Thông tin tài khoản ngân hàng

Thông tin hộ gia đình: Không cần nhập nếu NLĐ có mã số BHXH

Cách 2: Dùng file mẫu để nạp dữ liệu vào ứng dụng

Nhập dữ liệu vào file mẫu, nếu người dùng có dữ liệu sẵn, thực hiện Copy > Paste Special > Paste Value. Tắt file mẫu và nạp dữ liệu vào ứng dụng.

 - N

hấn chọn “Lưu (F5)” để kết xuất ra báo cáo và thực hiện chức năng gửi bưu điện

Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.