Hồ sơ Sổ - Rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động theo công văn 4027

Hồ sơ Sổ - Rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động theo công văn 4027

Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử

Để lập hồ sơ rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động theo công văn 4027, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1) > “Sổ” (2) > “Rà soát, trả sổ BHXH” > [626] Rà soát, trả sổ BHXH cho người lao động theo công văn” (4). Xuất hiện bảng tùy chọn kỳ kê khai, nhấp chọn “Đồng ý” (5)

- Tại giao diện phiếu giao nhận hồ sơ, nhấp chọn mẫu danh sách người lao động nộp sổ BHXH do đơn vị lập (Mẫu số 01a-DSNS) và nhấp chọn các hồ sơ liên quan được liệt kê trong phiếu giao nhận hồ sơ

- Người dùng nhập thông tin vào mẫu danh sách mẫu số 01a-DSNS theo một trong hai cách sau:

Cách 1: Nhập trực tiếp vào ứng dụng 

Cách 2: Dùng file mẫu để nạp dữ liệu vào ứng dụng

Nhập dữ liệu vào file mẫu, nếu người dùng có dữ liệu sẵn, thực hiện Copy > Paste Special > Paste Value. Tắt file mẫu và nạp dữ liệu vào ứng dụng.

- Nhấn chọn “Lưu (F5)” để kết xuất ra báo cáo và thực hiện chức năng gửi bưu điện. 

 Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.