Hồ sơ Sổ - Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH (Điện tử)

Hồ sơ Sổ - Điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH (Điện tử)

Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử

Xem Hướng Dẫn

Thực hiện lập hồ sơ Sổ, nghiệp vụ điều chỉnh thông tin cá nhân của người tham gia BHXH, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Hồ sơ điện tử” (1) > “Sổ” (2) > “[608] Cấp lại sổ BHXH do thay đổi thông tin cá nhân” (3) Tùy chọn kỳ kê khai và tạo lần nhập liệu (4).

- Tại giao diện “Phiếu giao nhận hồ sơ”, tùy chọn một trong hai dạng đối tượng tham gia là BHXH bắt buộc hoặc BHXH tự nguyện.

Nội dung danh sách biểu mẫu, tùy theo trường hợp cần điều chỉnh thông tin nhân thân hay thông tin cá nhân mà người dùng đánh dấu chọn vào mẫu nhập liệu và các chứng từ cần đính kèm theo (1), bên dưới xuất hiện mẫu nhập liệu (2), nhấn chọn vào đây để chuyển sang bảng nhập thông tin khai báo cho người lao động. Lưu ý dù chọn bất kỳ trường hợp nghiệp vụ nào thì cũng cần đánh dấu chọn mở biểu mẫu “Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản)”.


- Nhập đầy đủ nội dung vào bảng nhập liệu, lưu ý một số vùng thông tin nhập liệu như sau:

Không bắt buộc nhập:

- Cột “Họ tên cha/ mẹ/ người giám hộ” và “Số điện thoại liên hệ”.


- Cột “Nội dung thay đổi, yêu cầu”, “Tài liệu kèm theo” và vùng thông tin “Tài khoản ngân hàng”.


Nhập hoặc bỏ trống:

- Vùng thông tin “Hộ gia đình” và cột “Thành viên”: nội dung này trong trường hợp người lao động không có thông tin mã số BHXH (số định danh) thì bắt buộc phải nhập liệu đầy đủ, nếu đã có thông tin mã số BHXH (số định danh) thì bỏ trống không cần nhập liệu.

Thực hiện nhập nội dung vào biểu mẫu tờ khai, có 2 cách nhập liệu

- Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trên ứng dụng, nhấn chọn phím “Insert” trên bàn phím để thêm dòng hoặc phím “F11” để xóa bớt dòng.

- Cách 2: Thực hiện tạo file mẫu, nhập thông tin vào file mẫu này, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng.

(1): Nhấn chọn “File mẫu” để tạo file lưu về máy tính.

(2): Tuỳ chọn vị trí để lưu file trên máy tính người dùng.

(3): Có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định.

(4): Nhấn chọn “Save” để hoàn tất.

Sau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động, thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.

Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể sao chép (Copy) nội dung và thực hiện sao chép chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu (Paste Special > Value).

(1): Thông tin hướng dẫn của từng cột nội dung nhập liệu.

(2): Vùng nhập liệu.

Nhập liệu vào file mẫu xong, người dùng lưu và đóng file mẫu lại, vào ứng dụng để thực hiện nạp dữ liệu.

Nội dung nhập liệu trên biểu mẫu tờ khai lưu ý một số cột thông tin sau:

Ví dụ: Cần làm hồ sơ điều chỉnh ngày cấp chứng minh nhân dân, chỉ cần nhập các chỉ tiêu sau: