Hồ sơ Sổ - Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng

Hồ sơ Sổ - Cấp lại sổ BHXH do hư hỏng

Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử

Xem Hướng Dẫn

Thực hiện lập hồ sơ Sổ, trường hợp nghiệp vụ cấp lại sổ BHXH do hư hỏng, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Hồ sơ điện tử” (1) “Sổ” (2) > “[607] Cấp lại sổ BHXH do mất, hỏng” > Tùy chọn kỳ kê khai và tạo lần nhập liệu (4).

- Xuất hiện giao diện Phiếu giao nhận hồ sơ, bảng danh sách tờ khai bên dưới, tùy chọn biểu mẫu “Tờ khai cung cấp và thay đổi thông tin người tham gia BHXH, BHYT (mẫu TK1-TS, 01 bản)” và thông tin chứng từ nộp kèm với bộ hồ sơ (1), bên dưới xuất hiện mẫu “TK1-TS [HN]” (2), chọn vào đây để thực hiện nhập liệu.


- Nhập đầy đủ nội dung vào bảng nhập liệu, lưu ý một số vùng thông tin nhập liệu như sau:

Không bắt buộc nhập:

- Cột “Nội dung thay đổi, yêu cầu”, “Tài liệu kèm theo” và vùng thông tin “Tài khoản ngân hàng”.


Thực hiện nhập nội dung vào biểu mẫu tờ khai, có 2 cách nhập liệu

- Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trên ứng dụng, nhấn chọn phím “Insert” trên bàn phím để thêm dòng hoặc phím “F11” để xóa bớt dòng.


- Cách 2: Thực hiện tạo file mẫu, nhập thông tin vào file mẫu này, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng.

(1): Nhấn chọn “File mẫu” để tạo file lưu về máy tính.

(2): Tuỳ chọn vị trí để lưu file trên máy tính người dùng.

(3): Có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định.

(4): Nhấn chọn “Save” để hoàn tất.

Sau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động, thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.

Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể sao chép (Copy) nội dung vào file mẫu, tương ứng theo từng cột thông tin trong file mẫu, khi sao chép (Copy) và dán dữ liệu (Paste) thì thực hiện sao chép chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu (Paste Special > Value).

(1): Thông tin hướng dẫn của từng cột nội dung nhập liệu.

(2): Vùng nhập liệu.

Nhập liệu vào file mẫu xong, người dùng lưu và đóng file mẫu lại, vào ứng dụng để thực hiện nạp dữ liệu.

- Sau khi thực hiện nhập liệu xong, nhấn “Ghi (F5)” để thực hiện lưu lại thông tin đã nhập liệu và kết xuất tổng hợp ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh. 

Lưu ý: Trường hợp lưu nội dung nhập liệu xuất hiện cảnh báo lỗi, vui lòng xem kĩ hướng dẫn và kiểm tra nội dung nào có hiển thị lỗi đỏ/vàng để hiệu chỉnh hoặc nhập thêm thông tin.


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.