Hồ sơ nghiệp vụ Thu – Bổ sung giảm nguyên lương

Hồ sơ nghiệp vụ Thu – Bổ sung giảm nguyên lương

Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử

Xem Hướng Dẫn

Thực hiện lập hồ sơ Thu BHXH, BHYT bắt buộc, nghiệp vụ bổ sung giảm nguyên lương cho người lao động, trong ứng dụng iBHXH™, người dùng thực hiện như sau:

 

- Trên thanh tiêu đề chọn “Hồ sơ điện tử” (1)“Thu” (2) > “[600] Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH, BHYT, Bao hiểm TNLĐ, BNN, Cấp sổ BHXH và thẻ BHYT” (3). Tạo lần nhập liệu và nhấn chọn “Đồng ý” (4)


- Tìm và đánh dấu vào mục "Trường hợp báo giảm lao động đóng BHXH, BHYT, hồ sơ bổ sung" (1), bên dưới xuất hiện mẫu nhập liệu là “Giảm LĐ” (2), chọn vào đây để thực hiện nhập liệu.


- Nhập thông tin cho Mẫu số D02-TS và TK1-TS


- Đối với Mẫu số D02-TS:

Nhập liệu thông tin từ trái sang phải, lưu ý cột Loại (Cột 18) chọn đúng nghiệp vụ “Bổ sung giảm nguyên lương”

Chỉ tiêu Nơi làm việc(Cột 8) = Tên cty + Địa chỉ (Phường/Xã + Quận/Huyện + Tỉnh/TP)


Lưu ý: Đối với nghiệp vụ Bổ sung giảm nguyên lương, trường hợp NLĐ không có thông tin mã số BHXH người dùng nhập thêm thông tin mẫu số TK1-TS và Phụ lục Hộ gia đình như sau:

 

- Mẫu số TK1-TS: Để sao chép những thông tin sẳn có từ Mẫu D02, người dùng bấm vào chức năng “Chọn NLĐ từ D02-TS”, bổ sung đầy đủ thông tin từ trái sang phải 


                - Trên mẫu số TK01-TS: “Nhập thông tin chủ hộ” (1)

                - Nhấn chọn biểu tượng “+” (2), hệ thống hiển thị “Danh sách thành viên”

                - Nhập liệu vào vùng số (3). Chọn đúng mối quan hệ với chủ hộ.

                - Lưu lại thông tin vừa nhập, chọn “Chấp nhận” (4)

                - Người dùng cũng có thể nhập thông tin vào Danh sách thành viên bằng hình thức Tải “File mẫu” (5) excel về và tiến hành nhập liệu trên file mẫu sau đó nạp lại lên phần mềm iBHXH.


 

Người dùng có thể thực hiện nhập liệu theo 1 trong 2 cách sau:

 

- Cách 1: Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trong ứng dụng, nhập và tùy chọn những thông tin theo hướng dẫn như trên.

- Cách 2: Tạo file mẫu trong ứng dụng, nhập thông tin vào file mẫu này, sau đó thực hiện nạp dữ liệu từ file mẫu vào ứng dụng iBHXH™.


(1): Nhấn chọn “File mẫu” để tạo file lưu về máy tính.

(2): Tuỳ chọn vị trí để lưu file trên máy tính người dùng.

(3): Có thể đặt lại tên file hoặc giữ nguyên tên mặc định.

(4): Nhấn chọn “Save” để hoàn tất.

 

Sau khi chọn lưu về máy tính, file mẫu sẽ tự khởi động, thực hiện nhập thông tin vào file mẫu này, lưu ý trên file mẫu sẽ có những cột nội dung có hướng dẫn cách nhập liệu riêng, người dùng cần nhập đúng theo hướng dẫn này.

 

Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể sao chép (Copy) nội dung vào file mẫu, tương ứng theo từng cột thông tin trong file mẫu, khi sao chép (Copy) và dán dữ liệu (Paste) thì thực hiện sao chép chỉ lấy giá trị nguyên vào file mẫu (Paste Special > Value).Thực hiện nhập liệu vào file mẫu xong, người dùng đóng file mẫu lại, vào ứng dụng để nạp dữ liệu.